Jou 2de handse kar ’n ‘kat in die sak’? Lees dan verder

Vrydag, Augustus 19th, 2016

Vraag: “Ek het so drie maande gelede by ‘n handelaar ‘n tweedehandse motor gekoop. In die laaste week het die enjin ‘n aaklige geluid begin maak. Toe ek ‘n motorwerktuigkundige vra om te kyk, het hy gesê die enjin is in ‘n slegte toestand en sal oorgedoen moet word wat baie duur sal wees. Die handelaar het niks gesê van die enjin se slegte toestand nie. Maar aangesien dit ‘n tweedehandse motor is, is ek nie seker of ek dit kan terugneem en of ek die handelaar moet inspan om dit te herstel nie?”

 

Antwoord:  Omdat jy die motor by ‘n tweehandse handelaar gekoop het, beteken dit dat die Wet op Verbruikersbeskerming van 2008 (“VBW”) van toepassing is op jou transaksie. Belangrik is dat ’n tweedehandse motor binne die definisie van ‘goedere’ in die VBW val, en dit dus ook onderhewig is aan die VBW se beskerming teen foutiewe goedere – want om tweedehandse goedere uit te sluit van die VBW sal juis verbruikers wat dit die nodigste het, van beskerming ontneem.

Die VBW bied ‘n outomatiese waarborg dat alle gekoopte goedere moet voldoen aan die volgende vereistes in terme van die VBW:

• veilig, van goeie kwaliteit, in goeie werkende toestand en sonder enige gebreke wees;

• redelik geskik wees vir die doel waarvoor dit oor die algemeen beoog is;

• vir ‘n redelike tydperk bruikbaar en duursaam wees vir die doel waarvoor dit normaalweg gebruik sou word.

 

Sou gekoopte goedere nie aan bogenoemde vereistes voldoen binne ses maande ná aankoop of aflewering van sodanige goedere nie, het jy die reg om dit terug te neem en aan te dring op een van die volgende drie remedies:

• Herstel van die goedere; of

• Vervanging van die goedere; of

• ‘n Volle terugbetaling van die koopprys.

 

Oor die algemeen, sou ‘n verbruiker verkies om die foutiewe goedere te laat vervang of die koopbedrag terug te kry, moet die verskaffer daaraan gehoor gee en kan hy nie die verbruiker dwing om eerder die goedere te laat herstel nie. Die verskaffer is ook aanspreeklik vir die kostes om die foutiewe goedere te herstel, af te lewer en/of te vervang. Dit is belangrik om te onthou dat die goedere ‘n wesenlike gebrek moet hê om vir een van hierdie drie remedies te kwalifiseer. Die VBW sal ook van toepassing wees ongeag die verskaffer se terugbetalingsbeleid, tensy die terugbetalingsbeleid meer gunstig is vir die verbruiker.

In die geval van tweedehandse goedere, is daar uitsonderings op die reëls rakende terugbetalings, naamlik dat hulle nie van toepassing is as die verbruiker pertinent ingelig is van die spesfieke gebreke van die betrokke item en die verbruiker steeds ingestem het om die item in daardie toestand aan te koop nie, of as die goedere teenstrydig met instruksies verander is, of verander is nadat dit die handelaar se beheer verlaat het.

In jou geval, is dit realisties om te aanvaar dat die standaard en toestand van ‘n nuwe motor sal verskil van dié van ‘n tweedehandse motor, en dat dit nie altyd vir ‘n tweedehandse motorhandelaar moontlik is om die presiese slytasie van ‘n kar uit te wys nie. Dit gesê, behoort ‘n tweedehandse handelaar weens die aard van sy besigheid tog in ‘n posisie te wees om gebreke aan hom bekend, sowel as groter en ooglopende gebreke, uit te wys. Sou enige gebreke anders as dié wat gelys en aanvaar is deur die verbruiker, binne ses maande na ontvangs van sodanige goedere ontstaan, sal jy die reg hê om aan te dring op een van die drie remedies hierbo gelys.

In jou situasie, as die toestand van die enjin nie aan jou bekend gemaak is nie, kan ‘n mens redeneer dat die noodsaak om die enjin oor te doen wesenlik van aard is en dus aan jou die beskerming en remedies wat die VBW bied, verleen. ‘n Prokureur se hulp kan nuttig wees om jou eis teen die motorhandelaar onder die VBW te motiveer.

 

 

Bron: BDP Prokureurs

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170