Hantering van lede se bydraes tot mediese spaarrekeninge

Woensdag, Julie 27th, 2016

Rebecca Jansch

 

In die saak Registrar of Medical Schemes & Another v Genesis Medical Scheme, moes die hof besluit of bydraes deur lede van ’n mediese skema tot hul spaarrekenings by daardie skema “trusteiendom” soos omskryf in die Wet op Finansiële Instellings (Beskerming van Fondse) (Wet 28 van 2001, die FI-wet) is of nie, en afsonderlik in die mediese skema se jaarlikse finansiële state en opgawes in berekening gebring moet word.

Die registrateur van mediese skemas (die “registrateur”) het in 2012 Genesis Mediese Skema (“Genesis”) se finansiële jaarstate (FJS’s) verwerp op grond daarvan dat Genesis die fondse in sy lede se persoonlike mediese spaarrekenings (PMSR’s) as sy eie bates aangedui het in plaas daarvan om dit te behandel as fondse wat Genesis namens sy lede hou.

Die hooggeregshof het bevind dat die registrateur ’n regsdwaling begaan het deur die FSJ’s te verwerp en beslis dat Genesis reg was deur die fondse as sy eie te weerspieël. Die registrateur het by die Hoogste Hof van Appèl (HHA) teen die hooggeregshof se beslissing appèl aangeteken.

Die HHA het opgemerk dat die stelsel vir die voorsiening van toekomstige mediese behandeling by wyse van spaargeld in artikel 35(9)(c) van die Wet op Mediese Skemas (Wet 131 van 1998, die “MSA”) erken word. Nadat die HHA die omskrywings van “finansiële instelling” en “trusteiendom” in die FI-wet bestudeer het, het hy bevestig dat bydraes tot spaarrekenings wat namens lede deur mediese skemas gehou word inderdaad as trusteiendom beskou word. Die HHA het ook artikel 4(4) en 4(5) van die FI-wet in ag geneem, wat bevestig dat trustgelde afgekamp en afsonderlik in rekening gebring moet word.

Deur te bevestig dat gelde tot krediet van ’n lid se PMSR as trusteiendom beskou en as sodanig in rekening gebring moet word, het die HHA regulasie 10(5) en 10(3) van die MSA in ag geneem. Regulasie 10(5) bepaal dat, indien ’n lid sy of haar lidmaatskap van ’n skema beëindig en dus kontant uit sy of haar PMSR onttrek, hy of sy aanspreeklik is vir belasting. Die HHA het verklaar dat dit absurd sou wees om hierdie geld in die hande van die lid te belas maar dit ook as ’n bate van die skema te beskou. Regulasie 10(3) laat ’n lid toe om enige skuld aan die skema te verreken met fondse tot krediet van sy of haar PMSR. Die HHA het in hierdie verband verklaar dat die kwessie van verrekening slegs te berde sou kon kom indien die PMSR’s bates is van die lede en nie van die skema nie.

Na ’n tydperk van onsekerheid het die HHA nou die besluit in Registrar of Medical Schemes v Ledwaba NO (Omnihealth) [2007] JOL 19202 (T) gehandhaaf deur te bevind dat enige bedrag tot krediet van lede in hul PMSR’s beskou moet word as trusteiendom wat namens die lid gehou word.

FJS’e van mediese skemas moet dus hierdie bates afsonderlik in rekening bring en moet bedrae tot krediet van ’n lid se PMSR as ’n las op die skema weergee met ’n ooreenstemmende bate wat hierdie bates as afsonderlik van dié van die skema aandui. Op grond daarvan dat gelde tot krediet van lede in PMSR’s beskou moet word as trusteiendom wat namens lede gehou word, kan sodanige bedrae nie nie vir die algemene korpus krediteure beskikbaar wees as ’n mediese skema gelikwideer word nie.

 

Bron: Shepstone & Wylie

  • Akhenaten C.T.

    Reg so. Dit maak sin want die lede se kostes mag ter eniger tyd vanaf die Spaarrekening verhaal word en as die geld uitgeput is moet die lid self hierdie kostes betaal tot wanneer sy nuwe jaar se spaargeld beskikbaar is. Dit is nou behalwe kronies en hospitaalkoste wat betaalbaar is deur die fonds en sodanig op alle state aangetoon word.

Ander Artikels

Wie betaal vir die vervanging van ʼn meenthuis-uitlaatpyp?
Vraag: Gee asseblief raad oor wie verantwoordelik sou wees vir die vervanging van ʼn uitlaatpyp in die kombuis van ʼn eenheid as dit deurgeroes het en aan die buitekant van die eenheid afgebreek het.   Antwoord: Eienaars is verantwoordelik vir die herstel en onderhoud van hulle eenhede en die beheerliggaam het dieselfde verantwoordelikheid met betrekking […]
Tipes kontantbeleggings
VASTE DEPOSITOREKENING ʼn Vaste depositorekening is ʼn tipe spaarrekening waar jy jou kontant vir ʼn spesifieke tydperk deponeer in ruil vir ʼn vaste rentekoers, wat gewoonlik hoër is as een wat jy uit ʼn gewone bankrekening sou ontvang. Tipies vereis vaste depositorekenings dat fondse in die rekening gelaat word tot die vervaldatum, met moontlike boetes […]
Voertuigfinansiering verduidelik
Tensy jy ʼn rekenmeester is, is voertuigfinansiering gekompliseerd. Weet jy hoe finansieringsbepalings werk? Is dit ʼn goeie idee om ʼn residu te neem?  Wat van die rentekoers – moet jy dit vas of gekoppel neem? Ons het met WesBank gesels vir hierdie beginnersgids oor die finansiering van die motorvoertuig van jou drome! Bereken hoeveel jy […]
1 2 3 161