Jou testament in ’n neutedop

Woensdag, Februarie 8th, 2017

Karen van der Berg

Die dood van iemand wat sonder ʼn testament sterf, lei dikwels tot groot familietwiste oor wie wat erf. Daar is duisende Suid-Afrikaners wat nie testamente het nie of wie se testamente verkeerde inligting bevat. So sê mev. Adrien Grobler, ’n prokureur van Pretoria-Noord.

“Ek dink daar bestaan ’n wanpersepsie by mense dat testamente ingewikkeld is om op te stel, of baie duur is. Dit is glad nie waar nie.”

Sy sê elke mens se testament sal van ander mense s’n verskil, maar daar is egter ’n paar basiese reëls oor hoe om ’n testament saam te stel en daar is spesifieke inligting wat daarin moet wees.

“’n Persoon met ’n welvarende familietrust in die testament, se testament sal baie anders lyk as dié van ‘n gewone salarisman met slegs gewone bates soos ’n huis, juwele en ’n duur motor.”

Adrien sê wat baie belangrik is, is dat mense se testamente uitdruklik moet bepaal dat dit alle vorige testamente wat hulle onderteken het, herroep. “Alle vorige testamente moet ongeldig verklaar word, want ons sien van die grootste hofgedinge oor dié saak. Een testament verskaf ander inligting as die volgende testament en dit kan tot groot hartseer lei.”

Voorts moet ’n persoon se testament bepaal wie hy of sy as eksekuteur aangewys wil hê. “Verskaf volledige inligting oor die persoon, waar hy werk en by watter instelling hy betrokke is. Dit is ook raadsaam om ’n alternatiewe eksekuteur te benoem. Dit is net ingeval jou eerste keuse van persoon voor jou doodgaan.” Adrien sê verder moet die presiese bemakings gedoen word. “As jy graag jou wasmasjien aan jou huishulp wil bemaak, bepaal dit so. As jou dogter die koperbed moet kry, skryf dit so neer.” Sy sê as jy besluit het om ’n gedeelte van jou geld aan ’n liefdadigheidsorganisasie te bemaak, moet die bedrag en die instansie wat dit ontvang, duidelik benoem word.

Wanneer al die bemakings voltooi is, bly die res van die boedel nou oor.

“In die meeste gevalle bepaal die testament dat die persoon wat dood is, se man of vrou die res van die boedel erf. Dit bly egter elke persoon se eie keuse aan wie hy of sy die boedel wil bemaak.”

Adrien sê ’n belangrike feit om in gedagte te hou, is dat ’n persoon se eggenoot saam met hom kan sterf, byvoorbeeld in ’n motorongeluk. “Daarom moet jou testament ’n alternatiewe erfgenaam, of dalk nog meer as een, aanwys. Of jy kan die res van jou boedel dan aan liefdadigheid bemaak.”

Adrien sê as alle bogenoemde inligting ingevoeg is, moet die dokument deur getuies onderteken word en dan is die testament afgehandel.

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170