Hoe kapitaalwinsbelasting werk

Donderdag, Augustus 25th, 2016

Sanette Viljoen

 

 

Kapitaalwinsbelasting is, eenvoudig gestel, die belasting wat betaal word op die wins wat jy maak uit die verkoop van ’n bate. Kapitaalwinsbelasting word dus betaal op die kapitaalwins wat gemaak word.

 

Hoe werk ek my kapitaalwins uit?

Die bedrag wat jy verkry het uit die verkoop van ’n bate, minus die basiskoste, is die kapitaalwins.  ‘n Kapitaalverlies is die bedrag waarmee die basiskoste van ‘n bate die opbrengs oorskry.

 

Wat is die basiskoste?

Basiskoste is die bedrag wat jy vir die bate betaal het, plus die uitgawes wat jy aangegaan het. Die volgende is voorbeelde van items wat ingesluit word wanneer jy jou basiskoste bereken:

–           Die koste wat jy aangegaan het om die bate in die hande te kry.

–           Indien dit ’n vaste eiendom is, kan die volgende ingereken word: oordragkoste, hereregte en professionele fooie van onder andere die prokureurs, die landmeter en die afslaer.

–           Koste van verbeterings, veranderings en opknappings aan die bate. Fakture en kwotasies moet dit kan bewys.

–           Advertensiekoste

–           Waardasiekoste

–           Agentekommissie

 

Betaling van kapitaalwinsbelasting

Kapitaalwinsbelasting word nie apart van inkomstebelasting betaal nie. ’n Gedeelte van jou kapitaalwins, minus jou kapitaalverliese vir die jaar, word ingesluit by jou belasbare inkomste en is betaalbaar volgens die normale inkomstebelastingtabelle.

’n Natuurlike persoon, met ander woorde ’n individu, kry R30 000 korting op sy kapitaalwinsbelasting. Die eerste R30 000 wat per jaar op die verkoop van bates gerealiseer word, sal vrygestel wees vir die doeleindes van belasting op kapitaalwins. Dit word die jaarlikse uitsluiting genoem en is ook op verliese van toepassing. Met ander woorde, indien jy ‘n verlies van minder as R30 000 ly, sal dit nie vir doeleindes van belasting op kapitaalwins in aanmerking geneem word nie. In die jaar waarin ‘n belastingpligtige sterf, geld ‘n jaarlikse uitsluiting van R300 000. Dit beteken dat die boedel van die belastingpligtige oor bates kan beskik sonder dat daar belasting betrokke sal wees, tensy daar ‘n wins van meer as R300 000 is.

33,3% van die kapitaalwins wat verkry is by die vervreemding van ‘n eiendom, word ingesluit by jou belasbare inkomste vir die jaar waarin die eiendom vervreem is. Waar ‘n maatskappy of beslote korporasie of ‘n gewone trust ‘n eiendom besit, word 66,6% van die kapitaalwins by die belasbare inkomste ingesluit.

 

Hoe werk ek my kapitaalwinsbelasting uit?

  • Bepaal die opbrengs by die verkoop van die bate.
  • Trek die basiskoste van die opbrengs af om die kapitaalwins of -verlies te bereken.
  • Bereken die totaal van die kapitaalwinste en -verliese.
  • Tel enige verliese wat vanaf die vorige jaar oorgedra is, by die huidige jaar se verliese.
  • Trek die totaal van al die verliese af van die kapitaalwinste.
  • Pas die R30 000 jaarlikse uitsluiting toe.
  • Pas die insluitingskoers van 33,3% toe (in die geval van individue).
  • Dit is die bedrag wat by die berekening van jou belastingaanspreeklikheid ingesluit moet word.
  • Deur die toepaslike marginale koers te gebruik, kan jy jou belastingaanspreeklikheid bepaal.

 

Ander Artikels

Skop vas en moenie onnodig koop nie
Anja van den Berg   Alles rakende jou supermark is bedoel om jou geld te laat bestee wat jy nie beplan het om te bestee nie, en selfs geld wat jy nie regtig hoef te bestee nie. Hoewel die meeste mense aan produkte dink in terme van die funksionele eienskappe daarvan – die instrumentele waarde […]
Agterbakse supermarktaktieke om jou onnodige goed te laat koop
Anja van den Berg   Het jy al ooit aanvaar dat iets ʼn winskoop is net omdat die prys in rooi geskryf is? Of besluit om daardie duur handsak of aktetas te koop omdat jy daarvan oortuig was dat jy dit verdien? Of ʼn hand vol ongesonde snoepgoed van die impulsrak gegryp terwyl jy toustaan […]
OTM-kaartruilslenters neem toe: Let op hiervoor!
Die Suid-Afrikaanse Bankrisiko-inligtingsentrum (Sabric) waarsku die publiek om op die uitkyk te wees te midde van die hoë voorkoms van OTM-kaartbedrog in die land. Die groep het gewaarsku dat daar weer ʼn “kaartruil”-skelmstreek in Suid-Afrika voorkom en ʼn uiteensetting van die betrokke skelms se modus operandi gegee om die publiek teen hul metodes te waarsku. […]
1 2 3 152