Het huurders ʼn afkoeltydperk?

Donderdag, Junie 30th, 2016

Slegs as die bewoner ʼn huurooreenkoms onderteken het voortspruitend uit direkte bemarking, mag die bewoner die huurooreenkoms binne vyf werksdae nadat die huurooreenkoms onderteken is, kanselleer sonder heffing van ʼn boete.

Direkte bemarking sluit in: biljette wat onder jou voordeur ingestoot word of in die posbusse by huise gelaat word.

Direkte bemarking sluit nie in nie: advertensies op die Internet, in tydskrifte of koerante, in winkelvensters, biljette by verkeersligte.

 

Wet op Verbruikersbeskerming

Artikel 1 Definisie

Direkte bemarking beteken om ʼn persoon te nader, hetsy persoonlik of deur die pos of elektroniese kommunikasie, met die direkte doel om enige goedere of dienste by daardie persoon te bevorder of aan te bied om dit aan daardie persoon te voorsien, in die normale loop van besigheid.

 

Bron: Tenant Profile Network

 

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170