Gebruiklike huwelike en die verkoop van grond

Dinsdag, Desember 6th, 2016

Sanette VIljoen

 

Moet albei gades die verkoopkontrak van grond teken indien hulle in ‘n gebruiklike huwelik is?

Die Wet op Huweliksgoedere (Wet 88 van 1984) handel met die bostaande kwessie. Indien die partye binne gemeenskap van goedere getroud is, moet albei partye die kontrak vir die verkoop van grond teken. Indien slegs een van die partye die kontrak teken, moet hy of sy die ander party se skriftelike toestemming daarvoor verkry, geteken voor twee bevoegde getuies.

Ingevolge die Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike (Wet 120 van 1998) word sekere gebruiklike huwelike erken deur die Wet. ‘n Gebruiklike huwelik word beskou as ‘n huwelik binne gemeenskap van goedere, behalwe as ‘n huweliksvoorwaardekontrak gesluit en geregistreer is.

Indien daar onderhandel word met ‘n koper of ‘n verkoper wat in ‘n gebruiklike huwelik is, is dit dus altyd veiliger indien albei egpare die kontrak teken, veral as daar onsekerheid bestaan of die huwelik deur die Wet erken word of nie. Indien net een gade teken, kan dit dalk daartoe lei dat die kontrak nietig is.

 

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170