Egbrekers, pasop: Ontrouheid kan jou meer as net jou huwelik kos!

Donderdag, Julie 14th, 2016

Kate Oosthuizen

 

Die konstitusionele hof het vedrlede jaar beslis dat die slagoffers van huweliksontrou nie meer derde partye op grond van skade as vevolg van owerspel kan dagvaar nie. Die konstitusionele hof het beslis dat:

“…vir die doel van ’n delikseis onregmatigheid ontbreek by die handeling van owerspel deur ’n derde party … dit is nie redelik om deliktuele aanspreeklikheid daaraan te koppel nie. Dit is wat openbare beleid voorskryf. Hedendaags lyk dit net verkeerd om huweliksontrou in geld te assesseer.”

In ’n onlangse 2016-uitspraak in die KwaZulu-Natalse hooggeregshof het regter Mohini Moodley beslis dat die optrede van ’n egbreker steeds ’n relevante faktor is wat by sekere egskeidingsake en remedies in ag geneem moet word.

Die 2016-beslissing het gehandel oor die egskeiding van ’n mediese spesialis en sy vrou. Die paartjie is in 1972 gestroud, buite gemeenskap van goedere en sonder die toepassing van die aanwasstelsel. Artikel 7 van die Wet op Egskeidings (Wet 70 van 1979) bepaal dat partye wat getroud is voor 1984 (voor die inwerkingtreding van die Wet op Huweliksgoedere) om ’n herverdeling van bates mag aansoek doen. Uit hoofde van haar egskeiding wou die eggenote ’n bevel hê dat die helfte van haar man se boedel aan haar toegeken word tesame met maandelikse onderhoud. As deel van die regverdiging van haar eis het die eggenote haar man se verhoudings genoem en verklaar dat sy tot sy finansiële omstandighede bygedra het.

Die hooggeregshof het die man se egbreuk beskou as ’n pertinente kwessie by die berekening van watter verdeling van bates (indien enige) regverdig en billik sou wees. In die omstandighede is die man gelas om sy eggenote R22 000 onderhoud per maand te betaal, om die oorblywende deel van die verband op die eggenote se nuwe huis te betaal, die kar in haar naam oor te dra en ’n bykomende enkelbedrag van R500 000 aan haar te betaal.

Hoewel egbreuk op sigself nie aanspreeklikheid oploop nie (volgens die konstitusionele hof se uitspraak), beklemtoon die onlangse beslissing deur regter Moodley in die hooggeregshof dat die belang van egbreuk in sekere skeisake nie ligtelik geringskat moet word nie.

Hoewel egbreuk hiervolgens in die oë van die gereg nie meer “onregmatig” is nie, beteken dit nie noodwendig dat ontrouheid sonder gevolge is nie.

 

Bron: Shepstone & Wylie

Ander Artikels

Skop vas en moenie onnodig koop nie
Anja van den Berg   Alles rakende jou supermark is bedoel om jou geld te laat bestee wat jy nie beplan het om te bestee nie, en selfs geld wat jy nie regtig hoef te bestee nie. Hoewel die meeste mense aan produkte dink in terme van die funksionele eienskappe daarvan – die instrumentele waarde […]
Agterbakse supermarktaktieke om jou onnodige goed te laat koop
Anja van den Berg   Het jy al ooit aanvaar dat iets ʼn winskoop is net omdat die prys in rooi geskryf is? Of besluit om daardie duur handsak of aktetas te koop omdat jy daarvan oortuig was dat jy dit verdien? Of ʼn hand vol ongesonde snoepgoed van die impulsrak gegryp terwyl jy toustaan […]
OTM-kaartruilslenters neem toe: Let op hiervoor!
Die Suid-Afrikaanse Bankrisiko-inligtingsentrum (Sabric) waarsku die publiek om op die uitkyk te wees te midde van die hoë voorkoms van OTM-kaartbedrog in die land. Die groep het gewaarsku dat daar weer ʼn “kaartruil”-skelmstreek in Suid-Afrika voorkom en ʼn uiteensetting van die betrokke skelms se modus operandi gegee om die publiek teen hul metodes te waarsku. […]
1 2 3 152