BTW-registrasie in ’n neutedop

Dinsdag, Desember 1st, 2015

Sanette de Jager

 

 

Die afkorting BTW staan vir belasting op toegevoegde waarde, wat beheer word beheer deur die Wet op Toegevoegde Waarde van 1991. Elke vervaardiger, verspreider of verskaffer wat ’n produk hanteer voordat dit die verbruiker bereik, moet BTW betaal. Met ander woorde, belasting word betaal elke keer as daar waarde toegevoeg word tot die produk.

’n Besigheid moet vir BTW geregistreer word wanneer die besigheid se omsetwaarde meer as R1 miljoen per jaar is. Dit word bereken op die totale verkope sonder om die inset- , uitset- of ander koste te verreken of af te trek. Indien die besigheid se omset minder as R1 miljoen per jaar is, kan die eienaar self besluit of hy vrywillig vir BTW wil registreer. ’n Besigheid mag egter nie vir BTW registreer indien die omset minder as R50 000 per jaar is nie.

Indien jou besigheid se omset meer is as R50 000 per jaar en die besigheid baie goedere van verskaffers aankoop, sal dit wys wees om wel vir BTW te registreer; sodoende kan jy die bedrag verskuldig aan SARS verminder deur BTW terug te eis. BTW is terugopeisbaar wanneer die insetkoste die uitsetkoste oorskry. Indien dit andersom is, is die verskil tussen die twee die BTW wat aan SARS verskuldig is.

Indien die besigheid ’n BK of ’n maatskappy is, moet daar vir BTW geregistreer word in die naam van die besigheid. Indien dit ’n eenmansaak of ’n vennootskap is, word dit geregistreer in die naam van die eienaar. Sodra die besigheid geregistreer is, word ’n registrasienommer vir die besigheid uitgereik. Die besigheid moet daarna 14% BTW hef op alle goedere en dienste wat hy verskaf.

SARS vereis dat alle BTW-fakture die volgende inligting moet bevat:

  • Die woord Belastingfaktuur.
  • Die BTW-registrasienommer van die besigheid.
  • Die bedrag BTW wat die kliënt betaal het afsonderlik van die prys van die goedere of dienste.

Alle BTW-fakture wat jy van ander besighede ontvang, moet ook al hierdie besonderhede bevat. Indien ‘n faktuur nie hieraan voldoen nie sal sodanige SARS-terugbetalingseis nie slaag nie.

Maak seker dat jy alle rekords bewaar van BTW wat ingevorder word. BTW-rekords moet vir 5 jaar bewaar word.

 

 

 

 

  • quintinn

    Ek wil graag weet hoe kan besighede elke twee maand BTW terug betaal word deur SAID en die besigheid betaal baie maatskappy belasting jaarlikes aan SAID So dit maak dit nie onmootlik dat daar bedrog/diefstal is met BTW nie anders koop die bestuur van die maatskappy baie voorraad aan vir eie gebruik en eie gewin Groete

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170