Hoe ʼn lener besluit om aan jou krediet te gee

Vrydag, Junie 24th, 2016

Elke krediteur het sy eie definisie van wat as “goeie” teenoor “slegte” krediet beskou word. Met meer leners wat tans kredietstandaarde styf hou, moet jy alles in jou vermoë doen om te verseker jou kredietstand is op en top.

Onthou, krediettellings is nie permanent nie. As joune swak is, sal ʼn bietjie werk ver gaan om dit op die langtermyn te verbeter. Krediettellings gee leners ʼn vinnige en objektiewe meting van jou kredietrisiko. Voordat die tellingmetode gebruik is, kon die proses om krediet toe te staan stadig, onkonsekwent en redelik bevooroordeeld wees. Krediettellings het baie verbeterings in die kredietproses teweeggebring.

Met krediettelling kan leners alleenlik op die feite fokus wat met die kredietrisiko verband hou, in plaas van hulle persoonlike gevoelens. Faktore soos jou geslag, ras, godsdiens, nasionaliteit en huwelikstaat word nie met krediettelling oorweeg nie. As jy in die verlede ʼn swak kredietprestasie gehad het, moenie dat dit vir ewig by jou spook nie. Vorige kredietprobleme vervaag met verloop van tyd, solank goeie betaalpatrone op jou kredietverslag aangedui word.

So kan jy altyd dinge omdraai en verbeter. Daarbenewens gebruik leners krediettelling om meer lenings goed te keur, want krediettelling gee hulle meer korrekte inligting waarmee kredietbesluite geneem kan word. Dit laat leners toe om individue te identifiseer wat skynbaar in die toekoms beter sal presteer, al toon hulle kredietverslag vorige probleme. Selfs persone wie se tellings laer is as ʼn lener se afsnypunt vir ‘outomatiese goedkeuring” word deur tellings bevoordeel.

Baie leners bied ʼn keuse van kredietprodukte aan, geskoei op verskillende risikovlakke. Die meeste het hulle eie riglyne, so as een lener jou afkeur, mag ʼn ander jou lening goedkeur. Die gebruik van krediettellings gee leners die vertroue om krediet aan meer mense te voorsien, aangesien hulle ʼn beter begrip het van die risiko wat hulle loop. Terwyl tellings meer belangrik vir huiskopers en ander leners mag wees, mag jy jouself in ʼn situasie bevind waar jy krediet benodig – om voordeel te trek uit ʼn onverwagte finansiële geleentheid, of om ʼn noodgeval te hanteer.

Dit is nie net leners wat na jou kredietgeskiedenis kyk om besluite te neem nie. Sommige werkgewers, versekeraars, en selfs verhuurders van eiendom mag na kredietverslae verwys wanneer hulle besluit of ʼn applikant kwalifiseer. Om te weet waar jy staan laat jou toe om ʼn plan van aksie te formuleer om jou kredietrekord te verbeter. Verbruikers met ʼn goeie kredietgeskiedenis het baie meer opsies beskikbaar om hulle finansiële doelwitte te bereik.

 

 

Bron: Trans Union

 

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170