Die verskil tussen okkupasie en oordrag van eiendom

Donderdag, Oktober 27th, 2016

Die verskil tussen okkupasie en werklike eienaarskap wanneer kopers oordrag van hulle nuwe huis neem, verwar baie kopers, maar dit is belangrik om te die verskil te verstaan omdat dit beduidende finansiële implikasies kan inhou.

Aldus Berry Everitt, besturende direkteur van die Chas Everitt Internasionale eiendomsgroep, wat verduidelik dat okkupasie in sommige gevalle aan kopers verleen word voordat dit in hulle name oorgedra word – wanneer hulle amptelik die nuwe eienaars word.

“Die meeste verkopers sal dit egter nie toelaat alvorens die koper behoorlike ‘waarborge’ aan die oordragbesorger verskaf het dat die verkoopprys kan en sal betaal word nie. En in die meeste gevalle sal die koper wat okkupasie neem voordat hy oordrag van die eiendom neem, okkupasiehuur moet betaal vir die tydperk tussen die datum van okkupasie en die datum van oordrag.

“Saam met die datum waarop die koper okkupasie verkry, moet die maandelikse koers waarteen hierdie huur gehef sal word ook in die oorspronklike koopooreenkoms ingeskryf word.”

In sy artikel in die Property Signposts nuusbrief sê hy dit is ook belangrik “omdat die koper en die verkoper soms ooreenkom dat die verkoper in die eiendom kan aanbly selfs na die datum van oordrag – miskien sodat kinders ʼn skoolkwartaal kan voltooi voordat verhuis word, of miskien omdat die verkoper se nuwe huis nog nie gereed is nie.

“In so ʼn geval sal die situasie omgekeerd wees en die verkoper sal aan die koper okkupasiehuur moet betaal vir die tydperk tussen die datum van oordrag en die dag waarop hy uittrek.”

Everitt sê dit is ook belangrik om daarop te let dat die koper vanaf die datum van oordrag verantwoordelik is vir die “risiko” in die eiendom, ongeag wie in okkupasie is.

“Dit beteken effektief dat hy/sy moet verseker dat voldoende huiseienaarsversekering in plek is om skade aan of vernietiging van die eiendom as gevolg van brand, vloed of ander dergelike rampe, te dek – en moet die jaarlike of maandelikse premie op daardie polis betaal.

“As die verkoper op hierdie stadium steeds in okkupasie is, sal hy egter die versekering op sy eie meubels en ander besittings in stand moet hou, aangesien dit nie onder die koper se nuwe huiseienaarspolis gedek sal word nie.”

Ander Artikels

Afdwing van verbruikersregte deur die howe: Gebruik eers ander remedies
Justine Krige   Artikel 69 van die Wet op Verbruikersbeskerming (Wet 68 van 2008 [CPA]) sit ʼn verskeidenheid statutêre remedies uiteen vir die afdwing van verbruikersregte ingevolge die CPA. Dit sluit in die indien van ʼn klagte by die Nasionale Verbruikerskommissie (Kommissie), die verwysing van ʼn dispuut na die Verbruikerstribunaal (Tribunaal), of om ʼn bedryfsombudsman […]
Wie mag waar parkeer in ʼn meenthuiskompleks?
Vraag: “In die deeltitelskema waar ek woon is daar ʼn konstante gebaklei en gestry oor wie waar mag parkeer en wie verantwoordelik is vir die instandhouding van parkeerplekke. My vraag is: wie besluit watter dele van die skema vir parkeerplekke toegeken word, wie dit mag gebruik en wie dit moet in stand hou?” Antwoord: Wat […]
Moenie vanjaar val vir hierdie belastingslenters nie
Lede van die publiek ontvang dikwels ewekansig vals e-posse wat nagemaak is om te lyk asof hulle deur die SAID gestuur is, maar wat in der waarheid vals e-posse is wat daarop gemik is om niksvermoedende belastingbetalers uit te lok om persoonlike inligting, soos bankrekeningbesonderhede, te onthul. Voorbeelde sluit in e-posse wat skyn afkomstig te […]
1 2 3 150