Huuropbrengste groei soos 1ste-keer-koop afneem

Vrydag, September 30th, 2016

Eugene Brink

 

Huuropbrengste groei weer ─ al is dit marginaal ─ na gelang ʼn onsekere ekonomiese omgewing en rentekoersstygings eerstekeerkopers dwing om vir langer te huur en hul koopplanne uit te stel.

En daar word verwag dat renteopbrengste in die toekoms sal aanhou styg na gelang die ekonomiese grondbeginsels kopery verder onderdruk.

John Loos, eiendomstrateeg by FNB, sê in die 2de kwartaal van 2016 het die TPN-FNB nasionale gemiddelde bruto residensiële opbrengs vir die eerste keer sedert die eerste kwartaal van 2014 effens gestyg. Die nasionale gemiddelde opbrengs het in die tweede kwartaal van 2016 effens tot 8,62 gestyg van ʼn hersiene eerstekwartaalvlak van 8,59%.

“Hoewel dit nog vroeg is, wil dit lyk asof ʼn styging in residensiële opbrengste na ʼn voorafgaande paar kwartale van verlangsamende afname ʼn aanduiding is van ʼn verlangsamende huiskoopmark, wat uitgeloop het op ʼn verlangsaming van die groei in huispryse.

“Daar kan verwag word dat die kombinasie die een of ander tyd sal oorgaan na stygende opbrengste en dit is moontlik dat ons in die vroeë stadium van so ʼn tendens is,” sê Loos.

Hy wys daarop dat huiskoopaanvraag teen laat 2013 stellig sy sterkste na-resessievlakke bereik het en prysgroei op ‘n jaargrondslag het op 8,6% gestaan. Op daardie tydstip het huurgeldstygings op ongeveer 5% geluier.

“Nou, na meer as twee jaar van geleidelike rentekoersverhogings deur die SARB (Reserwebank) en in die vyfde jaar van stagnasie in breë ekonomiese groei, kan dit wees dat die huiskoopmark genoeg momentum verloor het vir opbrengste om te begin styg, en in die 2de kwartaal van 2016 was daar so ʼn baie effense styging van 8,59% na 8,62%.”

Loos merk op dat ten spyte daarvan dat koop-om-te-verhuur-huiskopery beskeie bly en dit ‘n gelykmatige impak op die groei in beskikbare huurruimte en opbrengste het, kan dit wees dat die huuraanvraaggrondbeginsels die laaste ruk kon begin versterk het. Hy skryf dit toe aan eerstekeerkoop wat onder toenemende druk kom vanuit ʼn uitdagende ekonomiese omgewing.

“In die eiendomsagentoorsig van die 3de kwartaal van 2016 het geraamde eerstekeerkope tot 18% van totale huiskope verlangsaam, wat minder as die vorige kwartaal se 21% is en nou beduidend onder die 28%-multijaarhoogtepunt wat in die tweede kwartaal van 2014 bereik is.

“As mens na die onmiddellike toekoms kyk, kan mens inderdaad ʼn geleidelike verdere styging in residensiële opbrengste verwag. Suid-Afrika is ver op die pad van ekonomiese supersiklusstagnasie, wat ook sosiopolities ʼn meer ongestadigde en onsekere tyd kan wees. So ʼn omgewing behoort ook tipies ʼn minder selfversekerde en konserwatiewe huishoudelike sektor teweeg te bring,” sê Loos ten slotte.

 

 

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170