Huurders moet dít onthou as hulle kennis gee

Dinsdag, Desember 13th, 2016

As huurders kennis gee dat hulle hul huurkontrak beëindig, moet hulle onthou op watter datum hulle ooreengekom het om die eiendom te ontruim want as hulle nie op die ooreengekome datum uittrek nie, kan hulle vir daardie maand se huur aanspreeklik gehou word.

Indien die huurkontrak verstryk en die huurder het nie ʼn spesifieke datum gegee nie, word aanvaar dat die huurkontrak op ʼn maand-tot-maand-grondslag voortduur tensy die huurder spesifiek anders versoek of ʼn nuwe huurkontrak vir nog ʼn vaste termyn aangaan.

Huurooreenkomste bevat gewoonlik ʼn klousule wat die kennistydperk dek wat die eienaar of die huurder nodig het om met die huurkontrak voort te gaan (gewoonlik 40 of 80 werkdae voor die einde van die huurtydperk).

Indien die huurkontrak verstryk en die huurder het nie ʼn spesifieke datum gegee nie, word aanvaar dat die huurkontrak op ʼn maand-tot-maand-grondslag sal voortgaan, tensy die huurder spesifiek anders versoek of ʼn nuwe huurkontrak vir nog ʼn vaste termyn aangaan.

Indien die huurder nie op die ooreengekome datum uittrek nie, kan die eienaar die volle maand se huurgeld eis.

Selfs as ʼn volle maand se kennis gegee is en die huurder trek op die eerste of tweede dag van die volgende maand uit, kan die eienaar steeds die volle huur vir daardie maand eis.

Aan die ander kant, indien die huurder verkies om sy huurkontrak vroeg op te sê, moet hy onthou dat 20 besigheidsdae kennis vereis word. Die Wet op Verbruikersbeskerming is ʼn bietjie dubbelsinnig deur te sê dat “ʼn redelike” boete gehef sal word.

Indien ʼn huurder verkies om voor die ooreengekome datum uit te trek, verbeur hy die huur wat betaal is en is nie geregtig op ʼn terugbetaling deur die eienaar nie.

“Die meeste eienaars is simpatiek en gee huurders speling maar omdat daar dikwels ʼn reeks goed is wat moet gebeur, d.w.s. ʼn ander huurder wat die volgende dag intrek en hy moet sy perseel weer vir ʼn ander huurder ontruim, kan dit dikwels dinge vir al die betrokkenes erg bemoeilik indien die huurder nie uittrek op die dag waarop hy gesê het hy sou nie.”

Benewens die ekstra ongerief, is daar dikwels skoonmakers, tuiniers en dies meer wat herskeduleer sal moet word sowel as die werklike in- en uittrekinspeksies van die eiendom.

 

Bron: National Letting

  • Madelein

    Baie dankie vir die berig waarlik groot hulp. Net n vinnige vraag. Indien jy n huurder is en daar is heelwat wat die eienaar moet herstel, hoe lank moet mens wag voordat dit plaasvid en wat kan mens doen as dit langer as 3 maande neem om die herstelwerk te doen?

Ander Artikels

Belangrike belastingwenke vir 2017
Karen van der Berg     Daar is een ding wat jaar na jaar vas bly staan: Belasting moet betaal en bewyse daarvan moet ingedien word. Vir die meeste mense veroorsaak dit ʼn groot kopseer en slapelose nagte. Dit is egter nie nodig nie, sê Coba Boshoff, ʼn belastingkonsultant van die Paarl. “Daar is sekere […]
Die 2 soorte verkeersboetes
Sanette Viljoen       Dit is belangrik om te verstaan dat daar twee tipes verkeersboetes bestaan en ook om te weet wat is elkeen se risiko.   Artikel 341-boete Hierdie boete word uitgereik wanneer dit nie duidelik is wie die bestuurder van die motor is nie. Voorbeelde van hierdie boetes is ‘n parkeerkaartjie of […]
Deeltitel: Geiser-instandhouding en aanspreeklikheid vir koste
Anton Kelly   Daar is iets onvermydelik in verband met die koste van geiser-instandhouding en –vervanging: die betrokke eienaar is aanspreeklik vir alles waarvoor die regspersoon se versekering nie betaal nie! Dit help as mens die bepalings verstaan wat hierdie “geen wegkruipplek”-situasie skep. In die meeste moderne residensiële skemas is die geiser in die eenheid […]
1 2 3 139