Helfte van kollektiewebeleggingskemas-bates nou in multibateportefeuljes belê

Donderdag, Desember 10th, 2015

Die helfte van bates onder bestuur in plaaslike kollektiewebeleggingskemas (KBS) is nou in multibateportefeuljes belê. Dié portefeuljes belê in ’n kombinasie van aandele-, effekte-, geld- en eiendomsmarkte, met ’n kundige batebestuurder wat besluit hoeveel geld om aan elke bateklas te allokeer.

Luidens plaaslike KBS-statistieke vir die kwartaal en jaar geëindig September 2015 wat die Vereniging vir Spaar en Belegging in Suid-Afrika (ASISA) onlangs bekendgemaak het, hou Suid-Afrikaanse multibateportefeuljes 50% van die bates, aandeleportefeuljes 21%, rentedraende portefeuljes 25% en eiendomsportefeuljes 4%.

ASISA se senior beleidsadviseur, Sunette Mulder, het in haar kommentaar oor die statistieke gesê SA multibateportefeuljes het die voorkeurbeleggingsinstrument vir die meeste beleggers en hulle finansiële adviseurs geword aangesien beleggers in een portefeulje oor verskeie bateklasse heen kan diversifiseer.

SA multibateportefeuljes het die afgelope 12 maande tot einde September 2015 die grootste deel van die netto invloei na KBS-portefeuljes gelok, wat R64 miljard van die totaal van R120 miljard beloop het. SA multibateportefeuljes het nét in die derde kwartaal ’n netto invloei van R21.6 miljard van die totaal van R44.5 miljard gerapporteer.

Mulder wys daarop dat SA multibateportefeuljes die afgelope ses aaneenlopende 12 maande-tydperke tot einde September 2015 konsekwent die grootste gedeelte van die netto invloeie ontvang het.

Portefeuljes met lae aandeleblootstelling tot portefeuljes met hoë aandeleblootstelling is in die multibatekategorie beskikbaar. SA multibate-lae-aandeleportefeuljes het die hoogste algehele netto invloei van R17.7 miljard vir die 12 maande tot einde September 2015 gerapporteer. SA multibate-hoë-aandeleportefeuljes was ’n kortkop agter op R16.8 miljard. SA multibate-inkomsteportefeuljes was die derde gewildste kategorie met ’n netto invloei van R14.3 miljard vir die jaar geëindig September 2015.

Hoewel multibateportefeuljes beleggers ’n enkele gediversifiseerde portefeulje bied wat ontwerp is om in die goeie én swak tye in die mark te deel, is selfs nie dié portefeuljes gespaar van beleggers, wat bekommerd was oor markwisselvalligheid en ander gebeure wat beleggersentiment beïnvloed het, se klaarblyklike pogings om hulle tydsberekening in die mark reg te kry nie.

Mulder merk op dat beleggers die afgelope vier kwartale óf hulle heil in SA multibate-inkomsteportefeuljes gesoek het ten koste van SA multibate-hoë-aandeleportefeuljes, óf andersom, na gelang van gebeure in die mark.

SA multibate-inkomsteportefeuljes het in die derde kwartaal van vanjaar, te midde van die markafswaai, nogmaals die ander kategorieë uitgestof. Dié portefeuljes het die hoogste netto invloei van al die SA multibatekategorieë gelok en hoë-aandeleportefeuljes die laagste.

Die JSE se indeks van alle aandele het op 26 April vanjaar ’n nuwe algehele rekord van 55 188 punte aangeteken, maar in die derde kwartaal vanjaar met 2.13% teruggesak.

Mulder wys daarop dat beleggers hulle langtermyndoelwit om groei te behaal verydel deur tydsberekening van die mark te probeer regkry.

“Dit is tyd in die mark wat die verlangde uitkoms sal lewer en nie tydsberekening van die mark nie. ’n Toepaslik gediversifiseerde portefeulje is die beste verweer teen markwisselvalligheid en nie deur tussen bateklasse te verwissel nie. Aangesien multibateportefeuljes reeds oor die verskillende bateklasse heen gediversifiseer is, is dit selfs belangriker om die portefeuljes tyd toe te laat om hul doelwitte te bereik.”

