Eiendom: Kyk mooi na die verkoopooreenkoms

Vrydag, Februarie 3rd, 2017

Sanette de Jager

 

Daar is ʼn goeie rede waarom ons regstelsel streng formele vereistes stel wanneer dit kom by die koop en verkoop van vaste eiendom. Die meeste verkopers en kopers kyk oppervlakkig na die koopkontrak en neem aan alles is in orde. Maak seker u prokureur gaan saam met u deur daardie kontrak om seker te maak alles is reg.

Die hoë hof het onlangs in een van sy uitsprake die koopkontrak van ʼn deeltiteleenheid ongeldig verklaar om twee eenvoudige tegniese redes.

  1. Die verkoper was ʼn regspersoon. Die persoon wat die kontrak onderteken het namens die regspersoon was nie skriftelik gemagtig om dit te doen nie. Daar was nie genoeg bewyse van magtiging nie.
  2. Die koper was ook skuldig. Die koper was binne gemeenskap van goedere getroud en het nie die nodige skriftelike toestemming van sy gade gehad om die ooreenkoms aan te gaan nie. Indien ʼn verkoper nie geweet het of nie redelikerwys kon weet van sodanige afwesigheid van toestemming nie, sal die reg hom wel te hulp kom. In hierdie spesifieke geval is daar egter bevind dat die verkoper (die regspersoon) se verteenwoordiger met die sluiting van die ooreenkoms wel deeglik daarvan bewus was dat die koper getroud was.

Die hof het derhalwe bevind dat die koopooreenkoms fataal gebrekkig was en die transaksie gevolglik ongeldig verklaar.

Maak seker jou kontrak voldoen aan al die tegniese vereistes wat ons reg stel. ‘n Tegniese fout kan veroorsaak dat die kontrak ongeldig is.

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170