Huiseienaars! Neem kennis van hierdie belastingaftrekkings

Vrydag, Junie 17th, 2016

Namate die finansiële jaar einde se kant toe staan, kry belastingbetalers hul sake in orde en maak reg om hul belastingopgawes in te dien.

Baie sal hul finansiële situasie beoordeel en kyk na die belastingaftrekkings wat hulle van die Ontvanger van Inkomste sal kan terugeis. As dit by belastingaftrekkings kom, is belastingbetalers op hul eise geregtig; die onus rus egter op hulle om te bewys dat ’n bepaalde bedrag aftrekbaar is sowel as om die eis te regverdig deur die berekenings te toon van hoe hulle by die aftrekbare bedrag uitgekom het.

Die streekbestuurder en HUB van RE/MAX Suider-Afrika, Adrian Goslett, sê dat hoewel baie huiseienaars vir ’n belastingaftrekking in aanmerking sal kom, dit soms moeilik is vir hulle om vas te stel wat die bedrag aan rente op hul verband is wat belastingaftrekbaar is. “Daar kan in sekere gevalle, hoe eenvoudig dit ook al aanvanklik lyk, moontlik komplikasies en vrae opduik. ’n Huiseienaar moet dus dubbel seker maak dat hy weet wat hy doen of, as hy twyfel, ’n professionele belastingkonsultant raadpleeg, “ raai Goslett aan.

In die geval van ’n huis wat vir R1 miljoen gekoop is, sê Goslett dat indien die eienaar van die huis af werk en 20% van die eiendom gebaseer op die berekening van die vierkantmetermaat as ’n tuiskantoor gebruik, hy geregtig sal wees op ’n belastingaftrekking gebaseer op die rente op die oorblywende uitstaande verbandbedrag. “As die huiseienaar al ’n deel van die verband afbetaal het en tans R800 000 skuld en die belasting op die verband is 14%, sal hy R112 000 vir die jaar aan belasting moet betaal. Omdat 20% van die eiendom as ’n tuiskantoor gebruik word, is die huiseienaar daarop geregtig om 20% van die R112 000 as ’n belastingaftrekking in die generering van sy inkomste te eis,” verduidelik Goslett.

Hy voeg by dat dit belangrik is om te onthou dat ’n huiseienaar net vir ’n tuiskantooraftrekking in aanmerking kom as hy ’n werk het, vir ’n salaris werk en een van die diensvoorwaardes is dat hy die koste van ’n tuiskantoor dra as die huiseienaar se sentrale besigheidsplek.

Goslett sê dat indien ’n huiseienaar R800 000 op sy verband skuld en dan besluit om nog R100 000 te trek om persoonlike uitgawes te finansier, hy nie die belastingbedrag op die bykomende geld in berekening sal kan bring nie omdat dit nie in die loop van inkomstegenerering bekom is nie. “Enige rente op die bykomende R100 000 word uitgesluit by die berekening van aftrekbare rente vanaf die tyd dat dit geneem is en vorentoe vir al die jare wat die huiseienaar die verband gaan hê. Waarop dit in wese neerkom, is dat ’n kleiner persentasie van die aanvanklike 20% van die rente op die verbandstaat voortaan belastingaftrekbaar is,” versuidelik Goslett.

Hy voeg by dat die persentasie aftrekbare rente sal aanhou verander na gelang die huiseienaar verdere onttrekkings uit sy verbandrekening maak vir ander nie-inkomstegenererende doeleindes.

Aan die ander kant, volgens Goslett, as die huiseienaar ’n groot afbetaling op die verband wil maak, bv. erfgeld, sal hy nie die opsie hê om die geld net na die 80% privaat gedeelte van die verband toe te wys sonder dat dit ’n uitwerking het op die ander 20% wat as besigheidsgebruik beskou word nie.

“’n Huiseienaar wil dalk die die geld net op die 80% afbetaal ten einde die waarde van die aftrekbare deel van die verband te behou. Dit is egter nie moontlik nie omdat die verband beskou word as een rekening wat nie verdeel of in afsonderlike segmente geproporsioneer kan word nie. Ongeag hoe die huis ingedeel is en watter persentasie vir persoonlike en watter persentasie vir besigheidsgebruik is, die verband is oor die hele eiendom. Dit beteken dat enige geld wat aan die verbandrekening toegewys word die balans van die verband in sy geheel sal verminder,” verduidelik Goslett.

Hy sê om hierdie rede, indien die huiseienaar ander lenings het wat nie belastingaftrekbaar is nie, dit vanuit ’n belastingbeplanningsperspektief dalk beter sal wees om die erfporsie te gebruik om eerder daardie lenings af te betaal.

 

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170