Hoe om my uitvinding te patenteer

Donderdag, November 10th, 2016

Sanette Viljoen

 

 

Daar is so baie mense in Suid-Afrika met innoverende idees – uitvindings wat werklik ’n verskil kan maak in mense se lewens en in ons ekonomie. Tog word die meeste van hierdie idees of uitvindings nooit gepatenteer en verkoop nie.

Hierdie artikel poog om die entrepreneur daar buite van meer inligting te voorsien sodat hy sy idee aan die wêreld bekend kan stel. Die eerste stap is om jou uitvinding/idee te patenteer, en hier is hoe jy dit doen.

 

  1. Wat is ’n patent?

’n Patent is ’n reg wat aan een uitvinder toegestaan word. Hierdie uitvinder het dus ’n monopolie. Die uitvinder kan sy uitvinding verkoop. Indien iemand inbreuk maak op die uitvinder se reg op die uitvinding, kan die uitvinder sy reg afdwing in howe en die inbreukmaker sivielregtelik aankla. Die uitvinder kan dus die uitvinding eksploiteer sonder vrees vir mededinging. ’n Patent word beskerm vir 20 jaar.

 

  1. Die wetlike vereistes

Daar is drie wetlike vereistes waaraan daar voldoen moet word voordat jou uitvindsel patenteerbaar is:

 

–           Nuutheid: Geen kenner op die betrokke gebied moet die idee as klaarblyklik of algemene kennis beskou nie; met ander woorde, die idee moet nuut wees. Daarom is dit belangrik om die uitvindsel geheim te hou totdat dit gepatenteer is. Die oomblik wanneer die uitvindsel gepubliseer is en nie gepatenteer is nie, is dit nie meer ’n nuwe idee nie. ’n Ontdekking is nie ‘n uitvinding nie en kan dus nie gepatenteer word nie, want as natuurverskynsel is dit nie nuut nie en het dit ook nie deur die mens se geestesinspanning tot stand gekom nie.

 

–           Vindingrykheid: Sou ’n kenner op die gebied, met die huidige stand van tegniek, tot dieselfde gevolgtrekking kon kom as hy met die probleem gekonfronteer word?

 

–           Nuttigheidswaarde: Die uitvindsel/idee moet vir iemand van waarde kan wees. Dit moet nuttig toegepas kan word in die handel, nywerheid of landbou. Die ekonomiese sukses van die idee is egter nie ’n maatstaf vir hierdie vereiste nie.

 

  1. Registrasie van ’n patent

Indien jou uitvindsel aan bogenoemde drie wetlike vereistes voldoen, beteken dit jou uitvindsel kan geregistreer word. Die eerste stap sal wees om ’n voorlopige patent te registreer. Enigiemand kan ’n patent voorlopig registreer, sonder die hulp van ’n agent. Die aansoek om ’n voorlopige patent is eenvoudig en goedkoop. Stuur jou aansoek na die Registrateur by die Kommissie vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom. Die Registrateur sal jou voorsien van ’n voorkeurdatum. Hierdie datum is wêreldwyd geldig vir ’n tydperk van een jaar.

Die uitvinder het dus een jaar om ‘n finale patentaansoek in te dien vir registrasie. Hierdie finale aansoek moet, volgens wet, deur middel van ’n geregistreerde patentagent gedoen word. Die patentagent help die uitvinder om sy aansoek korrek te bewoord en tegnies korrek te omskryf. Die agent sal ook verseker dat die uitvinder aan alle wetlike vereistes voldoen.

 

Die uitvinder moet ook, by die aansoek vir die finale patent, bekend maak of hy van voorneme is om die patent in ander lande te registreer. Dit is ’n duur oefening. Die rede daarvoor is dat patentsoektogte en vertaling van die patent in die amptelike tale van die betrokke lande verpligtend is.

 

 

Daar is soveel entrepreneurs in ons land met wonderlike idees en talle nuwe uitvindsels. Weeg hierdie idees op teen bogenoemde drie vereistes en registreer die patent. Die moontlikhede is eindeloos.

Ander Artikels

Afdwing van verbruikersregte deur die howe: Gebruik eers ander remedies
Justine Krige   Artikel 69 van die Wet op Verbruikersbeskerming (Wet 68 van 2008 [CPA]) sit ʼn verskeidenheid statutêre remedies uiteen vir die afdwing van verbruikersregte ingevolge die CPA. Dit sluit in die indien van ʼn klagte by die Nasionale Verbruikerskommissie (Kommissie), die verwysing van ʼn dispuut na die Verbruikerstribunaal (Tribunaal), of om ʼn bedryfsombudsman […]
Wie mag waar parkeer in ʼn meenthuiskompleks?
Vraag: “In die deeltitelskema waar ek woon is daar ʼn konstante gebaklei en gestry oor wie waar mag parkeer en wie verantwoordelik is vir die instandhouding van parkeerplekke. My vraag is: wie besluit watter dele van die skema vir parkeerplekke toegeken word, wie dit mag gebruik en wie dit moet in stand hou?” Antwoord: Wat […]
Moenie vanjaar val vir hierdie belastingslenters nie
Lede van die publiek ontvang dikwels ewekansig vals e-posse wat nagemaak is om te lyk asof hulle deur die SAID gestuur is, maar wat in der waarheid vals e-posse is wat daarop gemik is om niksvermoedende belastingbetalers uit te lok om persoonlike inligting, soos bankrekeningbesonderhede, te onthul. Voorbeelde sluit in e-posse wat skyn afkomstig te […]
1 2 3 150