Hoekom is daar so baie korrupsie in ons land?

Maandag, Desember 8th, 2014

Geskryf deur: Nicolien Welthagen

Entertoets_Integriteit1-595x200

Korrupsie trek ons af, maak ons moedeloos en gedemotiveerd! Dit laat ʼn gevoel van ontnugtering, teleurstelling en soms woede. Myns insiens, is integriteit dit wat ontbreek wanneer korrupsie plaasvind. Integriteit is ʼn persoonlike keuse om die regte morele en etiese besluite te neem en daarvolgens op te tree. Dit is ʼn innerlike kompas wat ons gedrag en besluite rig.

Leuens, diefstal, omkopery en dies meer is tekens van die afwesigheid van integriteit en goeie oordeel. Daar is ʼn optimale tyd in ʼn mens se lewe waar integriteit aangeleer en ontwikkel word. Die proses geskied oor tyd en behels die integrasie van emosie, intellek en behoeftes. Impulsiewe, ondeurdagte gevoelens en behoeftes kan dikwels tot gedrag lei wat nie spreek van integriteit nie. Die kern van integriteit gaan eintlik daaroor dat ʼn mens impulse en behoeftes kan hanteer deur daaroor te dink, te analiseer en vanuit bepaalde norme en waardes daaroor te kan besluit. ʼn Mens moet ʼn sin van reg en verkeerd ontwikkel wat gebaseer is op respek en omgee vir ander, vir jouself en die omgewing. So ontwikkel ʼn gebalanseerde en volwasse mens wat versoekings kan weerstaan en struikelblokke kan oorkom sonder om waardes en beginsels oor boort te gooi.

Die probleem in ons land gaan vir my daaroor dat daar met basiese opvoeding iets skort. Die besef van wat reg of verkeerd is, word dalk nie meer vir baie kinders aangeleer nie. Reg en verkeerd is egter ook relatief – dit verskil van kultuur tot kultuur en tussen verskillende godsdiens bewegings. Vir sommiges is ʼn bedrag geld in ruil vir ʼn gunsie nie noodwendig omkopery nie. Daar kan ʼn fyn verskil in ontleding wees van die betekenis en omvang van korrupsie.

Dit gebeur ook dat korrupte gedrag tot ʼn mate aansteeklik is – dit word ʼn norm, ʼn manier van doen en ʼn aanvaarbare wyse om besigheid te doen of dinge gereël te kry. Hoe meer dit aanvaar word, hoe groter gaan die probleem uitkring. Ongelukkig gebeur dit dikwels dat korrupsie lonend is en dat die korruptes geen verantwoordelikheid hoef te aanvaar of daarvoor te boet nie.
In ʼn land soos ons s’n, waar ʼn mengelmoes van kulture en gelowe saam moet bestaan, help dit nie om een godsdiensoortuiging se voorskrifte op almal te probeer afdwing nie. Dit gaan eenvoudig nie werk nie. Al wat moontlik kan werk, is dat etiese oordeel, integriteit en gedrag wat gebaseer is op wat reg is, van die hoogste geledere in ons regeringstrukture as voorbeeld getoon en afgedwing word en dat korrupte gedrag ten sterkste veroordeel en aangespreek moet word op alle vlakke. Die regering moet ʼn pilaar van integriteit wees.

Daar moet ʼn “integriteit infrastruktuur” bestaan, waar korrupsie voorkom, ondersoek en vervolg word. In Suid-Afrika is dit oneffektief omdat korrupsie toenemend voorkom en nie onder beheer gebring kan word nie. Eintlik is voorkoming van korrupsie die heel belangrikste. Wat van verpligte opleiding?

Daar is baie oor die onderwerp in Europa en Amerika geskryf. Die probleem is dat die politieke en persoonlike WIL moet bestaan om eties en met integriteit op te tree en om korrupsie uit te roei.
Hoe kan ons integriteit in Suid Afrika bevorder?

Psychology-Symbol-VECTOR

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170