Deeltitel: Mag jy heffings terughou?

Donderdag, November 24th, 2016

Jennifer Paddock

 

 

’n Eienaar is nie daarop geregtig om heffings terug te hou ter verrekening van skuld wat sy reken deur die regspersoon aan haar verskuldig is nie.

Daar is geen bepaling in die Wet op Deeltitels , Wet 95 van 1986 (“die Wet”), of die voorgeskrewe reëls wat aan ‘n eienaar die reg gee om heffings wat behoorlik ingestel is, terug te hou nie. Selfs al is ’n eienaar van mening dat die regspersoon haar geld skuld, gee dit haar nie die reg om eenvoudig wat na haar mening die bedrag van die eis is, te verreken deur haar heffingbetalings terug te hou sonder dat die kwessie bereg is nie. ’n Mens is daarop geregtig om ’n “likiede skuld” te verreken slegs nadat die kwessie deur ’n arbiter of ’n regter bereg is.

Die wetlik korrekte manier vir ’n eienaar om ’n situasie te hanteer waar sy reken die regspersoon skuld haar geld, is om aan te hou heffings betaal en te probeer om die geld wat sy reken aan haar verskuldig is, deur die wetlike kanale, naamlik arbitrasie of gedingvoering, te verhaal.

As ’n eienaar haar heffings terughou, is sy onderhewig aan die volgende “sanksies” ingevolge die voorgeskrewe reëls:

 

1. Ingevolge voorgeskrewe bestuursreël 31(6) is die trustees daarop geregtig om ’n rentekoers te bepaal wat op agterstallige bedrae toegepas moet word, en die terughou van heffings kan dus op die lange duur vir die eienaar aansienlik meer kos as net die heffingsbedrae.

2. Voorgeskrewe bestuursreël 64 bepaal dat, behoudens die gevalle van spesiale en eenparige besluite, ’n eienaar nie daarop geregtig om te stem as enige bydraes wat deur haar ten opsigte van haar deel betaalbaar is, nie behoorlik betaal is nie. ’n Eienaar wat haar heffings terughou, kan dus nie stem oor gewone besluite ten opsigte van die deel waarvoor sy die heffings terughou nie.

 

Bronne: Paddocks

 

Ander Artikels

Afdwing van verbruikersregte deur die howe: Gebruik eers ander remedies
Justine Krige   Artikel 69 van die Wet op Verbruikersbeskerming (Wet 68 van 2008 [CPA]) sit ʼn verskeidenheid statutêre remedies uiteen vir die afdwing van verbruikersregte ingevolge die CPA. Dit sluit in die indien van ʼn klagte by die Nasionale Verbruikerskommissie (Kommissie), die verwysing van ʼn dispuut na die Verbruikerstribunaal (Tribunaal), of om ʼn bedryfsombudsman […]
Wie mag waar parkeer in ʼn meenthuiskompleks?
Vraag: “In die deeltitelskema waar ek woon is daar ʼn konstante gebaklei en gestry oor wie waar mag parkeer en wie verantwoordelik is vir die instandhouding van parkeerplekke. My vraag is: wie besluit watter dele van die skema vir parkeerplekke toegeken word, wie dit mag gebruik en wie dit moet in stand hou?” Antwoord: Wat […]
Moenie vanjaar val vir hierdie belastingslenters nie
Lede van die publiek ontvang dikwels ewekansig vals e-posse wat nagemaak is om te lyk asof hulle deur die SAID gestuur is, maar wat in der waarheid vals e-posse is wat daarop gemik is om niksvermoedende belastingbetalers uit te lok om persoonlike inligting, soos bankrekeningbesonderhede, te onthul. Voorbeelde sluit in e-posse wat skyn afkomstig te […]
1 2 3 150