Kan die verkoop van aandele onderhewig wees aan die Nasionale Kredietwet?

Woensdag, Januarie 18th, 2017

Vraag: “My maatskappy het aandele van sowat R5 miljoen in ‘n groter konstruksiemaatskappy. Ek oorweeg dit om my aandele aan ‘n belangstellende party, waarmee die konstruksiemaatskappy ook gelukkig is, te verkoop. Die party kan egter slegs ‘n deposito van R1,5 miljoen betaal en daarna die res in maandelikse paaiemente oor ‘n tydperk van 18 maande teen ‘n rentekoers van prima plus 1% afbetaal. My boekhouer sê ek moet versigtig wees aangesien dit dan onderhewig aan die Nasionale Kredietwet kan wees. Is dit ‘n moontlikheid?”

 

Antwoord: In terme van die Nasionale Kredietwet kan ‘n ooreenkoms as ‘n kredietooreenkoms beskou word as dit ‘n kredietfasiliteit, ‘n krediettransaksie, ‘n kredietwaarborg, of enige kombinasie van bogenoemde is.

In die geval waar ‘n party sy aandele aan ‘n koper verkoop en die ooreenkoms bepaal dat paaiemente van ‘n bedrag deur een persoon aan ‘n ander geskuld, uitgestel word en dat rente, fooie of kostes betaalbaar is, is daar die moontlikheid dat sodanige ooreenkoms gesien kan word as ‘n krediettransaksie soos gedefinieer deur die Nasionale Kredietwet.

In die saak van Vesagie NO and Others v Erwee NO and Another, het die Hoogste Hof van Appél bevind dat die verkoop van aandele, waar betaling van ‘n bedrag deur een persoon aan ‘n ander geskuld, uitgestel word en rente deur die verkoper gevra word, dit neerkom op ‘n krediettransaksie. Die Hof het dienooreenkomstig die kontrak nietig verklaar omdat die verkoper nie in terme van die Nasionale Kredietwet as ‘n kredietverskaffer geregistreer is nie.

Die Nasionale Kredietwet, onderhewig aan sekere uitsluitings, vereis dat ‘n persoon of entiteit moet aansoek doen om ‘n geregistreerde kredietverskaffer te wees as die totale hoofskuld verskuldig aan daardie kredietverskaffer onder alle uitstaande kredietooreenkomste die drempel, soos bepaal deur die Minister van Handel en Nywerheid, oorskry. Op 11 November 2016 het ‘n nuwe drempel van R0 in werking getree, met die gevolg dat alle kredietverskaffers (selfs al het jy net een kredietooreenkoms) by die Nasionale Kredietreguleerder as kredietverskaffer moet registreer. Om na te laat om as ‘n kredietverskaffer te registreer, kan daartoe lei dat die kredietooreenkoms nietig en onwettig verklaar word.

In kort, sou jy oorweeg om die verkoop van aandele te struktureer deur betaling van die verskuldigde bedrag uit te stel met rente gehef, moet jy verstaan daar is ‘n moontlikheid dat jy sal moet registreer as kredietverskaffer óf die risiko dra dat die ooreenkoms nietig verklaar kan word indien dit getoets word. So wees eerder omsigtig en kry die nodige regsadvies voordat jy die transaksie afhandel.

 

Bron: BDP Prokureurs

Ander Artikels

Wie betaal vir die vervanging van ʼn meenthuis-uitlaatpyp?
Vraag: Gee asseblief raad oor wie verantwoordelik sou wees vir die vervanging van ʼn uitlaatpyp in die kombuis van ʼn eenheid as dit deurgeroes het en aan die buitekant van die eenheid afgebreek het.   Antwoord: Eienaars is verantwoordelik vir die herstel en onderhoud van hulle eenhede en die beheerliggaam het dieselfde verantwoordelikheid met betrekking […]
Tipes kontantbeleggings
VASTE DEPOSITOREKENING ʼn Vaste depositorekening is ʼn tipe spaarrekening waar jy jou kontant vir ʼn spesifieke tydperk deponeer in ruil vir ʼn vaste rentekoers, wat gewoonlik hoër is as een wat jy uit ʼn gewone bankrekening sou ontvang. Tipies vereis vaste depositorekenings dat fondse in die rekening gelaat word tot die vervaldatum, met moontlike boetes […]
Voertuigfinansiering verduidelik
Tensy jy ʼn rekenmeester is, is voertuigfinansiering gekompliseerd. Weet jy hoe finansieringsbepalings werk? Is dit ʼn goeie idee om ʼn residu te neem?  Wat van die rentekoers – moet jy dit vas of gekoppel neem? Ons het met WesBank gesels vir hierdie beginnersgids oor die finansiering van die motorvoertuig van jou drome! Bereken hoeveel jy […]
1 2 3 161