Hoe jou boedel jou besigheid kan beskerm

Dinsdag, Mei 3rd, 2016

Sanette Viljoen

 

In hierdie artikel probeer ons om jou in staat te stel om ’n probleemvrye boedel voor te berei. Jou erfgename sal jou ewig dankbaar wees en jou besigheid kan aanhou floreer na jou afsterwe. Die volgende kwessies moet aandag kry:

Die eerste en belangrike kwessie is die aanstelling van ’n eksekuteur. Dit moet ’n bekwame en ervare persoon wees wat in staat sal wees om jou boedel te beredder. Indien jy nie ’n eksekuteur benoem nie, vertraag jy die beredderingsproses, wat baie nadelig vir jou besigheid sal wees. Die meester van die hooggeregshof sal in so ’n geval ’n kennisgewing in die staatskoerant plaas wat belanghebbende partye uitnooi om iemand te benoem om die eksekuteur te wees. Die meester kan selfs een van jou krediteure benoem om jou boedel te beredder. Bogenoemde twee gevalle kan nadelige gevolge hê vir jou en jou besigheid.

Daar is ’n kritieke tydperk na ’n eienaar se afsterwe waar verskeie besighede vou. Die meester van die hooggeregshof moet deur ’n lang proses gaan om ’n eksekuteur vir jou boedel aan te stel en dit neem tyd in beslag. Intussen moet jou besigheid aangaan en besluite moet geneem word, wat nie kan gebeur sonder ’n eksekuteur nie.

Maak seker jou besigheid het genoeg kontant. Indien jou besigheid genoeg kontant beskikbaar het na jou afsterwe sal die administrasie van jou boedel en die bedryf van jou besigheid vlot verloop. Die Wet op die Administrasie van Boedels maak daarvoor voorsiening dat ʼn tussentydse kurator aangestel word om die besigheid aan die gang te hou. Die kurator mag egter nie van krediet gebruik maak om noodsaaklike rekeninge te betaal nie en mag slegs kontant uit ontvangste gebruik.

’n Volgende en baie belangrike aspek is die kwessie van ’n bekwame opvolger wat jou besigheid sal oorneem. Indien daar een of meer vennote in jou besigheid is, sal dit raadsaam wees vir die vennote om lewensversekering op mekaar se lewens uit te neem. Sodoende het hulle gewaarborgde finansiering om jou met afsterwe uit te koop teen die prys wat jy sou verwag. Die kooptransaksie verseker dat jou erfgename die werklike waarde van jou besigheidsbelange ontvang en dit stel ook die vennote gerus om te weet dat die familie nie in die besigheid gaan inmeng nie.

Indien jy alleeneienaar van jou besigheid is, sal dit raadsaam wees om van vroeg af ’n opvolger op te lei. ’n Familielid kan vir hierdie doel in die besigheid ingebring word. Jy kan selfs ’n bekwame werknemer van vroeg af oplei, en hierdie werknemer kan jou lewe verseker en op hierdie wyse seker wees dat hy of sy die besigheid by jou dood kan aankoop. Watter opsie jy ook al uitvoer, maak seker dat dit op papier vasgestel word en dat elke party presies weet waar hy of sy staan.

Hou jou besigheid se papierwerk op datum. Daar moet basiskostewaarderingsertifikate wees. Die eksekuteur sal die bates in jou boedel moet waardeer teen huidige markwaarde. Maak seker dat jou eksekuteur toegang tot jou waarderingsertifikaat het om hom of haar in staat te stel om die beste metode te kies. Tot tyd en wyl ’n maatskappy se agterstallige opgawes ingedien is en die jaargelde betaal is, kan die eksekuteur geen bates oordra nie. Maak seker dat jou besigheid se belasting tot op datum betaal is. Moenie jou eksekuteur los met die probleem van onopgeloste BTW- of inkomstebelastingkwessies nie.

Registreer alle aanbouings aan bestaande geboue en gebruiksveranderinge. Die eksekuteur kan dalk vertragings teëkom by die verkoop van die onroerende eiendom indien die nodige registrasies nie gedoen is nie. Die afwesigheid van bouplanne kan ook jou eiendomsversekeraar ’n eis laat afwys.

Handel alle regsgedinge so gou moontlik af. Indien dagvaarding teen jou besigheid uitgereik is maar die aangeleentheid nog nie onder verhoor was nie, word die eksekuteur gevra om die verweerder se plek in te neem. Die eksekuteur moet dan ’n saak verdedig waarvan hy geen kennis het nie.

Toets elke beplande moontlikheid voor jy sterf en terwyl jy die gesondheid het om dit te doen. Toets of diegene wat agtergelaat word, in staat sal wees om jou besigheid te bestuur, die geld wat hulle erf te belê en jou wense uit te voer. Toets of die bewoording in jou testament korrek vertolk kan word. Toets elke strategie met die sleutelrolspelers om te sien of dit sal werk. Die geleentheid doen hom dalk nie weer voor nie.

Ander Artikels

Wie betaal vir die vervanging van ʼn meenthuis-uitlaatpyp?
Vraag: Gee asseblief raad oor wie verantwoordelik sou wees vir die vervanging van ʼn uitlaatpyp in die kombuis van ʼn eenheid as dit deurgeroes het en aan die buitekant van die eenheid afgebreek het.   Antwoord: Eienaars is verantwoordelik vir die herstel en onderhoud van hulle eenhede en die beheerliggaam het dieselfde verantwoordelikheid met betrekking […]
Tipes kontantbeleggings
VASTE DEPOSITOREKENING ʼn Vaste depositorekening is ʼn tipe spaarrekening waar jy jou kontant vir ʼn spesifieke tydperk deponeer in ruil vir ʼn vaste rentekoers, wat gewoonlik hoër is as een wat jy uit ʼn gewone bankrekening sou ontvang. Tipies vereis vaste depositorekenings dat fondse in die rekening gelaat word tot die vervaldatum, met moontlike boetes […]
Voertuigfinansiering verduidelik
Tensy jy ʼn rekenmeester is, is voertuigfinansiering gekompliseerd. Weet jy hoe finansieringsbepalings werk? Is dit ʼn goeie idee om ʼn residu te neem?  Wat van die rentekoers – moet jy dit vas of gekoppel neem? Ons het met WesBank gesels vir hierdie beginnersgids oor die finansiering van die motorvoertuig van jou drome! Bereken hoeveel jy […]
1 2 3 161