Die verskil tussen okkupasie en oordrag van eiendom

Donderdag, Oktober 27th, 2016

Die verskil tussen okkupasie en werklike eienaarskap wanneer kopers oordrag van hulle nuwe huis neem, verwar baie kopers, maar dit is belangrik om te die verskil te verstaan omdat dit beduidende finansiële implikasies kan inhou.

Aldus Berry Everitt, besturende direkteur van die Chas Everitt Internasionale eiendomsgroep, wat verduidelik dat okkupasie in sommige gevalle aan kopers verleen word voordat dit in hulle name oorgedra word – wanneer hulle amptelik die nuwe eienaars word.

“Die meeste verkopers sal dit egter nie toelaat alvorens die koper behoorlike ‘waarborge’ aan die oordragbesorger verskaf het dat die verkoopprys kan en sal betaal word nie. En in die meeste gevalle sal die koper wat okkupasie neem voordat hy oordrag van die eiendom neem, okkupasiehuur moet betaal vir die tydperk tussen die datum van okkupasie en die datum van oordrag.

“Saam met die datum waarop die koper okkupasie verkry, moet die maandelikse koers waarteen hierdie huur gehef sal word ook in die oorspronklike koopooreenkoms ingeskryf word.”

In sy artikel in die Property Signposts nuusbrief sê hy dit is ook belangrik “omdat die koper en die verkoper soms ooreenkom dat die verkoper in die eiendom kan aanbly selfs na die datum van oordrag – miskien sodat kinders ʼn skoolkwartaal kan voltooi voordat verhuis word, of miskien omdat die verkoper se nuwe huis nog nie gereed is nie.

“In so ʼn geval sal die situasie omgekeerd wees en die verkoper sal aan die koper okkupasiehuur moet betaal vir die tydperk tussen die datum van oordrag en die dag waarop hy uittrek.”

Everitt sê dit is ook belangrik om daarop te let dat die koper vanaf die datum van oordrag verantwoordelik is vir die “risiko” in die eiendom, ongeag wie in okkupasie is.

“Dit beteken effektief dat hy/sy moet verseker dat voldoende huiseienaarsversekering in plek is om skade aan of vernietiging van die eiendom as gevolg van brand, vloed of ander dergelike rampe, te dek – en moet die jaarlike of maandelikse premie op daardie polis betaal.

“As die verkoper op hierdie stadium steeds in okkupasie is, sal hy egter die versekering op sy eie meubels en ander besittings in stand moet hou, aangesien dit nie onder die koper se nuwe huiseienaarspolis gedek sal word nie.”

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170