Huislening? Kry dié dokumente gereed

Vrydag, April 1st, 2016

Om eiendom te koop is ’n opwindende stap in enige persoon se lewe. ’n Mens soek en doen maande lank navorsing voordat die regte plek sy hand opsteek en jy weet jy is verlief!

Maar die realiteit tree egter gou in wanneer die papierwerk begin en jy moet aansoek doen vir finansiering om jou nuwe eiendom te betaal. Hierdie noodsaaklike proses om ’n kredietaansoek om ’n huislening in te dien word dikwels misgekyk en kan maklik jou droom laat platval indien dit nie ernstig opgeneem word nie. Neem dus die nodige tyd en berei jouself behoorlik voor vir dié belangrike stap om jou droom te omskep in realiteit.

Wanneer jy aansoek doen om ’n huislening, is die eerste stap ’n kredietaansoek by ’n bank of kredietverskaffer. Hierdie aansoekproses word streng gereguleer deur die Nasionale Kredietwet 34 van 2005 (“NKW”) en vereis die verskaffing van ’n verskeidenheid van inligting om die kredietverskaffer in staat te stel om jou kredietprofiel te evalueer en ’n bekostigbaarheids-assessering te doen – in kort, om vas te stel of jy in ’n posisie is om die lening te kan bekostig en al jou persoonlike skuldverpligtinge na te kom.

Vanuit die kredietverskaffer se perspektief, moet hulle ook gerus wees dat terwyl hulle bereid is om die risiko te dra om jou huislening te finansier, jy in staat sal wees om jou maandelikse paaiemente tydig en vir die volle tydsduur van die lening te kan betaal. Hoewel die NKW enige persoon toelaat om aansoek te doen om krediet, verplig dit geen kredietverskaffer om krediet toe te staan nie. Dus sal die kredietverskaffer se assessering van jou kredietprofiel bepaal of dié aan jou ’n huislening sal toestaan of nie.

Wanneer ’n mens om ’n huislening aansoek doen, sal ’n kredietverskaffer gewoonlik die volgende mimimum inligting (of ’n kombinasie daarvan) vereis:

• ’n Bewys van inkomste

• ’n Suid-Afrikaanse ID-dokument

• Bewys van huisadres

• Drie maade se salarisstrokies

• Drie maande se bankstate

• ’n Brief van jou werkgewer wat jou inkomste en jare diens bevestig.

 

Let wel daarop dat die onlangse Nasionale Kredietwysingingswet 19 van 2014 wat op 13 Maart 2015 in werking getree het egter nou strenger vereistes vir kredietverskaffers in plek gestel het wat betref die inligting wat benodig word om ’n bekostigbaarheids-assessering te doen, soos om drie maande se salarisstrokies of drie maande se finansiële state te vereis om salaris-inbelatings te bewys. Nie net plaas dit ’n groter verpligting op die verbruiker om bewys van inkomste te voorsien nie, maar help dit ook om die nodige inligting vir ’n bekostigbaarheids-assessering deur die bank vir alle kredietverskaffers te standaardiseer.

As ’n verbruiker moet ’n mens egter daaraan gewoond raak dat hierdie tipe inligting vereis gaan word en gereed wees om die nodige te verskaf.

Bankstate is ook ’n belangrike deel van enige kredietaansoek. Kredietverskaffers wil vasstel of selfs al het jy ’n aanvaarbare bankbalans, jy dit nie gegenereer het vanuit ander lenings of eenmalige aktiwiteite nie. Basies wil die kredietverskaffer bepaal of die verbruiker voldoende geld in hul rekening het, en sal hê, om die lening te kan terugbetaal (inaggenome die verbruiker se ander skuldverpligtinge).

Bankstate help dus om ‘n verbruiker se kontantvloei en spanderingspatrone te verifieer, sowel as gereelde en ongereelde inkomste en betalings aan krediteure vas te stel. Ook help dit om te bepaal of die inkomste en uitgawes wat die verbruiker op sy aansoek bekendgemaak het, sy/haar ware kontantvloei weerspieël.

Waar jy ander inkomstestrome bo en behalwe jou salaris het, sal jy meer inligting moet verskaf om die gereeldheid en betroubaarheid van sodanige inkomstestrome te bewys, soos byvoorbeeld huurinkomste van ’n bykomende eiendom, ’n eenmalige bydrae van ’n ouer, ensovoorts.

Selfs al lyk ’n persoon finansieel verantwoordelik, kan die kredietgeskeidenis van ’n verbruiker – sy terugbetaling-geskiedenis op ’n kredietkaart, motorlening, selfoonkontrak ensovoorts daardie rekord beïnvloed en ook ’n rol speel wanneer ’n aansoek om huislening oorweeg word.  Wees daarom voorbereid en finansieel verantwoordelik sodat jy in jou kredietaansoek en kredietgeskiedenis kan wys dat jy die terugbetalings kan bekostig en daar rekord daarvan is dat jy jou skuld verantwoordelik bestuur.

 

Bron: BDP Attorneys

Ander Artikels

Wie betaal vir die vervanging van ʼn meenthuis-uitlaatpyp?
Vraag: Gee asseblief raad oor wie verantwoordelik sou wees vir die vervanging van ʼn uitlaatpyp in die kombuis van ʼn eenheid as dit deurgeroes het en aan die buitekant van die eenheid afgebreek het.   Antwoord: Eienaars is verantwoordelik vir die herstel en onderhoud van hulle eenhede en die beheerliggaam het dieselfde verantwoordelikheid met betrekking […]
Tipes kontantbeleggings
VASTE DEPOSITOREKENING ʼn Vaste depositorekening is ʼn tipe spaarrekening waar jy jou kontant vir ʼn spesifieke tydperk deponeer in ruil vir ʼn vaste rentekoers, wat gewoonlik hoër is as een wat jy uit ʼn gewone bankrekening sou ontvang. Tipies vereis vaste depositorekenings dat fondse in die rekening gelaat word tot die vervaldatum, met moontlike boetes […]
Voertuigfinansiering verduidelik
Tensy jy ʼn rekenmeester is, is voertuigfinansiering gekompliseerd. Weet jy hoe finansieringsbepalings werk? Is dit ʼn goeie idee om ʼn residu te neem?  Wat van die rentekoers – moet jy dit vas of gekoppel neem? Ons het met WesBank gesels vir hierdie beginnersgids oor die finansiering van die motorvoertuig van jou drome! Bereken hoeveel jy […]
1 2 3 161