Familietrust of testamentêre trust?

Maandag, September 19th, 2016

Sanette Viljoen

 

 

In die geval van ’n testamentêre trust, word die trust gestig by die afsterwe van die erflater en die trust word opgerig volgens die bepalings van die testament. ’n Familietrust word weer gestig terwyl die oprigter nog lewe.

 

Familietrust

Die familietrust vorm deel van die oprigter se boedelbeplanning. Die oprigter is gewoonlik ’n trustee van die trust en ook soms ’n begunstigde. Die familietrust hou min risiko’s in vir die oprigter, trustees en begunstigdes. Die rede hiervoor is dat die trustbates nie deel vorm van die laasgenoemdes se boedels nie en daarom kan skuldeisers nie beslag lê op een se bates as die ander een geldelike probleme sou ondervind nie.

Uit ’n boedelbelastingoogpunt is die bates nie deel van die oprigter, die begunstigdes of die trustees se bestorwe boedels nie en is dus nie vatbaar vir boedelbelasting nie. Inkomstebelasting kan ook effektief bespaar word deur inkomste van die trust na die verskillende begunstigdes te kanaliseer, soos byvoorbeeld die oprigter se kinders en gade, wat waarskynlik teen ’n laer koers belas word en waardeur inkomstebelasting bespaar sal word.

Die familietrust kan ook voorsiening maak vir die minderjarige kinders. Die trust kan spesifiseer hoe en wanneer erfporsies aan die minderjariges uitbetaal moet word en sodoende ook verhoed dat dit in die voogdyfonds van die Meester beland.

Die familietrust het egter groot koste-implikasies wat in ag geneem moet word. Die koste van registrasie moet oorweeg word. Verder moet daar gekyk word na die koste van oordrag van al die oprigter se bates na die trust. Hierdie koste kan duisende rande beloop en moet opgeweeg word teen die voordele van hierdie tipe trust.

 

Testamentêre trust

’n Testamentêre trust word gestig in ’n testament. Hierdie tipe trust word opgerig met die oog op die oprigter se minderjarige kinders. Boedelbeplanning speel dus ’n kleiner rol in hierdie tipe trust.

Die hoofdoel van ’n testamentêre trust is om te sorg dat die oprigter se minderjarige kinders verseker is van noodsaaklike dinge soos skoolfonds, sakgeld, klere, universiteitsfondse, ens.

Die oprigter gee aan die trustees van die trust spesifieke opdragte oor hoe om die fondse in die trust te beheer en te bestee sodat dit in die beste belang van sy minderjarige kinders is. Die oprigter spesifiseer ook wanneer die erfporsies uitbetaal moet word, bv. op die ouderdom van 18 jaar. Die trustees van die trust moet die fondse na goeddunke belê en bestuur.

Die bogenoemde twee tipes trusts het elk sy eie doel en voordele. Besluit egter mooi watter een van die twee beter by jou omstandighede pas.

Ander Artikels

Skop vas en moenie onnodig koop nie
Anja van den Berg   Alles rakende jou supermark is bedoel om jou geld te laat bestee wat jy nie beplan het om te bestee nie, en selfs geld wat jy nie regtig hoef te bestee nie. Hoewel die meeste mense aan produkte dink in terme van die funksionele eienskappe daarvan – die instrumentele waarde […]
Agterbakse supermarktaktieke om jou onnodige goed te laat koop
Anja van den Berg   Het jy al ooit aanvaar dat iets ʼn winskoop is net omdat die prys in rooi geskryf is? Of besluit om daardie duur handsak of aktetas te koop omdat jy daarvan oortuig was dat jy dit verdien? Of ʼn hand vol ongesonde snoepgoed van die impulsrak gegryp terwyl jy toustaan […]
OTM-kaartruilslenters neem toe: Let op hiervoor!
Die Suid-Afrikaanse Bankrisiko-inligtingsentrum (Sabric) waarsku die publiek om op die uitkyk te wees te midde van die hoë voorkoms van OTM-kaartbedrog in die land. Die groep het gewaarsku dat daar weer ʼn “kaartruil”-skelmstreek in Suid-Afrika voorkom en ʼn uiteensetting van die betrokke skelms se modus operandi gegee om die publiek teen hul metodes te waarsku. […]
1 2 3 152