Enkele maniere om oorversekering te voorkom

Dinsdag, Januarie 24th, 2017

Sanette Viljoen

 

  1. Voeg jou huisversekering en motorversekering saam. Op hierdie manier kan jy by jou versekeraar aanspraak maak op afslag. Met die saamvoeging verkry jy steeds dieselfde voordele as met jou aparte polisse.

 

  1. Opdateer jou persoonlike inligting gereeld. Jou ouderdom het ‘n effek op jou premie. Persone jonger as 25 jaar het hoër premies.

 

  1. Ken die verskillende waardes van jou eiendom: Kleinhandelprys (boekiewaarde), handelswaarde en markwaarde.

 

  1. Indien jou voertuigpolis sekere dienste (bv. insleepdienste) insluit, maak seker dat jy nie aan ‘n ander organisasie behoort wat dit ook insluit nie. Dit kan neerkom op oorversekering.

 

  1. Jy betaal ekstra vrywaringsfooie wanneer jy ʼn voertuig huur. Soortgelyke dekking is dalk reeds in jou bestaande polis ingesluit. Sommige kredietkaarte bied ook ʼn beperkte mate van dekking vir skade aan ʼn gehuurde motor, mits die huurgeld van die voertuig met jou kredietkaart betaal is.

 

  1. Jou woongebied beïnvloed jou premie. Sekere gebiede word gesien as hoë-risikogebiede. Vra vir ‘n nuwe kwotasie indien jy verhuis het.

 

  1. Die Wet op Deeltitels bepaal dat die regspersoon regtens aanspreeklik is om namens al die eienaars van eenhede in die skema die geboue vir hul vervangingswaarde te verseker. Die eienaars is dus net aanspreeklik daarvoor om die inhoud van hul onderskeie eenhede te verseker.

 

  1. Gaan die waarborge op huishoudelike toerusting en soortgelyke produkte wat deur kleinhandelaars verkoop word, deeglik na. Gaan die bewoording van jou kredietkaartpolis na vóórdat jy ʼn produk koop wat verkoop word met die keuse om ekstra te betaal vir ʼn uitgebreide waarborg – jy mag dalk reeds sodanige dekking hê.

 

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170