Hoeveel moet ek my huiswerker betaal?

Vrydag, Maart 4th, 2016

Sanette de Jager

 

 

In hierdie artikel word daar gepoog om al die basiese inligting te verskaf wat jy as werkgewer benodig aangaande die betaling van jou huiswerker.

 

  • Minimum loon

 

As jy ’n huiswerker of tuinwerker in jou diens het, weet jy waarskynlik reeds dat hul minimum loon op 1 Desember 2015 met 8% (in die meeste munisipaliteite) en 10% (in afgeleë gebiede) gestyg het.

Die minimum loon vir huiswerkers wat meer as 27 uur per week werk, is nou R2 230,70 per maand in die meeste munisipale gebiede en R1 993,82 per maand in afgeleë gebiede.

Dié wat minder as 27 uur per week werk, moet R1 566,35 per maand in die meeste munisipale gebiede betaal word of R1 412,49 per maand in afgeleë gebiede.

 

  • Aftrekkings en voordele

 

Op betaaldag moet jou huiswerker (voltyds of dagwerker) ’n geskrewe strokie kry met jou besonderhede, die tyd en oortyd wat sy gewerk het, haar verdienste en aftrekkings (byvoorbeeld vir pensioen). Jy moet boekhou van al die salarisstrokies.

Jy mag nie geld vir haar maaltye, werkklere of gebreekte items aftrek nie. Slegs ’n maksimum van 10% van haar salaris mag vir verblyf afgetrek word indien sy inwoon. 1% van haar salaris word ook afgetrek vir die Werkloosheidversekeringsfonds.

Ná elke vyf uur van werk moet sy ’n etenspouse kry. Sy mag nie meer as 15 uur per week oortyd werk nie en moet ekstra betaal word of verlof kry. Sy moet vir openbare vakansiedae betaal word al werk sy nie. As sy wel werk, moet sy dubbeld betaal word. Dié ooreenkoms moet op skrif wees. ’n Voltydse huiswerker is ook geregtig op drie weke jaarlikse verlof.

 

  • Pieringoog

    IS dit net vir ure gewerk of sluit dit die halfuur van ontbyt en byna ‘n uur van middagete in? Ook uittrek & werksklere aantrek (‘n goieie 15 minute) en in die middag wer dieselfde (15 minute) – so in totaal ten minste twee ure nie gewerk nie, maar wel by die werk.

  • Daleen van Dyk62062

    Ek is ‘n huiswerker. Nie skaam om dit te se nie. Ek verdien wat ek werd is. Ek maak 8-10 huise per Dinsdag skoon. Ek praat nou namens al die ander huiswerkers. Baie respek gekry vir hierdie bedryf. Sal jy ‘n ander se vuil huis skoonmaak vir die minimum loon? Huiswerk is een van die ondankbaarste werke wat daar is. In ons gemeenskap het jy nog bekers en borde onder die wasbak vir die huiswerker? Ons maak jou bemorsde toilet skoon, (wat self nie gebruik mag word, daar is een vir die huiswerker buite) was jou vuil skottelgoed en tel al jou vuil klere van die grond af op, en dit vir die minimum loon? Het jy al prober om ‘n gesin van 5 of 6 kos te gee vir die minimum loon? Dan is daar die goeie mense wat raaksien wat Huiswerkers doen en bonusse gee as hulle sien die werk word elke dag deeglik gedoen. Baie dankie daarvoor. Weer die vraag. Sal jy ander mense se vuil huise skoonmaak vir R2230.70 per maand?

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170