Bou of koop ’n huis?

Woensdag, Mei 25th, 2016

Die idee om ʼn huis volgens jou eie, persoonlike smaak te laat bou, maak baie mense opgewonde. Hoe wonderlik dit ook al mag wees, is die waarheid dat daar beduidende risiko’s is wat in ag geneem moet word.

In die eerste plek is die bouer se bevoegdheid van die grootste belang om die projek suksesvol en betyds te voltooi.

Dit is dus noodsaaklik om die bouer se rekord noukeurig te ondersoek. Die bouwerk is waarskynlik die grootste risiko by die bou van ʼn eiendom. Indien die bouwerk nie van ʼn goeie gehalte is nie, kan latere regstelling van die probleme nie net duur wees nie, maar ook lei tot ʼn potensieel onveilige gebou. Hierdie risiko kan verminder word deur gebruik te maak van ʼn bouer wat by die Nasionale Huisbouersregistrasieraad (NHRR) geregistreer is, want die NHRR is daarop gemik om die eienaar te beskerm teen defekte as gevolg van slegte vakmanskap.

Nog ʼn aspek wat tot ernstige finansiële verliese kan lei, is die risiko dat die eiendom nie binne die verwagte tyd voltooi word nie.

Terwyl ʼn eiendom gebou word, het die eienaar ander akkommodasie nodig omdat die eiendom nog nie bewoonbaar is nie. Dit beteken gewoonlik dat die eienaar óf ʼn ander eiendom huur óf nog die verband op sy huidige woonplek moet bly betaal. Boonop is die eienaar aanspreeklik vir die rente op die nuwe eiendom se grondwaarde asook die rente op alle vorderingstrekkings. Indien die projek om een of ander rede vertraag word, is die eienaar vir ʼn langer tydperk as wat aanvanklik beplan is aanspreeklik vir al hierdie kostes. Dit kan lei tot wanbetaling aan die finansiële instelling.

As gevolg van die potensieel negatiewe impak wat hierdie risiko’s op die finansier kan hê, word die rentekoers gewoonlik verhoog totdat die projek voltooi is. Indien finansiering nodig is, sal die bank bouplanne en ʼn skedule vir voltooiing vereis om die huis se markwaarde by voltooiing te bepaal. Saam met die bank se kredietbeleid sal dit bepaal hoe ʼn groot lening toegestaan word. Oor die algemeen sal die bank ook ʼn groter deposito verwag as vir ʼn lening op ʼn bestaande eiendom om finansiële verliese in geval van wanbetaling te bekamp. Alle finansiële instellings sal ook daarop aandring dat die bouer wat die huis bou by die NHRR geregistreer moet wees, want die NHRR hou rekord van bouers en hou hulle aanspreeklik vir die gehalte van hul vakmanskap.

Buiten die risiko’s wat in ag geneem moet word, sal die boukoste hoogs waarskynlik ook meer wees as wat dit sou kos om ʼn soortgelyke bestaande eiendom te koop. Dit klink dalk vreemd, maar daar is baie faktore wat huispryse beïnvloed en al hierdie faktore moet in ag geneem word om vas te stel of die projek haalbaar is. Onlangse marktendense toon dat die gaping tussen boukoste en die aankoopkoste van ʼn bestaande huis besig is om te krimp, maar die feit bly staan dat daar steeds ʼn beduidende gemiddelde gaping is.

Is die een beter as die ander? Die antwoord is subjektief en daarom is die beste raad om al die voor-en nadele op te weeg en seker te maak jy verstaan al die risiko’s voordat jy ʼn besluit neem. Die markverwante waarde en die “sentimentele waarde” wat ʼn eienaar aan sy huis heg, is byna nooit dieselfde nie. Daarom is daar nog heelwat kopers wat dit kan bekostig wat, ten spyte van die kompleksiteit van ʼn bouery, bereid is om te betaal vir daardie droomhuis.

 

 

Bron: FNB

 

Ander Artikels

Afdwing van verbruikersregte deur die howe: Gebruik eers ander remedies
Justine Krige   Artikel 69 van die Wet op Verbruikersbeskerming (Wet 68 van 2008 [CPA]) sit ʼn verskeidenheid statutêre remedies uiteen vir die afdwing van verbruikersregte ingevolge die CPA. Dit sluit in die indien van ʼn klagte by die Nasionale Verbruikerskommissie (Kommissie), die verwysing van ʼn dispuut na die Verbruikerstribunaal (Tribunaal), of om ʼn bedryfsombudsman […]
Wie mag waar parkeer in ʼn meenthuiskompleks?
Vraag: “In die deeltitelskema waar ek woon is daar ʼn konstante gebaklei en gestry oor wie waar mag parkeer en wie verantwoordelik is vir die instandhouding van parkeerplekke. My vraag is: wie besluit watter dele van die skema vir parkeerplekke toegeken word, wie dit mag gebruik en wie dit moet in stand hou?” Antwoord: Wat […]
Moenie vanjaar val vir hierdie belastingslenters nie
Lede van die publiek ontvang dikwels ewekansig vals e-posse wat nagemaak is om te lyk asof hulle deur die SAID gestuur is, maar wat in der waarheid vals e-posse is wat daarop gemik is om niksvermoedende belastingbetalers uit te lok om persoonlike inligting, soos bankrekeningbesonderhede, te onthul. Voorbeelde sluit in e-posse wat skyn afkomstig te […]
1 2 3 150