Kan eienaars maak met huurdeposito’s soos hulle wil?

Maandag, Februarie 6th, 2017

Vraag: “Ek het ’n klein blok woonstelle wat ek aan huurders uitverhuur. Ek dring altyd daarop aan dat huurders ʼn deposito betaal wat ek dan belê in ʼn spaarrekening. Ek betaal gewoonlik die deposito’s aan die huurders terug by beëindiging van die huurkontrak. Onlangs het ʼn huurder wat sy huurkontrak wou beëindig my genader en gevra vir sy deposito, insluitend alle rente wat daarop verdien is. Ek het nog nooit so ʼn versoek gehad nie. Moet ek die volle deposito asook rente daarop aan hom terugbetaal?”

Antwoord: Die doel van ʼn deposito en die hantering daarvan by die verstryking van die huurkontrak word hoofsaaklik gereguleer deur die Wet op Huurbehuising (“die Wet”). Die Wet maak daarvoor voorsiening dat ʼn verhuurder ʼn deposito aan die begin van die huurkontrak mag vereis en dat die deposito belê moet word in ʼn rentedraende rekening by ʼn finansiële instelling, waarvan die rentekoers nie laer mag wees as die rente van ʼn spaarrekening by dieselfde finansiële instelling nie. Die Wet maak ook daarvoor voorsiening dat ʼn huurder ʼn geskrewe bewys van die verhuurder mag aanvra ten opsigte van die rente daarop verdien, en by ontvangs van hierdie versoek, moet ʼn verhuurder sodanige bewys aan die huurder verskaf.

By beëindiging van die huurkontrak mag die verhuurder die deposito en rente daarop gebruik vir die verhaal van redelike kostes om skade aan die eiendom te herstel. Die verhuurder moet die balans van die deposito, tesame met rente verdien, nie later nie as veertien dae vanaf herstel van die eiendom aan die huurder terugbetaal. Waar geen bedrae uitstaande of verskuldig aan die verhuurder is nie, moet die verhuurder die volle deposito en rente daarop binne sewe dae vanaf verstryking van die huurkontrak aan die huurder terugbetaal.

As die verhuurder nie die eiendom saam met die huurder inspekteer het nie, gee hy as’t ware toe dat die eiendom in ʼn goeie en bekoorlike toestand is, en sal die verhuurder geen verdere eis teen die huurder hê nie. Die verhuurder moet dan die volle deposito, met rente, aan die huurder terugbetaal.

Let daarop dat waar die verhuurder ‘n geregistreerde eiendomsagent in terme van die Wet op Eiendomagentskapsake is, word die deposito en rente daarop hanteer in lyn met die Wet.

In jou situasie, klink dit nie asof jy ʼn eiendomsagent is nie. Dienooreenkomstig, afhangend van die uitkoms van jou inspeksies en enige redelike skade wat reggestel moet word, moet die balans van die deposito plus rentegroei betaal word aan jou huurder, aan wie jy ook ʼn bewys van rentegroei op die deposito sal moet verskaf.

 

Bron: BDP Prokureurs

  • Christine Buitendag

    Ek wag al van Oktober vir my deposito. Ek voldoen aan het voldoen aan alle bostaande reels..nogtans weier sy die (Landlord) om my deposito terug te betaal. Ek het haar reeds aangegee by die Housing Tribunal. Wat ek wil weet, kan ek ook n saak by die polisie aanmeld? Sy het my in gelig dat sy die deposito uit die Trust rekening ontvang het, dit is dus bedrog wat sy pleeg? Hoor graag van u Solidariteit.

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170