Gebruiklike huwelike en die verkoop van grond

Dinsdag, Desember 6th, 2016

Sanette VIljoen

 

Moet albei gades die verkoopkontrak van grond teken indien hulle in ‘n gebruiklike huwelik is?

Die Wet op Huweliksgoedere (Wet 88 van 1984) handel met die bostaande kwessie. Indien die partye binne gemeenskap van goedere getroud is, moet albei partye die kontrak vir die verkoop van grond teken. Indien slegs een van die partye die kontrak teken, moet hy of sy die ander party se skriftelike toestemming daarvoor verkry, geteken voor twee bevoegde getuies.

Ingevolge die Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike (Wet 120 van 1998) word sekere gebruiklike huwelike erken deur die Wet. ‘n Gebruiklike huwelik word beskou as ‘n huwelik binne gemeenskap van goedere, behalwe as ‘n huweliksvoorwaardekontrak gesluit en geregistreer is.

Indien daar onderhandel word met ‘n koper of ‘n verkoper wat in ‘n gebruiklike huwelik is, is dit dus altyd veiliger indien albei egpare die kontrak teken, veral as daar onsekerheid bestaan of die huwelik deur die Wet erken word of nie. Indien net een gade teken, kan dit dalk daartoe lei dat die kontrak nietig is.

 

Ander Artikels

Belangrike belastingwenke vir 2017
Karen van der Berg     Daar is een ding wat jaar na jaar vas bly staan: Belasting moet betaal en bewyse daarvan moet ingedien word. Vir die meeste mense veroorsaak dit ʼn groot kopseer en slapelose nagte. Dit is egter nie nodig nie, sê Coba Boshoff, ʼn belastingkonsultant van die Paarl. “Daar is sekere […]
Die 2 soorte verkeersboetes
Sanette Viljoen       Dit is belangrik om te verstaan dat daar twee tipes verkeersboetes bestaan en ook om te weet wat is elkeen se risiko.   Artikel 341-boete Hierdie boete word uitgereik wanneer dit nie duidelik is wie die bestuurder van die motor is nie. Voorbeelde van hierdie boetes is ‘n parkeerkaartjie of […]
Deeltitel: Geiser-instandhouding en aanspreeklikheid vir koste
Anton Kelly   Daar is iets onvermydelik in verband met die koste van geiser-instandhouding en –vervanging: die betrokke eienaar is aanspreeklik vir alles waarvoor die regspersoon se versekering nie betaal nie! Dit help as mens die bepalings verstaan wat hierdie “geen wegkruipplek”-situasie skep. In die meeste moderne residensiële skemas is die geiser in die eenheid […]
1 2 3 139