Huis koop: Deposito of 100% verband?

Donderdag, Julie 28th, 2016

Daar is baie voordele verbonde daaraan om ʼn deposito neer te sit vir jou eerste huis, maar in vandag se taai ekonomiese klimaat mag dit meer realisties wees om ʼn 100% verband uit te neem. Hoe besluit jy wat die beste vir jou sal wees?

Volgens Christa Schimper, streeksverkoopbestuurder by ooba, Suid-Afrika se grootste verbandskepper, is daar ʼn toename in eerste-keer huiskopers, wat tradisioneel nie maklike toegang tot ʼn deposito het nie. Daar is ook ʼn klein toename in banke wat 100% verbande toestaan.

“Neigings toon dat 53,2% van alle aansoeke wat deur ooba ontvang word van eerste huiskopers afkomstig is, so dit is noodsaaklik dat hierdie kandidate hulle finansiële situasie evalueer alvorens hulle vir ʼn huislening aansoek doen,” sê Schimper.

 

Die belangrikheid van ʼn deposito

 

Sy sê dat eiendomsagente en verkopers meer vertroue in ʼn voornemende koper het wat oor ʼn deposito beskik. Die koper se kanse om ʼn verband goedgekeur te kry is hoër, so sy/haar aanbod is aantrekliker as dié van ʼn koper wie se aanbod onderworpe is aan die voorwaarde dat ʼn ander eiendom eers verkoop moet word of die verkryging van ʼn 100% verband.

Daarbenewens sal banke faktore soos inkomste, besteebare inkomste, kredietrekord, ouderdom, lengte van tyd wat applikant in sy/haar huidige werk is en die grootte van sy/haar deposito in ag neem wanneer hulle dit oorweeg om ʼn huislening toe te staan al dan nie.

Hoe groter die deposito, hoe kleiner is die risiko vir die bank wanneer ʼn huislening toegestaan word, en die huiskoper spaar meer oor die verbandtermyn.

Banke sal ook waarskynlik oop wees vir onderhandeling oor die rentekoers, want hulle neem ʼn laer risiko met ʼn deposito. “Deur kapitaal dadelik in die huiskoopproses neer te sit, word die bedrag wat op die eiendom verskuldig is, verminder, en dus word ʼn kleiner deposito vereis, wat die bedrag rente verskuldig beduidend verminder,” sê Schimper.

Indien ʼn huiskoper byvoorbeeld ʼn R1 000 000 eiendom met geen deposito koop teen ʼn 9.25% rentekoers, sal hy/sy R9 158.57 per maand oor 20 jaar betaal. Aan die einde van die verbandtermyn sal hy/sy R2 198 080.40 terugbetaal het.

Aan die ander kant, met ʼn R100 000 deposito sal die maandelikse terugbetalings R8 242.80 wees en die totale terugbetaling R1 978 272.36. As die deposito hierby gevoeg word, kom die totaal steeds te staan op slegs R2 078 272.36 – wat die totale terugbetalings R119 808.04 goedkoper maak as om sonder ʼn deposito te koop.

“Die voorbeeld van R119 808 is ʼn beduidende besparing,” sê Schimper. “Deur ʼn deposito neer te sit, sal jy dit vermy om rente op daardie bedrag oor 20 jaar te betaal.”

 

En as jy nie die kontant het nie?

 

Natuurlik het almal nie ʼn gesonde bankbalans wanneer hulle begin huis soek nie.

“As jy nie ʼn deposito kan neersit nie, sal ʼn 100% lening jou steeds toelaat om vir jou eie eiendom te betaal in plaas daarvan om te huur. Soms mag die neersit van ʼn deposito selfs jou vermoë kompromitteer om genoeg fondse te hê vir oordrag- en registrasiekoste. Dit mag beteken dat jy aansoek moet doen vir addisionele finansiering en terugbetaling teen ʼn hoër rentekoers in die gesig staar.”

Om ʼn idee te kry van watter eiendomsprys bekostigbaar is en die waarskynlike moontlikheid om vir ʼn huislening goedgekeur te word, stel Schimper voor dat voorlopige kwalifisering by ʼn verbandskepper verkry word. Sodra jy dan ʼn aanduiding het van die deposito wat benodig word, is jy in staat om die beste benadering te oorweeg wat benodig word om die geld te bekom.

“Jy kan ook ʼn korttermynlening van tot soveel as R150 000 uitneem om die deposito te befonds,” sê Schimper. “Dit beteken natuurlik dat jy rente op daardie lening betaal, en dit mag jou korttermynkontantvloei verminder, maar dit kan ʼn reuse verskil maak aan jou kanse om goedgekeur te word.”

Voornemende huiskopers kan ook by familielede aanklop vir ʼn lening met ʼn voorkeur-rentekoers of dit oorweeg om die eiendom saam met ʼn vennoot te koop wat kan help om die deposito te finansier.

“Hierdie ooreenkomste moet sorgvuldig gedokumenteer word om enige latere verwarring te voorkom, maar om die lening met ʼn vennoot of familielid te deel kan die finansiële las aansienlik verlig,” sluit sy af.

 

  • Alta

    Ten spyte daarvan dat ons oor 10% deposito beskik het en ook genoeg kontant vir die oordragskoste gehad het, kon Ooba nie daarin slaag om vir ons ‘n verband by 3 van die grootste banke goedgekeur te kry nie. Volgens hulle ‘bond calculator’ het ons gekwalifiseer. Ons kredietrekord is skoon en al skuld was n kleinerige motorpaaiement. Ons het toe self by die 4de bank, die groen ene, aansoek gedoen en binne 4ure is ons verband goedgekeur. Ons vermoed die verkeerde syfers oor inkomste of uitgawes is by die ander banke ingedien.Doen liewer self jou verbandaansoeke as jy n lening wil hê.

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170