Deeltitel: Wat om aan onnodige spesiale heffings te doen

Vrydag, April 29th, 2016

Vraag

 

Wat kan mens doen in verband met onnodige spesiale heffings? Wat maak ’n noodgeval uit wat die oplê van ’n spesiale heffing regverdig en watter verhaal het die eienaars as die trustees ’n spesiale heffing oplê vir uitgawes wat nie as ’n noodgeval beskou word nie?

 

Antwoord

 

Hoewel die term “noodgeval” dikwels in hierdie konteks gebruik word en dikwels gepas is, moet die omstandighede wat deur PMR 31(4B) voorgeskryf word wat trustees toelaat om spesiale heffings op te lê, sodanig wees dat die uitgawe onderliggend aan die spesiale heffing (a) nodig is, en (b) een moet wees waarvoor daar nie begroot is nie.

Mense sal dikwels verskil oor die kwessie van noodsaaklikheid, d.w.s. of die uitgawe kan oorstaan of nie vir insluiting in die begroting wat by die volgende algemene jaarvergadering (AJV) deur die eienaars goedgekeur word. ’n Hof of arbiter sal waarskynlik ’n spesiale heffing bekragtig as dit kommersieel sin maak vir die skema om die fondse gouer as via die AJV-proses te bekom.

Die kwessie van verhaal is baie moeilik. Teoreties, as die saak dringend is, kan ’n eienaar wat voel dat die spesiale heffing op ’n verkeerde wyse opgelê is die hooggeregshof nader vir ’n bevel wat dit ongeldig verklaar. In deeltitelsake is litigasie in die hooggeregshof egter selde geregverdig as gevolg van die hoë koste en vertragings wat betrokke is. As die saak nie dringend is nie, kan ’n ontevrede eienaar ingevolge PMR 71 arbitrasie instel, maar ook dit is baie duur en tydrowend.

Die mees praktiese reaksie vir ’n ontevrede eienaar sou wees om beduidende steun onder ander eienaars in die skema te verkry ten einde die trustees by die volgende AJV te beperk ten effekte dat hulle nie ’n spesiale heffing van meer as Rx kan oplê sonder die sanksie van ’n meerderheidstem by ’n algemene vergadering van eienaars nie. En, natuurlik, moet die eienaars konserwatief begroot en omvattend verseker sodat spesiale heffings nie nodig is nie.

 

Bron: Paddocks

 

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170