Egbrekers, pasop: Ontrouheid kan jou meer as net jou huwelik kos!

Donderdag, Julie 14th, 2016

Kate Oosthuizen

 

Die konstitusionele hof het vedrlede jaar beslis dat die slagoffers van huweliksontrou nie meer derde partye op grond van skade as vevolg van owerspel kan dagvaar nie. Die konstitusionele hof het beslis dat:

“…vir die doel van ’n delikseis onregmatigheid ontbreek by die handeling van owerspel deur ’n derde party … dit is nie redelik om deliktuele aanspreeklikheid daaraan te koppel nie. Dit is wat openbare beleid voorskryf. Hedendaags lyk dit net verkeerd om huweliksontrou in geld te assesseer.”

In ’n onlangse 2016-uitspraak in die KwaZulu-Natalse hooggeregshof het regter Mohini Moodley beslis dat die optrede van ’n egbreker steeds ’n relevante faktor is wat by sekere egskeidingsake en remedies in ag geneem moet word.

Die 2016-beslissing het gehandel oor die egskeiding van ’n mediese spesialis en sy vrou. Die paartjie is in 1972 gestroud, buite gemeenskap van goedere en sonder die toepassing van die aanwasstelsel. Artikel 7 van die Wet op Egskeidings (Wet 70 van 1979) bepaal dat partye wat getroud is voor 1984 (voor die inwerkingtreding van die Wet op Huweliksgoedere) om ’n herverdeling van bates mag aansoek doen. Uit hoofde van haar egskeiding wou die eggenote ’n bevel hê dat die helfte van haar man se boedel aan haar toegeken word tesame met maandelikse onderhoud. As deel van die regverdiging van haar eis het die eggenote haar man se verhoudings genoem en verklaar dat sy tot sy finansiële omstandighede bygedra het.

Die hooggeregshof het die man se egbreuk beskou as ’n pertinente kwessie by die berekening van watter verdeling van bates (indien enige) regverdig en billik sou wees. In die omstandighede is die man gelas om sy eggenote R22 000 onderhoud per maand te betaal, om die oorblywende deel van die verband op die eggenote se nuwe huis te betaal, die kar in haar naam oor te dra en ’n bykomende enkelbedrag van R500 000 aan haar te betaal.

Hoewel egbreuk op sigself nie aanspreeklikheid oploop nie (volgens die konstitusionele hof se uitspraak), beklemtoon die onlangse beslissing deur regter Moodley in die hooggeregshof dat die belang van egbreuk in sekere skeisake nie ligtelik geringskat moet word nie.

Hoewel egbreuk hiervolgens in die oë van die gereg nie meer “onregmatig” is nie, beteken dit nie noodwendig dat ontrouheid sonder gevolge is nie.

 

Bron: Shepstone & Wylie

Ander Artikels

Wie betaal vir die vervanging van ʼn meenthuis-uitlaatpyp?
Vraag: Gee asseblief raad oor wie verantwoordelik sou wees vir die vervanging van ʼn uitlaatpyp in die kombuis van ʼn eenheid as dit deurgeroes het en aan die buitekant van die eenheid afgebreek het.   Antwoord: Eienaars is verantwoordelik vir die herstel en onderhoud van hulle eenhede en die beheerliggaam het dieselfde verantwoordelikheid met betrekking […]
Tipes kontantbeleggings
VASTE DEPOSITOREKENING ʼn Vaste depositorekening is ʼn tipe spaarrekening waar jy jou kontant vir ʼn spesifieke tydperk deponeer in ruil vir ʼn vaste rentekoers, wat gewoonlik hoër is as een wat jy uit ʼn gewone bankrekening sou ontvang. Tipies vereis vaste depositorekenings dat fondse in die rekening gelaat word tot die vervaldatum, met moontlike boetes […]
Voertuigfinansiering verduidelik
Tensy jy ʼn rekenmeester is, is voertuigfinansiering gekompliseerd. Weet jy hoe finansieringsbepalings werk? Is dit ʼn goeie idee om ʼn residu te neem?  Wat van die rentekoers – moet jy dit vas of gekoppel neem? Ons het met WesBank gesels vir hierdie beginnersgids oor die finansiering van die motorvoertuig van jou drome! Bereken hoeveel jy […]
1 2 3 161