Die verskil tussen okkupasie en oordrag van eiendom

Donderdag, Oktober 27th, 2016

Die verskil tussen okkupasie en werklike eienaarskap wanneer kopers oordrag van hulle nuwe huis neem, verwar baie kopers, maar dit is belangrik om te die verskil te verstaan omdat dit beduidende finansiële implikasies kan inhou.

Aldus Berry Everitt, besturende direkteur van die Chas Everitt Internasionale eiendomsgroep, wat verduidelik dat okkupasie in sommige gevalle aan kopers verleen word voordat dit in hulle name oorgedra word – wanneer hulle amptelik die nuwe eienaars word.

“Die meeste verkopers sal dit egter nie toelaat alvorens die koper behoorlike ‘waarborge’ aan die oordragbesorger verskaf het dat die verkoopprys kan en sal betaal word nie. En in die meeste gevalle sal die koper wat okkupasie neem voordat hy oordrag van die eiendom neem, okkupasiehuur moet betaal vir die tydperk tussen die datum van okkupasie en die datum van oordrag.

“Saam met die datum waarop die koper okkupasie verkry, moet die maandelikse koers waarteen hierdie huur gehef sal word ook in die oorspronklike koopooreenkoms ingeskryf word.”

In sy artikel in die Property Signposts nuusbrief sê hy dit is ook belangrik “omdat die koper en die verkoper soms ooreenkom dat die verkoper in die eiendom kan aanbly selfs na die datum van oordrag – miskien sodat kinders ʼn skoolkwartaal kan voltooi voordat verhuis word, of miskien omdat die verkoper se nuwe huis nog nie gereed is nie.

“In so ʼn geval sal die situasie omgekeerd wees en die verkoper sal aan die koper okkupasiehuur moet betaal vir die tydperk tussen die datum van oordrag en die dag waarop hy uittrek.”

Everitt sê dit is ook belangrik om daarop te let dat die koper vanaf die datum van oordrag verantwoordelik is vir die “risiko” in die eiendom, ongeag wie in okkupasie is.

“Dit beteken effektief dat hy/sy moet verseker dat voldoende huiseienaarsversekering in plek is om skade aan of vernietiging van die eiendom as gevolg van brand, vloed of ander dergelike rampe, te dek – en moet die jaarlike of maandelikse premie op daardie polis betaal.

“As die verkoper op hierdie stadium steeds in okkupasie is, sal hy egter die versekering op sy eie meubels en ander besittings in stand moet hou, aangesien dit nie onder die koper se nuwe huiseienaarspolis gedek sal word nie.”

Ander Artikels

Wie betaal vir die vervanging van ʼn meenthuis-uitlaatpyp?
Vraag: Gee asseblief raad oor wie verantwoordelik sou wees vir die vervanging van ʼn uitlaatpyp in die kombuis van ʼn eenheid as dit deurgeroes het en aan die buitekant van die eenheid afgebreek het.   Antwoord: Eienaars is verantwoordelik vir die herstel en onderhoud van hulle eenhede en die beheerliggaam het dieselfde verantwoordelikheid met betrekking […]
Tipes kontantbeleggings
VASTE DEPOSITOREKENING ʼn Vaste depositorekening is ʼn tipe spaarrekening waar jy jou kontant vir ʼn spesifieke tydperk deponeer in ruil vir ʼn vaste rentekoers, wat gewoonlik hoër is as een wat jy uit ʼn gewone bankrekening sou ontvang. Tipies vereis vaste depositorekenings dat fondse in die rekening gelaat word tot die vervaldatum, met moontlike boetes […]
Voertuigfinansiering verduidelik
Tensy jy ʼn rekenmeester is, is voertuigfinansiering gekompliseerd. Weet jy hoe finansieringsbepalings werk? Is dit ʼn goeie idee om ʼn residu te neem?  Wat van die rentekoers – moet jy dit vas of gekoppel neem? Ons het met WesBank gesels vir hierdie beginnersgids oor die finansiering van die motorvoertuig van jou drome! Bereken hoeveel jy […]
1 2 3 161