Deeltitel: Geiser-instandhouding en aanspreeklikheid vir koste

Vrydag, Januarie 13th, 2017

Anton Kelly

 

Daar is iets onvermydelik in verband met die koste van geiser-instandhouding en –vervanging: die betrokke eienaar is aanspreeklik vir alles waarvoor die regspersoon se versekering nie betaal nie! Dit help as mens die bepalings verstaan wat hierdie “geen wegkruipplek”-situasie skep.

In die meeste moderne residensiële skemas is die geiser in die eenheid geleë en ingevolge artikel 44(1)(c) is dit duidelik dat instandhouding die eienaar se verantwoordelikheid is. ʼn Ander algemene reëling is dat die geisers in die dakruimte geplaas en een eenheid of ʼn groep eenhede bedien.

In baie groot geboue, veral die ouer geboue, word warm water dikwels aan alle eenhede voorsien uit een of meer stoomketels, wat gewoonlik in ʼn kelder of ketelkamer geleë is. Die instandhouding van hierdie stelsel is duidelik die regspersoon se verantwoordelikheid en die koste word uit die administrasiefonds gedek.

Die interessantste geval is waar die geiser een eenheid of ʼn klein groepie eenhede bedien en op gemeenskaplike eiendom geleë is.

Omdat artikel 37(l)(j) die instandhouding van die gemeenskaplike eiendom die verantwoordelikheid van die regspersoon maak, is die geiser op die gemeenskaplike eiendom op die oog af ook die regspersoon se verantwoordelikheid, operasioneel sowel as finansieel. Voorgeskrewe bestuursreël 68(l)(vii) maak egter dié wanopvatting ongedaan:

VBR 68(1)(vii) bevat ʼn klomp bepalings in een langerige sin. Hier volg dit: “(1) Bo en behalwe sy verpligtinge ingevolge artikel 44 van die Wet ─ (vii) moet ʼn eienaar die warmwatertoestel wat sy deel bedien, onderhou of, waar sodanige toestel meer as een deel bedien moet die betrokke eienaars die toestel pro rata onderhou, nieteenstaande die feit dat sodanige toestel op ʼn gedeelte van die gemeenskaplike eiendom geleë is en verseker is ingevolge die polis wat deur die regspersoon uitgeneem is.”

Kom ons ontleed dit:

  1. Die eienaar moet die geiser in stand hou wat sy of haar eenheid bedien.
  2. As die geiser meer as een eenheid bedien, moet die eienaars dit pro rata in stand hou.
  3. Die eienaar of eienaars moet die geiser in stand hou wat hulle eenhede bedien al is dit op gemeenskaplike eiendom geleë.
  4. Die eienaar of eienaars moet die geiser in stand hou wat hulle eenhede bedien al is dit ingesluit by die regspersoon se gebouversekeringspolis. 1. Die eerste deel is duidelik en is van toepassing op geisers op gemeenskaplike eiendom en op geisers in eenhede ─ al is dit ʼn herhaling van ʼn detail wat deur artikel 44(l)(c) gedek word.
  5. Hierdie deel is duidelik en is toevallig van toepassing op die ketelsituasie.
  6. Dit is die hoofpunt van hierdie bepaling en is nodig as gevolg van artikel 37(l)(j). Die regspersoon moet die gemeenskaplike eiendom in stand hou, maar geisers op gemeenskaplike eiendom is die uitsondering. Die bepaling bestaan eintlik om daardie uitsondering te kan maak, wat billik is omdat geisers in eenhede deur die eienaars van die dele in stand gehou moet word.
  7. Die laaste stelling is ʼn interessante insluiting. Ek dink dit hanteer ʼn beswaarmakende eienaar wat van mening is dat omdat die geiser deur die regspersoon verseker word, die regspersoon dit moet in stand hou ongeag waar dit geleë is.

Geisers word tradisioneel by die gebouversekering ingesluit en die premies word deur die regspersoon betaal maar nie die bybetaling as gevolg van ʼn eis teen die versekeraar nie. Daar is twee maniere waarop dit verseker word:

Eerstens, as die geiser in die eenheid is, geld VBR29(4). Hierdie reël stipuleer dat ʼn eienaar verantwoordelik is vir die betaling van enige bybetaling as gevolg van eise teen die regspersoon se gebouversekering ten opsigte van sy of haar eenheid, tensy die regspersoon dit spesifiek ʼn uitsondering op die reël gemaak het en dit kan net by spesiale besluit gedoen word.

Tweedens beteken VBR 68(l)(vii) se verplasing van die instandhoudingsverantwoordelikheid vir ʼn installasie op gemeenskaplike eiendom na die betrokke eienaar ook dat enige bybetaling met betrekking tot ʼn eis ten opsigte van ʼn geiser op gemeenskaplike eiendom betaal moet word deur die eienaar of eienaars wie se eenhede deur daardie geiser bedien word.

Dit maak nie saak hoe mens die ding bekyk nie, eienaars sal die loodgieter moet kry en vir hul geiserinstandhouding betaal!

 

Bron: Paddocks

Ander Artikels

Afdwing van verbruikersregte deur die howe: Gebruik eers ander remedies
Justine Krige   Artikel 69 van die Wet op Verbruikersbeskerming (Wet 68 van 2008 [CPA]) sit ʼn verskeidenheid statutêre remedies uiteen vir die afdwing van verbruikersregte ingevolge die CPA. Dit sluit in die indien van ʼn klagte by die Nasionale Verbruikerskommissie (Kommissie), die verwysing van ʼn dispuut na die Verbruikerstribunaal (Tribunaal), of om ʼn bedryfsombudsman […]
Wie mag waar parkeer in ʼn meenthuiskompleks?
Vraag: “In die deeltitelskema waar ek woon is daar ʼn konstante gebaklei en gestry oor wie waar mag parkeer en wie verantwoordelik is vir die instandhouding van parkeerplekke. My vraag is: wie besluit watter dele van die skema vir parkeerplekke toegeken word, wie dit mag gebruik en wie dit moet in stand hou?” Antwoord: Wat […]
Moenie vanjaar val vir hierdie belastingslenters nie
Lede van die publiek ontvang dikwels ewekansig vals e-posse wat nagemaak is om te lyk asof hulle deur die SAID gestuur is, maar wat in der waarheid vals e-posse is wat daarop gemik is om niksvermoedende belastingbetalers uit te lok om persoonlike inligting, soos bankrekeningbesonderhede, te onthul. Voorbeelde sluit in e-posse wat skyn afkomstig te […]
1 2 3 150