Hoe om my ‘stadige betaler’-status te verander

Vrydag, Februarie 12th, 2016

Navraag: “Ek sukkel om ‘n motor te koop omdat ek nie finansiering kan kry nie. Ek het ‘n bietjie finansiële probleme gehad wat veroorsaak het dat van my rekeninge agterstallig geraak het. Al my skuld is op dié stadium afbetaal, maar my kredietrekord wys steeds dat ek ‘n ‘stadige betaler’ is. Is daar enige manier om dit van my rekord te verwyder?”

 

Antwoord: Om as ‘n ‘stadige betaler’ gelys te word is nie ‘n nuwe term of manier om geswartlys te word nie. Om as ‘n stadige betaler gelys te word was reeds moontlik onder die Wet op Verbruikersake (Onbillike Sakepraktyke) 71 van 1988 waar jy as ‘n stadige betaler by die kredietburo gelys kon word as jy nie jou finansiële verpligtinge in terme van ‘n ooreenkoms nakom nie.

Die grootste verskil tussen om geswartlys te word en as ‘n stadige betaler gelys te word, is dat jy slegs geswartlys kan word nadat regstappe teen jou geneem is en ‘n geldige uitspraak teen jou gelewer is, terwyl jy enige tyd as ‘n stadige betaler gelys kan word wanneer jy nie in staat is om jou finansiële verpligtinge in terme van ‘n ooreenkoms na te kom nie. Hierdie posisie is in die Nasionale Kredietwet 34 van 2005 ingesluit.

Wanneer jy geswartlys is en jy die skuld waarvoor jy gelys was, vereffen het, kan jy by die kredietburo waar jy gelys was aansoek doen om jou naam van die swartlys te verwyder deur ‘n aansoek te bring vir terugtrekking van die uitspraak en/of deur jou versoek direk aan die kredietburo te rig.

As jy gelys is as ‘n stadige betaler bepaal die Nasionale Kredietwet dat sodra skuld waarvoor jy as ‘n stadige betaler gelys is, ten volle vereffen is, moet die kredietverskaffer alle geregistreerde kredietburos in kennis stel van die vereffening en moet die kredietburo dan die ongunstige lysing verwyder (insluitend die klassifikasie as ‘n ‘stadige betaler’) binne sewe dae na ontvangs van sodanige inligting van die kredietverskaffer. As die kreidetverskaffer nie sodanige inligting betreffende jou vereffening indien nie, kan jy ‘n klag teen sodanige kredietverskaffer lê by die Nasionale Kredietreguleerder.

Om as ‘n stadige betaler gelys te word sal jou nie verhoed om ‘n lening of finansiering te bekom nie, maar dit sal dit bemoeilik en ‘n impak hê op die bedrag wat aan jou beskikbaar gemaak word. Dit is nie bedoel om jou te benadeel nie maar eerder om jou te beveilig teen roekelose leen praktyke en te verhoed dat jy te diep in die skuild beland.

Om die geldigheid van ‘n lysing te bevraagteken, moet jy die betrokke kredietburo kontak om beswaar te maak of ‘n klag te lê. Die buro het dan twintig werksdae om die kwessie op te los. Sodra die klag ontvang is, sal die relevante party wat jou gelys het gekontak word om bewyse te verskaf van jou wanbetaling en dat die lysing inderdaad geregverdig is. In realiteit, word die meeste klagtes by hierdie punt geskrap aangesien die lysings gewoonlik op grond van dokumentêre bewyse gedoen word en dus meestal as geldig beskou word.

As die buro nie in staat is om die kwessie op te los nie, kan jy die saak verwys na die Kredietombudsman, wat die saak sal ondersoek en ‘n uitspraak lewer op grond van die beskikbare inligting. Sou die Kredietombudsman nie die kwessie kan oplos nie, kan die Nasionale Kredietreguleerder versoek word om in te tree.

Die hartseer waarheid is dat die bogenoemde proses taamlik uitgerek kan raak en dikwels uitloop op geen verandering aan jou status nie, met die lysing wat dan op jou rekord bly totdat jou skuld vereffen is. Die boodskap hierin is dat sou jy sien dat jy nie jou betalingsverpligtinge kan nakom nie, kontak jou bank betyds om ‘n laer premie te reël wat jy kan bekostig, en vermy so die probleme wat saamkom saam met ‘n lysing as ‘n stadige betaler.

 

Bron: BDP Prokureurs

Ander Artikels

Wie betaal vir die vervanging van ʼn meenthuis-uitlaatpyp?
Vraag: Gee asseblief raad oor wie verantwoordelik sou wees vir die vervanging van ʼn uitlaatpyp in die kombuis van ʼn eenheid as dit deurgeroes het en aan die buitekant van die eenheid afgebreek het.   Antwoord: Eienaars is verantwoordelik vir die herstel en onderhoud van hulle eenhede en die beheerliggaam het dieselfde verantwoordelikheid met betrekking […]
Tipes kontantbeleggings
VASTE DEPOSITOREKENING ʼn Vaste depositorekening is ʼn tipe spaarrekening waar jy jou kontant vir ʼn spesifieke tydperk deponeer in ruil vir ʼn vaste rentekoers, wat gewoonlik hoër is as een wat jy uit ʼn gewone bankrekening sou ontvang. Tipies vereis vaste depositorekenings dat fondse in die rekening gelaat word tot die vervaldatum, met moontlike boetes […]
Voertuigfinansiering verduidelik
Tensy jy ʼn rekenmeester is, is voertuigfinansiering gekompliseerd. Weet jy hoe finansieringsbepalings werk? Is dit ʼn goeie idee om ʼn residu te neem?  Wat van die rentekoers – moet jy dit vas of gekoppel neem? Ons het met WesBank gesels vir hierdie beginnersgids oor die finansiering van die motorvoertuig van jou drome! Bereken hoeveel jy […]
1 2 3 161