Huis koop is nie perde koop nie

Vrydag, Julie 22nd, 2016

Sanette Viljoen

 

 

Daar is soveel onsekerheid as dit kom by huis koop, veral as dit jou eerste keer is. Om huis te koop is waarskynlik die grootste en belangrikste belegging wat jy ooit sal maak. Maak nie saak om watter rede jy ʼn huiseienaar wil word nie, dit is baie geld en daar is baie faktore wat in ag geneem moet word. Hieronder loer ons vinnig na die regsproses voordat jy koop.

Sodra jy ʼn huis in die oog het, moet jy eers hierdie riglyne volg voordat jy enige vorm van kontrak teken (soms ook na verwys as “Aanbod om te koop”):

  • Die eerste en belangrike stap is om die huis te ondersoek. Let op na die dak, geute, elektriese bedrading, fondasie ens. As dit nodig is, nader ’n kenner, bv. ʼn elektrisiën, om die huis te ondersoek. Maak ʼn nota van al die gebreke en maak voorsiening vir die herstel daarvan in die koopkontrak, op die verkoper se onkoste.
  • Voordat jy die koopkontrak teken, maak seker jy is vertroud met die inhoud daarvan. Ken die regte en verpligtinge van beide partye. Alle bepalings en beloftes moet op skrif wees. Mondelinge ooreenkomste is nie afdwingbaar nie. Raadpleeg ʼn prokureur indien nodig.
  • Maak seker van die totale omvang van onkostes. Kyk na aspekte soos addisionele kostes, belasting, oordragskostes ens. Jou finansiële posisie moet gesond genoeg wees om alle onkostes te dek. As jy ʼn verbandlening nodig het, maak ook voorsiening vir die kostes van waardasie van die eiendom en die registrasie daarvan. Jou prokureur sal jou hiermee kan help.
  • Indien jy gebruik maak van ʼn verbandlening maar onseker is of jy ʼn lening gaan kry, maak dan die koop onderhewig aan die verkryging van ʼn lening.
  • Maak seker dat die koopkontrak voorsiening maak vir die uitreiking van ʼn lewersertifikaat vir die onkoste van die verkoper in die Wes- en Oos-Kaap en KwaZulu-Natal, en vir ʼn sertifikaat van nakoming met betrekking tot die elektriese installasie in al die provinsies.
  • Indien die koop onderhewig is aan ʼn deposito, moet jy nie die deposito direk aan die koper betaal nie. Betaal die deposito in ʼn prokureur se trustrekening in, totdat oordrag voltooi is. Met die toestemming van beide partye mag die prokureur hierdie gelde belê onderhewig aan die voorwaarde dat die rente verdien vir jou eie rekening sal wees.
  • Maak seker van die datum van okkupasie in die koopkontrak. As jy intrek voordat die huis in jou naam is, sal daar van jou verwag word om huur te betaal. Maak ook seker wie verantwoordelik is vir die betaling van belastings, heffings en versekeringspremies in hierdie tydperk. Indien die koop deur die mat val nadat jy ingetrek het, sal jy uit die aard van die saak weer moet uittrek met die gepaardgaande uitgawes en ongerief.
  • As die verkoper enige artikels soos plante, kaste, ens. wil verwyder, moet dit duidelik in die kontrak uiteengesit word. Enige los artikels (soos gordyne, swembadtoerusting, ens.) moet ook gespesifiseer word.

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170