Deeltitelkopers! Hou hierdie 5 aspekte in gedagte

Vrydag, Januarie 22nd, 2016

Andrew Schaefer

 

Deeltitelwoonstelle en –meenthuise is die voorkeureiendomme vir ‘n groot persentasie van nuwe huiskopers in Suid-Afrika, maar nieteenstaande die waarde vir geld wat hulle oor die algemeen bied, is daar ander faktore wat sodanige kopers moet oorweeg voor hulle ‘n koopkontrak teken.

Dit is belangrik om te besef dat om ‘n deeltitel-eenheid te koop, beteken ook dat jy deel word van ‘n gevestigde gemeenskap van huis-eienaars wat almal ‘n vaste stel reëls moet volg wat nie noodwendig op losstaande eiendomme van toepassing is nie.

”Met ander woorde, voornemende kopers moet vasstel wat van hulle as eienaars verwag sal word in ‘n spesifieke deeltitelgebou of –kompleks en wat hulle van hulle nuwe bure kan verwag.”

5 aspekte wat voornemende kopers moet oorweeg:

 

  1. Onderhoud

As ‘n eerste stap in die proses, moet hulle die fisiese toestand van die deeltitelkompleks as geheel ondersoek en in gedagte hou dat hulle eienaarskap van die ‘gemeenskaplike gebiede’ soos ingangsportale, hysbakke, parkeerplekke, die tuin en die sekerheidstoerusting gaan deel. Hulle sal gedeeltelik verantwoordelik wees vir die onderhoud en herstel van hierdie fasiliteite deur middel van ‘n maandelikse heffing.

”Hulle moet in gedagte hou dat as die kompleks nie goed onderhou word nie, dit ‘n negatiewe impak op die herverkoopwaarde van hulle huis in die toekoms kan hê, en dit mag ook intussen lei tot die betaal van ‘n hoë spesiale heffing om van die groot herstelwerk of opknapping te dek.”

 

  1. Finansies

Kopers moet ‘n afskrif van die mees onlangse geouditeerde finansiële state van die regspersoon bekom, asook die notule van die laaste algemene jaarvergadering – veral die voorsittersverslag.

”Om ‘n deeltitel-eenheid te koop, beteken om in te koop in die bates en aanspreeklikheid van die hele kompleks en jy is dit aan jouself verskuldig om oor die finansiële sake en operasionele status ingelig te wees. As die heffings agterstallig is, byvoorbeeld, of die kompleks het nie ‘n stewige reserwefonds vir onverwagte uitgawes nie, moet jy dalk elders soek.”

 

  1. Wat kry jy?

Derdens moet jy absoluut seker maak wat jy koop.

”Voornemende kopers kan dalk ingelig word dat ‘n parkeerplek aan ‘n spesifieke eenheid behoort terwyl dit eintlik deel van die gemeenskaplike gebied vorm. Of, kopers mag dalk nie ingelig word dat, omdat hulle balkon eintlik ‘n ekslusiewe gebruiksgebied is, hulle ‘n bykomende bedrag aan die regspersoon vir onderhoud en herstel daarvan moet betaal nie. Sodanige kwessies kan ‘n wesenlike verskil in die bekostigbaarheid van die eiendom en derhalwe die besluit om te koop of nie te koop nie maak.”

 

  1. Is daar enige bykomende koste?

Die vierde aspek wat deeltitelkopers dubbel moet kontroleer, is of die maandelikse heffing wat deur die verkoper of die eiendomsagent gekwoteer word, korrek is.

”Vra om die mees onlangse heffingsrekening te sien en doen navraag of daar enige ander koste is wat betaalbaar is wat nie aangetoon word nie, soos ‘n DStv-koppeling, ‘n parkeerheffing of ‘n spesiale heffingsbydrae. Laasgenoemde is veral belangrik omdat die huidige verkopers dalk wil verkoop omdat hulle nie die spesiale heffing kan bekostig nie.”

 

  1. Ken die reëls

Voornemende kopers moet die kompleks se gedragsreëls onder oë kry.

”Die huisreëls is van toepassing op alle inwoners en is die fynere nuanses van deeltitellewe. Dit sal jou byvoorbeeld inlig of troeteldiere toegelaat word of nie, of daar spesiale reëls ten opsigte van geraas is, en hoe inwoners en huurders die gemeenskaplike eiendom mag hanteer.”

Bogenoemde inligting behoort saam met ander inligting wat jy reeds verkry het ‘n duidelike prentjie te skilder oor hoe dit sal wees om in ‘n kompleks te woon indien jy die eenheid waarna jy kyk, wil koop.

 

Bron: Acutts

Ander Artikels

Afdwing van verbruikersregte deur die howe: Gebruik eers ander remedies
Justine Krige   Artikel 69 van die Wet op Verbruikersbeskerming (Wet 68 van 2008 [CPA]) sit ʼn verskeidenheid statutêre remedies uiteen vir die afdwing van verbruikersregte ingevolge die CPA. Dit sluit in die indien van ʼn klagte by die Nasionale Verbruikerskommissie (Kommissie), die verwysing van ʼn dispuut na die Verbruikerstribunaal (Tribunaal), of om ʼn bedryfsombudsman […]
Wie mag waar parkeer in ʼn meenthuiskompleks?
Vraag: “In die deeltitelskema waar ek woon is daar ʼn konstante gebaklei en gestry oor wie waar mag parkeer en wie verantwoordelik is vir die instandhouding van parkeerplekke. My vraag is: wie besluit watter dele van die skema vir parkeerplekke toegeken word, wie dit mag gebruik en wie dit moet in stand hou?” Antwoord: Wat […]
Moenie vanjaar val vir hierdie belastingslenters nie
Lede van die publiek ontvang dikwels ewekansig vals e-posse wat nagemaak is om te lyk asof hulle deur die SAID gestuur is, maar wat in der waarheid vals e-posse is wat daarop gemik is om niksvermoedende belastingbetalers uit te lok om persoonlike inligting, soos bankrekeningbesonderhede, te onthul. Voorbeelde sluit in e-posse wat skyn afkomstig te […]
1 2 3 150