Huis koop: Hoekom kry koper die oordragkoste en verkoper kies die prokureur?

Vrydag, Mei 20th, 2016

Vraag: “Ek is besig om my eerste eiendom te koop. Ek is nogal gespanne oor alles en ’n vriendin van my wat ’n aktebesorger is het gesê sy sal my met die transaksie help. Die verkoper weier egter en dring daarop aan dat sy prokureurs die oordrag hanteer. As ek die een is wat die oordragfooie betaal, moet ek tog sekerlik ook kan kies wie die oodragprokureur is?”

 

Antwoord: As ’n reël bepaal ons gemenereg dat ’n verkoper daarop geregtig is om te besluit wie die oordragprokureur moet wees, omdat die verkoper meer risiko dra as die koper. Bygesê kan niks partye keer om ooreen te kom dat die koper die oordragprokureur bepaal nie, hoewel die koper in praktyk dikwels sal weier om daartoe in te stem en die koper dan maar sal toegee omdat hy graag die eiendom wil hê.

Oor die algemeen kan gesê word dat dit meer sin maak vir die verkoper om die oordragprokureur te bepaal, aangesien dit die koper is wat die koopprys moet bymekaar skraap, die oordragfooie moet dek, opskortende voorwaardes soos finansiering ens. moet nakom en die verkoper daarom oor die algemeen meer beskerm sal voel deurdat sy prokureur hierdie belangrike elemente bestuur en ’n spoedige transaksie, asook ontvangs van die koopprys verseker. Die oordragprokureur moet verseker dat die koopprys gefinaliseer en beskikbaar is, en ’n koper se prokureur mag dalk oortuig word om staat te maak op sy kliënt se versekering dat die geld beskikbaar is, met ernstige gevolge vir beide koper en prokureur indien dit nie korrek sou wees nie. In kort, is die beskouing oor die algemeen dat die verkoper as eienaar van die eiendom wat oorgedra moet word, meer het om te verloor en daarom ’n groter reg het om die aktebesorger aan te wys.

Ongeag wie die aktebesorger aanwys, is dit die aktebesorger se plig om albei partye te diens en op billike wyse te verteenwoordig, tensy daar ’n geskil ontstaan, in welke geval die oordragprokureur sal kan optree namens die party wat hom aangestel het. Dit bly ’n opsie vir partye om te onderhandel oor die aanstelling van die oordragprokureur en ’n relevante klousule in die koopkontrak in te sluit, aangesien daar goeie redes kan wees vir die koper om eerder daarop geregtig te wees om die oordragprokureur te bepaal.

 

Bron: BDP Prokureurs

Ander Artikels

Wie betaal vir die vervanging van ʼn meenthuis-uitlaatpyp?
Vraag: Gee asseblief raad oor wie verantwoordelik sou wees vir die vervanging van ʼn uitlaatpyp in die kombuis van ʼn eenheid as dit deurgeroes het en aan die buitekant van die eenheid afgebreek het.   Antwoord: Eienaars is verantwoordelik vir die herstel en onderhoud van hulle eenhede en die beheerliggaam het dieselfde verantwoordelikheid met betrekking […]
Tipes kontantbeleggings
VASTE DEPOSITOREKENING ʼn Vaste depositorekening is ʼn tipe spaarrekening waar jy jou kontant vir ʼn spesifieke tydperk deponeer in ruil vir ʼn vaste rentekoers, wat gewoonlik hoër is as een wat jy uit ʼn gewone bankrekening sou ontvang. Tipies vereis vaste depositorekenings dat fondse in die rekening gelaat word tot die vervaldatum, met moontlike boetes […]
Voertuigfinansiering verduidelik
Tensy jy ʼn rekenmeester is, is voertuigfinansiering gekompliseerd. Weet jy hoe finansieringsbepalings werk? Is dit ʼn goeie idee om ʼn residu te neem?  Wat van die rentekoers – moet jy dit vas of gekoppel neem? Ons het met WesBank gesels vir hierdie beginnersgids oor die finansiering van die motorvoertuig van jou drome! Bereken hoeveel jy […]
1 2 3 161