Deeltitel: Mag jy heffings terughou?

Donderdag, November 24th, 2016

Jennifer Paddock

 

 

’n Eienaar is nie daarop geregtig om heffings terug te hou ter verrekening van skuld wat sy reken deur die regspersoon aan haar verskuldig is nie.

Daar is geen bepaling in die Wet op Deeltitels , Wet 95 van 1986 (“die Wet”), of die voorgeskrewe reëls wat aan ‘n eienaar die reg gee om heffings wat behoorlik ingestel is, terug te hou nie. Selfs al is ’n eienaar van mening dat die regspersoon haar geld skuld, gee dit haar nie die reg om eenvoudig wat na haar mening die bedrag van die eis is, te verreken deur haar heffingbetalings terug te hou sonder dat die kwessie bereg is nie. ’n Mens is daarop geregtig om ’n “likiede skuld” te verreken slegs nadat die kwessie deur ’n arbiter of ’n regter bereg is.

Die wetlik korrekte manier vir ’n eienaar om ’n situasie te hanteer waar sy reken die regspersoon skuld haar geld, is om aan te hou heffings betaal en te probeer om die geld wat sy reken aan haar verskuldig is, deur die wetlike kanale, naamlik arbitrasie of gedingvoering, te verhaal.

As ’n eienaar haar heffings terughou, is sy onderhewig aan die volgende “sanksies” ingevolge die voorgeskrewe reëls:

 

1. Ingevolge voorgeskrewe bestuursreël 31(6) is die trustees daarop geregtig om ’n rentekoers te bepaal wat op agterstallige bedrae toegepas moet word, en die terughou van heffings kan dus op die lange duur vir die eienaar aansienlik meer kos as net die heffingsbedrae.

2. Voorgeskrewe bestuursreël 64 bepaal dat, behoudens die gevalle van spesiale en eenparige besluite, ’n eienaar nie daarop geregtig om te stem as enige bydraes wat deur haar ten opsigte van haar deel betaalbaar is, nie behoorlik betaal is nie. ’n Eienaar wat haar heffings terughou, kan dus nie stem oor gewone besluite ten opsigte van die deel waarvoor sy die heffings terughou nie.

 

Bronne: Paddocks

 

Ander Artikels

Belangrike belastingwenke vir 2017
Karen van der Berg     Daar is een ding wat jaar na jaar vas bly staan: Belasting moet betaal en bewyse daarvan moet ingedien word. Vir die meeste mense veroorsaak dit ʼn groot kopseer en slapelose nagte. Dit is egter nie nodig nie, sê Coba Boshoff, ʼn belastingkonsultant van die Paarl. “Daar is sekere […]
Die 2 soorte verkeersboetes
Sanette Viljoen       Dit is belangrik om te verstaan dat daar twee tipes verkeersboetes bestaan en ook om te weet wat is elkeen se risiko.   Artikel 341-boete Hierdie boete word uitgereik wanneer dit nie duidelik is wie die bestuurder van die motor is nie. Voorbeelde van hierdie boetes is ‘n parkeerkaartjie of […]
Deeltitel: Geiser-instandhouding en aanspreeklikheid vir koste
Anton Kelly   Daar is iets onvermydelik in verband met die koste van geiser-instandhouding en –vervanging: die betrokke eienaar is aanspreeklik vir alles waarvoor die regspersoon se versekering nie betaal nie! Dit help as mens die bepalings verstaan wat hierdie “geen wegkruipplek”-situasie skep. In die meeste moderne residensiële skemas is die geiser in die eenheid […]
1 2 3 139