Sy voeg by dat die prestasiesyfers oor een, vyf en 10 jaar toon dat SA multibateportefeuljes inflasie oor hierdie tydperke konsekwent geklop het.

 

Bedryfsoorsig

Aan die einde van die derde kwartaal vanjaar het die plaaslike KBS-bedryf bates ter waarde van R1.8 triljoen bestuur en het beleggers ’n keuse van 1 274 portefeuljes gebied.

Netto invloeie van R44.5 miljard wat in die derde kwartaal van vanjaar ontvang is – die hoogste kwartaallikse invloei nóg die afgelope twee jaar – het die totale netto invloei vir die 12 maande geëindig September 2015 op R120 miljard te staan gebring.

 

Wie het belê?

Mulder sê 33% van die invloei in die KBS-bedryf in die 12 maande tot einde September 2015 het regstreeks van beleggers gekom. Dit beteken egter nie dat dié beleggers sonder advies opgetree het nie aangesien daar heelwat direkte beleggers is wat vir advies betaal en dan self die portefeulje waarop besluit is implementeer.

Tussengangers het 20% tot nuwe invloeie bygedra, terwyl diensverskaffers van gekoppelde beleggings (Lisps) 24% van verkope voortgebring het en 23% van verkope van institusionele beleggers soos pensioen- en voorsorgfondse ontvang is.

 

Buitelandse fokus

Plaaslik geregistreerde buitelandse portefeuljes het teen einde September 2015 bates onder bestuur ter waarde van R328 miljard gehad vergeleke met R315.8 miljard aan die einde van Junie 2015. Hierdie buitelandse portefeuljes het ’n netto uitvloei van R4.4 miljard aangeteken.

Buitelandsevaluta-effektetrustportefeuljes is gedenomineer in geldeenhede soos die dollar, pond, euro en jen en word deur buitelandse effektetrustmaatskappye aangebied. Hierdie portefeuljes kan aktief aan Suid-Afrikaanse beleggers bemark word net as hulle by die Raad op Finansiële Dienste (RFD) geregistreer is. Plaaslike beleggers wat in hierdie portefeuljes wil belê, moet aan die Reserwebank se regulasies voldoen en sal hulle toegelate buitelandse kapitaal gebruik.

Daar is tans 360 portefeuljes wat in buitelandse geldeenhede gedenomineer is in Suid-Afrika te koop.

Ander Artikels

Wie betaal vir die vervanging van ʼn meenthuis-uitlaatpyp?
Vraag: Gee asseblief raad oor wie verantwoordelik sou wees vir die vervanging van ʼn uitlaatpyp in die kombuis van ʼn eenheid as dit deurgeroes het en aan die buitekant van die eenheid afgebreek het.   Antwoord: Eienaars is verantwoordelik vir die herstel en onderhoud van hulle eenhede en die beheerliggaam het dieselfde verantwoordelikheid met betrekking […]
Tipes kontantbeleggings
VASTE DEPOSITOREKENING ʼn Vaste depositorekening is ʼn tipe spaarrekening waar jy jou kontant vir ʼn spesifieke tydperk deponeer in ruil vir ʼn vaste rentekoers, wat gewoonlik hoër is as een wat jy uit ʼn gewone bankrekening sou ontvang. Tipies vereis vaste depositorekenings dat fondse in die rekening gelaat word tot die vervaldatum, met moontlike boetes […]
Voertuigfinansiering verduidelik
Tensy jy ʼn rekenmeester is, is voertuigfinansiering gekompliseerd. Weet jy hoe finansieringsbepalings werk? Is dit ʼn goeie idee om ʼn residu te neem?  Wat van die rentekoers – moet jy dit vas of gekoppel neem? Ons het met WesBank gesels vir hierdie beginnersgids oor die finansiering van die motorvoertuig van jou drome! Bereken hoeveel jy […]
1 2 3 161