Die verskil tussen diefstal, roof en bedrog

Maandag, Junie 20th, 2016

Sanette Viljoen

 

Diefstal

Definisie: Diefstal is die wederregtelike, opsetlike toeëiening van ’n roerende liggaamlike saak wat:

(i) aan iemand anders behoort en in iemand anders se besit is; of

(ii) aan iemand anders behoort en in die dader se eie besit is; of

(iii) aan die dader self behoort maar in iemand anders se besit is en sodanige ander persoon ’n reg het om die saak te besit wat regtens voorkeur geniet bo die dader se besitreg, met dien verstande dat die opset om die saak toe te eien ’n opset insluit om die saak blywend te ontneem.

Maklik opgesom, beteken dit die volgende:

‘n Persoon pleeg diefstal wanneer hy onregmatig en opsetlik ’n ander se eiendom neem om die eienaar of regmatige besitter permanent van sy regte daartoe te ontneem.

 

  • Voorbeelde
   • Sarel betree sy buurman se huis en neem sy televisie sonder toestemming, met die bedoeling om nooit die televisie terug te besorg nie (indien Sarel van plan is om die een of ander tyd die televisie terug te besorg, is dit nie diefstal nie).
   • Sannie betree ‘n winkel, neem daar ‘n hemp en loop uit sonder om te betaal.

Roof

Definisie: Die wederregtelike, opsetlike, gewelddadige wegneem en die toeëiening van ’n ander se roerende liggaamlike saak

Maklik opgesom, beteken dit die volgende:

Roof behels die diefstal van eiendom deur die gebruik van geweld of dreigemente van geweld om die eienaar sodoende tot onderwerping te dwing. Roof word somtyds na verwys as “diefstal met geweld”.

  • Voorbeelde
   • Jan nader iemand op straat, dreig hom met ‘n vuurwapen of rand hom fisies aan sodat hy sy besittings oorhandig en maak hom dan uit die voete.
   • Gert dwing jou om jou motor se ruit af te draai en jou handsak te oorhandig.

Bedrog

Definisie: Bedrog is die wederregtelike, opsetlike maak van ’n wanvoorstelling wat werklike benadeling tot gevolg het, of wat potensiële nadeel vir ’n ander inhou.

Maklik opgesom, beteken dit die volgende:

Bedrog is die onregmatige en opsetlike maak van ‘n wanvoorstelling wat ware nadeel of potensiële nadeel vir ‘n ander veroorsaak.

 

  • Voorbeelde
   • Chrisna skryf’n ander persoon se tjek uit en bied dit dan aan vir betaling.
   • Daleen koop klere op rekening sonder om ooit die bedoeling te hê om die rekening te betaal. Wanneer ‘n persoon op krediet koop, maak hy die stilswyende voorstelling dat hy bereid is om te betaal, dat hy dit in die toekoms gaan betaal en dat hy inderwaarheid genoeg geld gaan hê om te betaal.

 

 • Jakes

  As Sarel die buurman se huis betree het deur enige voorwerp soos n deur, venster, dak teels of selfs n gordyn te skuif of te verwyder sal dit eerder huisbraak wees as diefstal.

Ander Artikels

Kry só die beste agent as jy huis verkoop
Vir baie van ons gaan die verkoop van ’n eiendom gepaard met hoë vlakke van angstigheid en onheil. So, waar kry mens iemand wat jy kan vertrou om jou deur die gevare en slaggate van die verkoopstransaksie te stuur? Volgens die Rawson Eiendomme is daar ’n paar belangrike goed om na op te let.   […]
Inkopies kan terapeuties wees
Dit is al gesê dat om op ʼn inkopie-tog te gaan negatief konnotasies het. Onder andere word materialisme en selfbevrediging voorgehou as redes om nie te koop nie. Om te koop en loerkoop (“window-shopping”) kan egter terapeuties wees, help jou om verandering te hanteer en verbeter jou bui. Moenie inkopie-terapie sommer afmaak as iets ligsinnig […]
Ken jou regte as ʼn deeltiteleienaar
Om in ʼn deeltitelkompleks te bly, het baie voordele. Dit kan egter minder aangenaam wees om te bly in ʼn kompleks wat deur andere bestuur word, veral as die voorsitter van die regspersoon hom of haar verbeel dat hy of sy meer magte as enigeen van die ander inwoners het. Laat ons dit duidelik stel: […]
1 2 3 160