Deeltitelkopers! Hou hierdie 5 aspekte in gedagte

Vrydag, Januarie 22nd, 2016

Andrew Schaefer

 

Deeltitelwoonstelle en –meenthuise is die voorkeureiendomme vir ‘n groot persentasie van nuwe huiskopers in Suid-Afrika, maar nieteenstaande die waarde vir geld wat hulle oor die algemeen bied, is daar ander faktore wat sodanige kopers moet oorweeg voor hulle ‘n koopkontrak teken.

Dit is belangrik om te besef dat om ‘n deeltitel-eenheid te koop, beteken ook dat jy deel word van ‘n gevestigde gemeenskap van huis-eienaars wat almal ‘n vaste stel reëls moet volg wat nie noodwendig op losstaande eiendomme van toepassing is nie.

”Met ander woorde, voornemende kopers moet vasstel wat van hulle as eienaars verwag sal word in ‘n spesifieke deeltitelgebou of –kompleks en wat hulle van hulle nuwe bure kan verwag.”

5 aspekte wat voornemende kopers moet oorweeg:

 

  1. Onderhoud

As ‘n eerste stap in die proses, moet hulle die fisiese toestand van die deeltitelkompleks as geheel ondersoek en in gedagte hou dat hulle eienaarskap van die ‘gemeenskaplike gebiede’ soos ingangsportale, hysbakke, parkeerplekke, die tuin en die sekerheidstoerusting gaan deel. Hulle sal gedeeltelik verantwoordelik wees vir die onderhoud en herstel van hierdie fasiliteite deur middel van ‘n maandelikse heffing.

”Hulle moet in gedagte hou dat as die kompleks nie goed onderhou word nie, dit ‘n negatiewe impak op die herverkoopwaarde van hulle huis in die toekoms kan hê, en dit mag ook intussen lei tot die betaal van ‘n hoë spesiale heffing om van die groot herstelwerk of opknapping te dek.”

 

  1. Finansies

Kopers moet ‘n afskrif van die mees onlangse geouditeerde finansiële state van die regspersoon bekom, asook die notule van die laaste algemene jaarvergadering – veral die voorsittersverslag.

”Om ‘n deeltitel-eenheid te koop, beteken om in te koop in die bates en aanspreeklikheid van die hele kompleks en jy is dit aan jouself verskuldig om oor die finansiële sake en operasionele status ingelig te wees. As die heffings agterstallig is, byvoorbeeld, of die kompleks het nie ‘n stewige reserwefonds vir onverwagte uitgawes nie, moet jy dalk elders soek.”

 

  1. Wat kry jy?

Derdens moet jy absoluut seker maak wat jy koop.

”Voornemende kopers kan dalk ingelig word dat ‘n parkeerplek aan ‘n spesifieke eenheid behoort terwyl dit eintlik deel van die gemeenskaplike gebied vorm. Of, kopers mag dalk nie ingelig word dat, omdat hulle balkon eintlik ‘n ekslusiewe gebruiksgebied is, hulle ‘n bykomende bedrag aan die regspersoon vir onderhoud en herstel daarvan moet betaal nie. Sodanige kwessies kan ‘n wesenlike verskil in die bekostigbaarheid van die eiendom en derhalwe die besluit om te koop of nie te koop nie maak.”

 

  1. Is daar enige bykomende koste?

Die vierde aspek wat deeltitelkopers dubbel moet kontroleer, is of die maandelikse heffing wat deur die verkoper of die eiendomsagent gekwoteer word, korrek is.

”Vra om die mees onlangse heffingsrekening te sien en doen navraag of daar enige ander koste is wat betaalbaar is wat nie aangetoon word nie, soos ‘n DStv-koppeling, ‘n parkeerheffing of ‘n spesiale heffingsbydrae. Laasgenoemde is veral belangrik omdat die huidige verkopers dalk wil verkoop omdat hulle nie die spesiale heffing kan bekostig nie.”

 

  1. Ken die reëls

Voornemende kopers moet die kompleks se gedragsreëls onder oë kry.

”Die huisreëls is van toepassing op alle inwoners en is die fynere nuanses van deeltitellewe. Dit sal jou byvoorbeeld inlig of troeteldiere toegelaat word of nie, of daar spesiale reëls ten opsigte van geraas is, en hoe inwoners en huurders die gemeenskaplike eiendom mag hanteer.”

Bogenoemde inligting behoort saam met ander inligting wat jy reeds verkry het ‘n duidelike prentjie te skilder oor hoe dit sal wees om in ‘n kompleks te woon indien jy die eenheid waarna jy kyk, wil koop.

 

Bron: Acutts

Ander Artikels

Wie betaal vir die vervanging van ʼn meenthuis-uitlaatpyp?
Vraag: Gee asseblief raad oor wie verantwoordelik sou wees vir die vervanging van ʼn uitlaatpyp in die kombuis van ʼn eenheid as dit deurgeroes het en aan die buitekant van die eenheid afgebreek het.   Antwoord: Eienaars is verantwoordelik vir die herstel en onderhoud van hulle eenhede en die beheerliggaam het dieselfde verantwoordelikheid met betrekking […]
Tipes kontantbeleggings
VASTE DEPOSITOREKENING ʼn Vaste depositorekening is ʼn tipe spaarrekening waar jy jou kontant vir ʼn spesifieke tydperk deponeer in ruil vir ʼn vaste rentekoers, wat gewoonlik hoër is as een wat jy uit ʼn gewone bankrekening sou ontvang. Tipies vereis vaste depositorekenings dat fondse in die rekening gelaat word tot die vervaldatum, met moontlike boetes […]
Voertuigfinansiering verduidelik
Tensy jy ʼn rekenmeester is, is voertuigfinansiering gekompliseerd. Weet jy hoe finansieringsbepalings werk? Is dit ʼn goeie idee om ʼn residu te neem?  Wat van die rentekoers – moet jy dit vas of gekoppel neem? Ons het met WesBank gesels vir hierdie beginnersgids oor die finansiering van die motorvoertuig van jou drome! Bereken hoeveel jy […]
1 2 3 161