Die verskil tussen diefstal, roof en bedrog

Maandag, Junie 20th, 2016

Sanette Viljoen

 

Diefstal

Definisie: Diefstal is die wederregtelike, opsetlike toeëiening van ’n roerende liggaamlike saak wat:

(i) aan iemand anders behoort en in iemand anders se besit is; of

(ii) aan iemand anders behoort en in die dader se eie besit is; of

(iii) aan die dader self behoort maar in iemand anders se besit is en sodanige ander persoon ’n reg het om die saak te besit wat regtens voorkeur geniet bo die dader se besitreg, met dien verstande dat die opset om die saak toe te eien ’n opset insluit om die saak blywend te ontneem.

Maklik opgesom, beteken dit die volgende:

‘n Persoon pleeg diefstal wanneer hy onregmatig en opsetlik ’n ander se eiendom neem om die eienaar of regmatige besitter permanent van sy regte daartoe te ontneem.

 

  • Voorbeelde
   • Sarel betree sy buurman se huis en neem sy televisie sonder toestemming, met die bedoeling om nooit die televisie terug te besorg nie (indien Sarel van plan is om die een of ander tyd die televisie terug te besorg, is dit nie diefstal nie).
   • Sannie betree ‘n winkel, neem daar ‘n hemp en loop uit sonder om te betaal.

Roof

Definisie: Die wederregtelike, opsetlike, gewelddadige wegneem en die toeëiening van ’n ander se roerende liggaamlike saak

Maklik opgesom, beteken dit die volgende:

Roof behels die diefstal van eiendom deur die gebruik van geweld of dreigemente van geweld om die eienaar sodoende tot onderwerping te dwing. Roof word somtyds na verwys as “diefstal met geweld”.

  • Voorbeelde
   • Jan nader iemand op straat, dreig hom met ‘n vuurwapen of rand hom fisies aan sodat hy sy besittings oorhandig en maak hom dan uit die voete.
   • Gert dwing jou om jou motor se ruit af te draai en jou handsak te oorhandig.

Bedrog

Definisie: Bedrog is die wederregtelike, opsetlike maak van ’n wanvoorstelling wat werklike benadeling tot gevolg het, of wat potensiële nadeel vir ’n ander inhou.

Maklik opgesom, beteken dit die volgende:

Bedrog is die onregmatige en opsetlike maak van ‘n wanvoorstelling wat ware nadeel of potensiële nadeel vir ‘n ander veroorsaak.

 

  • Voorbeelde
   • Chrisna skryf’n ander persoon se tjek uit en bied dit dan aan vir betaling.
   • Daleen koop klere op rekening sonder om ooit die bedoeling te hê om die rekening te betaal. Wanneer ‘n persoon op krediet koop, maak hy die stilswyende voorstelling dat hy bereid is om te betaal, dat hy dit in die toekoms gaan betaal en dat hy inderwaarheid genoeg geld gaan hê om te betaal.

 

 • Jakes

  As Sarel die buurman se huis betree het deur enige voorwerp soos n deur, venster, dak teels of selfs n gordyn te skuif of te verwyder sal dit eerder huisbraak wees as diefstal.

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170