Hofuitspraak: Geen genade vir belasingbedrog

Vrydag, Februarie 3rd, 2017

Sanette Viljoen

 

In die saak Joubert v S (2012) het die hof streng opgetree teen belastingbedrog en daar is getoon dat belastingontduikers geen genade moet verwag nie.

ʼn Rekenmeester het verskeie maatskappye opgerig en geregistreer met vals inligting. Daarna het hierdie maatskappye vals fakture en BTW-opgawes gegenereer en by SAID ingedien. SAID het BTW-terugbetalings van R425 843,33 uitbetaal voordat die bedrog ontdek is.

Die saak is aangehoor in die streekhof, waar die rekenmeester gevonnis is tot sewe jaar gevangenisstraf, wat in sy geheel opgeskort is.

Die rekenmeester het die skuldigbevinding op appèl geneem sonder om die nagevolge daarvan te oorweeg. Die hoë hof van appèl was van mening dat ʼn vonnis wat in sy geheel opgeskort word heeltemal onvanpas is en uitermate toegeeflik. Die hoë hof maak dit duidelik dat bedrog en korrupsie hoogty vier in ons land en dat die samelewing strenger optrede van die hof verwag. Die skuldige was ʼn gekwalifiseerde rekenmeester en beklee dus ʼn vertrouensposisie. Die bedrog het baie fyn beplanning geverg en is oor ʼn lang tydperk uitgevoer.

Om bostaande redes het die hoë hof die skuldigbevinding bekragtig. Die vonnis is egter gewysig en die sewe jaar opgeskorte gevangenisstraf is verander. Die hof het beveel dat drie jaar van die gevangenisstraf effektief gemaak en uitgedien moet word. Die oorblywende vier jaar word voorwaardelik opgeskort.

Hierdie vonnis is baie welkom in ons land. Die hof het ook hiermee ʼn sterk waarskuwing aan die publiek gestuur.

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170