Eiendomsbelasting verhoog na ʼn eiendomsherwaardasie? Maak (behoorlik) beswaar!

Donderdag, Oktober 27th, 2016

“Die blote indiening van ʼn beswaar, hoe swak gefundeerd ook al, wek nie ʼn verpligting op om gedetailleerde redes te verskaf vir die onderliggende besluit met betrekking tot die waardasie van die eiendom nie” (uittreksel uit onderstaande beslissing).

Jou plaaslike munisipaliteit is daarop geregtig om jou eiendom met gereelde intervalle te herwaardeer (met verwysing na onlangse verkope van soortgelyke eiendomme in jou area).

Enige opwaartse waardering beteken natuurlik meer geld uit jou sak elke maand omdat die eiendomsbelasting wat jy betaal, bepaal word deur jou eiendom se munisipale waardasie te vermenigvuldig met die munisipaliteit se huidige “belastingfaktor”, soos deur die munisipaliteit in sy begrotingsproses vasgestel.

Munisipale waardeerders moet, ten minste elke vier jaar, ʼn algemene waardasierol voorberei met besonderhede van elke eiendom soos op die datum van waardering, en jy moet in kennis gestel word dat jy ʼn beswaar kan indien.

Dit is natuurlik jou kans om die munisipaliteit te oorreed dat sy waardasie verkeerd is; maak net seker jy dien jou beswaar binne die gespesifiseerde tydbeperking in, in die gespesifiseerde formaat, en met voldoende detail.

 

ʼn Bondige woordewisseling en ʼn verbroude beswaar

ʼn Onlangse saak in die hooggeregshof toon duidelik die gevaar daarvan om die gedeelte af te skeep wat verwys na die verskaffing van genoeg detail.

  • Die beswaar van ’n eiendomseienaar se trust teen ʼn herwaardasie het as rede vir die beswaar die volgende voorgehou: “Die betrokke eiendom is al vir 18 maande vakant. Die mark het gedaal derhalwe behoort die markwaarde van my eiendom ook verminder te word.”
  • Die munisipaliteit het die beswaar verwerp en op navraag vir die redes, op gelyke bondige wyse geantwoord: “Die inligting wat deur die beswaarmaker ingedien is, is onvoldoende om ʼn verandering in waardasie te regverdig.”
  • Die trust het die hof versoek om die munisipaliteit te beveel om “voldoende redes” te verskaf vir die verwerping van die beswaar.

 

Gee volledige redes of misluk

Die hof het teen die eiendomseienaar beslis, en dit gestel dat: “Hierdie beswaar was in die bondigste terme gestel waarin geen besondere uitdaging geopper is teen die uitvoer van die waardasie deur die munisipale waardeerder nie, waarvoor voorsiening gemaak word ingevolge die Wet op Eiendomsbelasting … Geen substantiewe inligting is ingedien om die waardasie wat onderneem is uit te daag of te betwis nie.”

Die boodskap is duidelik – om bloot jou beswaar in te dien is nie genoeg om die munisipaliteit te dwing om gedetailleerde redes te verskaf vir sy waardasie nie. Jy moet jou beswaar behoorlik en volledig bewoord om dit te bereik.

 

Bron: Hugh Raichlin Prokureurs

 

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170