BEL ONS: 012 644 4300
  1. Inkomste beskerming / Ongeskiktheidsdekking
    Die grootste bate wat elke persoon het is sy vermoë om 'n inkomste in die toekoms te genereer; sonder die vermoë kan jy nie brood op die tafel sit nie en sodoende nie jou naasbestaandes versorg nie. Baie versekeraars bied ongeskiktheidsprodukte wat van makaar verskil en wat mooi verstaan moet word. Dit is belangrik om presies te verstaan waarvoor jy ‘n geldige eis sal he en waarvoor nie. Gepaardgaande met inkomste beskerming wat maandeliks uitbetaal, kan jy ook voorsiening maak vir n lompsom uitbetaling wat kan help om eenmalige betalings te maak soos die afbetaal van jou skulditems. Dit is baie belangrik om die fynskrif van hierdie tipe voordele te verstaan, om seker te maak die versekeraar het ‘n goeie reputasie met betrekking tot die betaal van eise, en ook om dalk ‘n tweede opinie te kry oor jou produk se dekking. Inkomstebeskerming word gereeld nagelaat en is nie ‘n finansiele risiko waar jy kortpaaie moet loop nie. Met die regte beplanning kan mens jaarliks baie geld spaar en ook jou grootste bate beskerm – jou inkomste.
  2. Lewensversekering
    Lewensdekking is daar vir die dag as ons nie meer daar is nie. Dit kan gebruik word om n dak oor ons geliefdes se koppe te hou en te verseker dat ons kinders die opleiding ontvang wat ons vir hulle beplan het. Hierdie is waarskynlik die belangrikste doel van lewensversekering; dat dit die mense wat ons na laat finansieel beskerm. Begrafnis en eksekuteurs kostes is ook nie 'n ding wat moet misgekyk word nie. Lewensversekering kan ook hiervoor voorsienging maak en veral ook vir die onvoorsiene uitgawes waaraan ons nie vandag kan dink nie.Hoe weet jy wat jy benodig en wat dit jou sal kos? By Solidariteit Finansiële Dienste het ons die toerusting om die tipe vrae te antwoord en verder gemoedsrus te gee vir wanneer die ergste gebeur.

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close