Huurders moet dít onthou as hulle kennis gee

Dinsdag, Desember 13th, 2016

As huurders kennis gee dat hulle hul huurkontrak beëindig, moet hulle onthou op watter datum hulle ooreengekom het om die eiendom te ontruim want as hulle nie op die ooreengekome datum uittrek nie, kan hulle vir daardie maand se huur aanspreeklik gehou word.

Indien die huurkontrak verstryk en die huurder het nie ʼn spesifieke datum gegee nie, word aanvaar dat die huurkontrak op ʼn maand-tot-maand-grondslag voortduur tensy die huurder spesifiek anders versoek of ʼn nuwe huurkontrak vir nog ʼn vaste termyn aangaan.

Huurooreenkomste bevat gewoonlik ʼn klousule wat die kennistydperk dek wat die eienaar of die huurder nodig het om met die huurkontrak voort te gaan (gewoonlik 40 of 80 werkdae voor die einde van die huurtydperk).

Indien die huurkontrak verstryk en die huurder het nie ʼn spesifieke datum gegee nie, word aanvaar dat die huurkontrak op ʼn maand-tot-maand-grondslag sal voortgaan, tensy die huurder spesifiek anders versoek of ʼn nuwe huurkontrak vir nog ʼn vaste termyn aangaan.

Indien die huurder nie op die ooreengekome datum uittrek nie, kan die eienaar die volle maand se huurgeld eis.

Selfs as ʼn volle maand se kennis gegee is en die huurder trek op die eerste of tweede dag van die volgende maand uit, kan die eienaar steeds die volle huur vir daardie maand eis.

Aan die ander kant, indien die huurder verkies om sy huurkontrak vroeg op te sê, moet hy onthou dat 20 besigheidsdae kennis vereis word. Die Wet op Verbruikersbeskerming is ʼn bietjie dubbelsinnig deur te sê dat “ʼn redelike” boete gehef sal word.

Indien ʼn huurder verkies om voor die ooreengekome datum uit te trek, verbeur hy die huur wat betaal is en is nie geregtig op ʼn terugbetaling deur die eienaar nie.

“Die meeste eienaars is simpatiek en gee huurders speling maar omdat daar dikwels ʼn reeks goed is wat moet gebeur, d.w.s. ʼn ander huurder wat die volgende dag intrek en hy moet sy perseel weer vir ʼn ander huurder ontruim, kan dit dikwels dinge vir al die betrokkenes erg bemoeilik indien die huurder nie uittrek op die dag waarop hy gesê het hy sou nie.”

Benewens die ekstra ongerief, is daar dikwels skoonmakers, tuiniers en dies meer wat herskeduleer sal moet word sowel as die werklike in- en uittrekinspeksies van die eiendom.

 

Bron: National Letting

  • Madelein

    Baie dankie vir die berig waarlik groot hulp. Net n vinnige vraag. Indien jy n huurder is en daar is heelwat wat die eienaar moet herstel, hoe lank moet mens wag voordat dit plaasvid en wat kan mens doen as dit langer as 3 maande neem om die herstelwerk te doen?

  • Edo Marinus Ypenburg

    Geld die oor betaling van huur ook waar die betrokke huurder skielik oorlede is en die familie en of vriende die huur moet op se oor die huurder se dood se skielike dood en daaroor 24 uur kennis gee.

Ander Artikels

Afdwing van verbruikersregte deur die howe: Gebruik eers ander remedies
Justine Krige   Artikel 69 van die Wet op Verbruikersbeskerming (Wet 68 van 2008 [CPA]) sit ʼn verskeidenheid statutêre remedies uiteen vir die afdwing van verbruikersregte ingevolge die CPA. Dit sluit in die indien van ʼn klagte by die Nasionale Verbruikerskommissie (Kommissie), die verwysing van ʼn dispuut na die Verbruikerstribunaal (Tribunaal), of om ʼn bedryfsombudsman […]
Wie mag waar parkeer in ʼn meenthuiskompleks?
Vraag: “In die deeltitelskema waar ek woon is daar ʼn konstante gebaklei en gestry oor wie waar mag parkeer en wie verantwoordelik is vir die instandhouding van parkeerplekke. My vraag is: wie besluit watter dele van die skema vir parkeerplekke toegeken word, wie dit mag gebruik en wie dit moet in stand hou?” Antwoord: Wat […]
Moenie vanjaar val vir hierdie belastingslenters nie
Lede van die publiek ontvang dikwels ewekansig vals e-posse wat nagemaak is om te lyk asof hulle deur die SAID gestuur is, maar wat in der waarheid vals e-posse is wat daarop gemik is om niksvermoedende belastingbetalers uit te lok om persoonlike inligting, soos bankrekeningbesonderhede, te onthul. Voorbeelde sluit in e-posse wat skyn afkomstig te […]
1 2 3 150