Kan die eienaar my huurkontrak kanselleer as eiendom verkoop word?

Vrydag, September 2nd, 2016

Die bewoner word beskerm deur die gemene reg “huur-gaat-voor-koop”. Indien die eiendom verkoop word, is die nuwe eienaar in besit en al die bepalings van die bestaande huurooreenkoms is afdwingbaar.

Die nuwe eienaar kan nie die huurooreenkoms kanselleer nie, maar moet wag tot aan die einde van jou bestaande huurtydperk. Die nuwe eienaar is ook verantwoordelik vir die terugbetaling van jou deposito minus enige eis vir skadevergoeding.

Daar is ʼn paar uitsonderings:

 

  • As die huurooreenkoms voorsiening maak vir die eienaar om dit onder sekere omstandighede te kanselleer, soos die verkoop van die eiendom.
  • As die eiendom per veiling verkoop word deur die balju van die hof.

 

Bron: Tenant Profile Network

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170