Hoe kapitaalwinsbelasting werk

Donderdag, Augustus 25th, 2016

Sanette Viljoen

 

 

Kapitaalwinsbelasting is, eenvoudig gestel, die belasting wat betaal word op die wins wat jy maak uit die verkoop van ’n bate. Kapitaalwinsbelasting word dus betaal op die kapitaalwins wat gemaak word.

 

Hoe werk ek my kapitaalwins uit?

Die bedrag wat jy verkry het uit die verkoop van ’n bate, minus die basiskoste, is die kapitaalwins.  ‘n Kapitaalverlies is die bedrag waarmee die basiskoste van ‘n bate die opbrengs oorskry.

 

Wat is die basiskoste?

Basiskoste is die bedrag wat jy vir die bate betaal het, plus die uitgawes wat jy aangegaan het. Die volgende is voorbeelde van items wat ingesluit word wanneer jy jou basiskoste bereken:

–           Die koste wat jy aangegaan het om die bate in die hande te kry.

–           Indien dit ’n vaste eiendom is, kan die volgende ingereken word: oordragkoste, hereregte en professionele fooie van onder andere die prokureurs, die landmeter en die afslaer.

–           Koste van verbeterings, veranderings en opknappings aan die bate. Fakture en kwotasies moet dit kan bewys.

–           Advertensiekoste

–           Waardasiekoste

–           Agentekommissie

 

Betaling van kapitaalwinsbelasting

Kapitaalwinsbelasting word nie apart van inkomstebelasting betaal nie. ’n Gedeelte van jou kapitaalwins, minus jou kapitaalverliese vir die jaar, word ingesluit by jou belasbare inkomste en is betaalbaar volgens die normale inkomstebelastingtabelle.

’n Natuurlike persoon, met ander woorde ’n individu, kry R30 000 korting op sy kapitaalwinsbelasting. Die eerste R30 000 wat per jaar op die verkoop van bates gerealiseer word, sal vrygestel wees vir die doeleindes van belasting op kapitaalwins. Dit word die jaarlikse uitsluiting genoem en is ook op verliese van toepassing. Met ander woorde, indien jy ‘n verlies van minder as R30 000 ly, sal dit nie vir doeleindes van belasting op kapitaalwins in aanmerking geneem word nie. In die jaar waarin ‘n belastingpligtige sterf, geld ‘n jaarlikse uitsluiting van R300 000. Dit beteken dat die boedel van die belastingpligtige oor bates kan beskik sonder dat daar belasting betrokke sal wees, tensy daar ‘n wins van meer as R300 000 is.

33,3% van die kapitaalwins wat verkry is by die vervreemding van ‘n eiendom, word ingesluit by jou belasbare inkomste vir die jaar waarin die eiendom vervreem is. Waar ‘n maatskappy of beslote korporasie of ‘n gewone trust ‘n eiendom besit, word 66,6% van die kapitaalwins by die belasbare inkomste ingesluit.

 

Hoe werk ek my kapitaalwinsbelasting uit?

  • Bepaal die opbrengs by die verkoop van die bate.
  • Trek die basiskoste van die opbrengs af om die kapitaalwins of -verlies te bereken.
  • Bereken die totaal van die kapitaalwinste en -verliese.
  • Tel enige verliese wat vanaf die vorige jaar oorgedra is, by die huidige jaar se verliese.
  • Trek die totaal van al die verliese af van die kapitaalwinste.
  • Pas die R30 000 jaarlikse uitsluiting toe.
  • Pas die insluitingskoers van 33,3% toe (in die geval van individue).
  • Dit is die bedrag wat by die berekening van jou belastingaanspreeklikheid ingesluit moet word.
  • Deur die toepaslike marginale koers te gebruik, kan jy jou belastingaanspreeklikheid bepaal.

 

Ander Artikels

Wie betaal vir die vervanging van ʼn meenthuis-uitlaatpyp?
Vraag: Gee asseblief raad oor wie verantwoordelik sou wees vir die vervanging van ʼn uitlaatpyp in die kombuis van ʼn eenheid as dit deurgeroes het en aan die buitekant van die eenheid afgebreek het.   Antwoord: Eienaars is verantwoordelik vir die herstel en onderhoud van hulle eenhede en die beheerliggaam het dieselfde verantwoordelikheid met betrekking […]
Tipes kontantbeleggings
VASTE DEPOSITOREKENING ʼn Vaste depositorekening is ʼn tipe spaarrekening waar jy jou kontant vir ʼn spesifieke tydperk deponeer in ruil vir ʼn vaste rentekoers, wat gewoonlik hoër is as een wat jy uit ʼn gewone bankrekening sou ontvang. Tipies vereis vaste depositorekenings dat fondse in die rekening gelaat word tot die vervaldatum, met moontlike boetes […]
Voertuigfinansiering verduidelik
Tensy jy ʼn rekenmeester is, is voertuigfinansiering gekompliseerd. Weet jy hoe finansieringsbepalings werk? Is dit ʼn goeie idee om ʼn residu te neem?  Wat van die rentekoers – moet jy dit vas of gekoppel neem? Ons het met WesBank gesels vir hierdie beginnersgids oor die finansiering van die motorvoertuig van jou drome! Bereken hoeveel jy […]
1 2 3 161