Huur of koop? Dit hang af

Vrydag, November 11th, 2016

Om jou eerste eiendom te koop, is een van die grootste finansiële besluite wat jy ooit sal neem.

In plaas daarvan om daarop aan te dring om ʼn eiendom te besit, wil jy dit dalk oorweeg om ʼn bietjie langer te huur voordat jy die verpligting aangaan wat met die koop van jou eie huis gepaard gaan. Baie kopers maak yslike finansiële foute omdat hulle blindelings glo dat koop altyd beter as huur is.

Om jou eie plek te besit, het ʼn paar voordele bo huur. Jy het ʼn gevoel van eienaarskap en jy kan die eiendom verbeter om waarde vir jou eie sak toe te voeg. In ʼn huursituasie kan jy dalk met die eienaar van die eiendom onderhandel vir veranderinge, maar jy sal nie veel voordeel daaruit trek nie. Dit keer jou egter nie om die eiendom te verfraai en soos ʼn tuiste te laat voel nie.

Eenvoudig gestel, die finansiële verskil tussen die twee is soos volg:

 

Koop …

is uiters duur vir die eerste paar jaar. Dit is nie net hereregte en prokureursgelde waaroor jy jou moet bekommer nie, maar aanvanklik ook ʼn groot terugbetaling. Dit word goedkoper na gelang die balans van jou huislening kleiner word. Aan die ander kant …

 

Huur …

begin baie goedkoper maar eskaleer jaarliks sonder die voordeel van ʼn styging in die eiendom se waarde. Hierdie styging in huurgeld neem tyd, maar dit sal uiteindelik duurder word as om ʼn eiendom te besit.

As die huur-teenoor-koop-scenario’s met mekaar vergelyk word, is koop in die vroeë jare duurder maar word goedkoper tot op ʼn punt waar dit duurder word om ʼn eiendom te huur. Die gelykbreekpunt waar koop en huur min of meer dieselfde kos, word op tussen ses en agt jaar geskat na gelang van jou finansiële situasie en hoe die eiendomsmark daar uitsien. Huispryse het in die algemeen oor die laaste drie jaar so swak gepresteer dat hierdie tydsverband na verwagting nog 10 jaar of langer kan duur.

ʼn Onlangse studie in die VSA het aangedui dat die gemiddelde Amerikaner se finansiële situasie elke sewe jaar struktureel verander. Dit gebeur natuurlikerwys as jy skool verlaat, begin studeer, jou eerste woonstel betrek, trou, kinders kry, ens.

In Suid-Afrika gaan ons deur dieselfde lewensfases en ons akkommodasiebehoeftes verander na gelang ons van die een fase na die volgende beweeg. Dikwels moet ons na ʼn ander plek trek na gelang ons behoeftes verander. Finansiële dissipline is die sleutel tot sukses om die huurbenadering vir jou te laat werk. Dit is belangrik om te onthou om enige bykomende kontant wat los kom terwyl jy huur, te spaar, anders gaan jy net al meer uitgee en steeds nie ʼn eiendom besit nie. Om te huur en die kontant wat los kom uit te gee, is baie erger as om ʼn eiendom te besit en dit binne ʼn kort tydjie weer te moet verkoop.

 

Bron: FNB

 

 

 

 

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170