Kan ek huurgeld terughou as die eienaar nie die eiendom in stand hou nie?

Dinsdag, Desember 13th, 2016

Die eienaar moet die eiendom in stand hou vir die doel waarvoor dit verhuur is. Indien die eienaar versuim om hierdie verpligting na te kom, mag jy skriftelik vereis dat hy aandag skenk aan die onderhoud.  Die betrokke onderhoud moet  ʼn wesenlik breuk deur die eienaar wees, soos geen water/elektrisiteit, ʼn gebarste geiser of oond wat nie werk nie. ʼn Wesenlike breuk sluit nie vermiste interne sleutels, geblaaste gloeilampe ens. in nie.

Indien die eienaar versuim om die wesenlike breuk te herstel moet jy die huurooreenkoms kanselleer en die eiendom verlaat of regsstappe neem.

As jy huurgeld terughou, pleeg jy self ʼn wesenlike breuk en die eienaar kan die nodige stappe neem om die huurgeld in te vorder – kansellasie van die huurooreenkoms, ʼn hofuitsettingsbevel of plasing op kredietburo’s se swartlys.

 

Bron: Tenant Profile Network

 • Aurelio Monteiro

  As jy n huis huur en daar word by jou ingebreek, elektroniese se hek is beskadig, voordeur en kosyn is beskadig, Is jy verantwoordelik vir herstel daarvan of is dit die eienaar se verantwoordelikheid?

 • Aurelio Monteiro

  Krane wat lek en los is, dak fan in badkamers werk nie meer nie, geute wat stukkend is, gate in water pype, toilet handvatsel los val uit, Stort krane stukkend nie in werkende toestand nie, putty wat af kom aan buite kant van deure, moet ek dit laat regmaak of val dit onder slytasie breuke. As ek uittrek by huurhuis, mag hulle sommer van die dep gebruik vir skade aan huis of moet hulle my eers inlig en kwotasies gee?

 • Guest

  Ek was self ‘n verhurings agent by Seeff Eiendomme jare terug en die gebruiklike verhurings kontrak het as volg gelees:

  Meeste kontrakte lees dat beide die eienaar en die huurder ten alle tye sal onderneem om die huis in ‘n goeie toestand te hou, met beide partye se verantwoordelikhede in gedagte gehou……..
  Die eienaar moet verseker dat alles in ‘n normale werkende toestand is alvorens die sletutel oorhandig word, of skriftelike aanduiding moet verskaf word hoe gou dit herstel kan word (wat in die kontrak aangebring word, Aanhangsel A,B of C, ens………………….
  Vervanging van gloeilampe, wassers van krane, ens is die huurder se verantwoordelikheid. Enige ander lekkasies buiten dit,is die eienaar se verantwoordelikheid.
  Enige loodgieter of elektriiese probleem, insluitend geyser, gebreekte muur plugs is die eienaar se verantwoordelikheid.
  Stukkende boorgat pompe, swembad lekkasies en swembad pomp was ook die eienaar se verantwoordelikheid.
  Verstopte dreine en rioolpype is die huurder se verantwoordelikheid, want dis deur jou toedoen dat dit verstop geraak het, tensy dit anders bewys kan word.
  Gebreekte ruite agv natuurtoestande (hael, ens.) wat nie deur die huurder se nalatigheid veroorsaak is nie (behalwe as jou venster nie vas gemaak was en dit deur die wind toegeklap word en veroorsaak dat die ruit breek nie) is ook die eienaar se verantwoordelikheid.
  Stukkende krane, los toilet handvatsels, stukkende geute is alles die eienaar se verantwoordelikheid.
  @aureliomonteiro:disqus As daar by jou ingebreek word, is dit nie deur jou toedoen of nalatigheid nie, en sal die eienaar verantwoordelik wees vir die skade. Huis versekering is hier ter sprake as die elektroniese hek, voordeur en kosyn beskadig is.

  Die huurder is ook verantwoordelik om die tuin in stand te hou, en gereeld te benat om te verhoed dat die plante en gras vrek. Daar was gevalle waar huurders nie baie water wou gebruik nie en die tuin laat verval het, en skade is ingevorder vanaf die huurder se deposito. Dit sluit ook in die sny van die gras en die skoon hou van die beddings, tensy anders ooreengekom.
  LW…….SLYTASIE is gewoonlik die verantwoordelikheid van die eienaar so ver dit GEWESENLIKE GEBREUKE aangaan soos genoem in die artikel bo.
  Die eienaar moet ook kwotasies verskaf as gebreuke namens die huurder herstel moet word, om te verseker dat op ‘n regverdige en billike wyse geskied, t.o.v finansiele implikasies.
  Dis absoluut korrek dat huurgelde ongelukkig nie teruggehou kan word sover dit die regsaspek aangaan nie. Ek kan egter sê dat dit inderdaad ‘n baie effektiewe metode is om ‘n lakse eienaar te oorreed om sy verantwoordelikheide na te kom. Min eienaars is bereid om regstappe te neem, wetend dat hy ook nie sy ooreenkomste eerbiedig nie. Daaardeur sê ek nie elke huurder moet dit blindelings toepas nie, toets eers die water en kyk hoe dinge verloop.
  Om af te sluit, kan ‘n verhurings agentskap wat sy sout werd is natuurlik baie druk op die eienaar plaas om na die tafel toe te kom en hom te verwittig dat hyself hom ook skuldig kan maak aan kontrak breuk wat die kontrak dan nietig sal verklaar.

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170