Die verskil tussen likwidasie en sekwestrasie

Donderdag, Junie 2nd, 2016

Sanette de Jager

 

 

Likwidasie en sekwestrasie word dikwels met mekaar verwar. Daar is baie mense wat selfs dink dat die twee prosesse dieselfde is. Hierdie twee prosesse vind wel plaas weens dieselfde rede, naamlik skuld. Daar is egter ’n groot verskil tussen die twee.

 

Likwidasie

Likwidasie vind plaas wanneer ’n maatskappy nie oor genoeg kontant beskik om sy skuldeisers te betaal nie. Die maatskappy se vry (onbeswaarde) bates word verkoop om kontant te genereer om sy gesekureerde skuldeisers te betaal. Hierdie proses vind plaas deur middel van ’n hofaansoek.

Die aansoek gaan gepaard met ’n beëdigde verklaring wat die besonderhede van die Applikant en Respondent bevat. Die Applikant is die party wat vra dat die maatskappy gelikwideer word en die Respondent is die maatskappy wat gelikwideer word. Sodra die aansoek uitgereik is, word dit beteken op die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, die Meester van die Hooggeregshof, werknemers en vakbonde.

Die Meestersertifikaat word dan verkry en ’n voorlopige likwidasiebevel word toegestaan. ’n Keerdatum word verkry en alle krediteure word daarvan in kennis gestel. Indien die Applikant se prokureurs nie verdediging ontvang nie, sal ʼn finale likwidasiebevel toegestaan word. Die bevel tesame met die aansoek word na die Meester gestuur en ʼn likwidateur sal aangestel word. ’n Sekerheidstelling moet ook by die Meester ingedien word.

 

Sekwestrasie

Sekwestrasie vind plaas wanneer ’n maatskappy alle ander opsies om sy skulde te betaal uitgeput het en hy geen ander keuse het as om te sekwestreer nie. ’n Maatskappy wat gesekwestreer word, is in so erge verknorsing dat selfs as al hul bates verkoop word, hulle steeds te veel uitstaande geld sou hê, en dit sou onredelik wees om te verwag dat hulle van die verlies herstel. Die sekwestrasieproses het baie meer administrasie as die likwidasieproses. ’n Hofdatum word nie so vinnig bekom nie. ’n Waardeerder moet eers die maatskappy se boedel waardeer om te bepaal of die skuldenaar wel oorbelas is en dat daar inderdaad nie genoeg bates is om al die skulde te delg nie. Hierna kan die aansoek by die hof ingedien word.

Daar is ook die opsie van vrywillige sekwestrasie. In hierdie geval is die Applikant die maatskappy wat gesekwestreer word. Die waardeerder sal die bates waardeer op ’n gedwonge verkoopskaal. Hierdie skaal trek 20% van die werklike waarde af. Na hierdie waardasie plaasgevind het, moet ’n verklaring aan die Meester oorhandig word. Die skuldeisers moet ook ’n kennisgewing van oorgawe ontvang en dit moet in twee plaaslike koerante gepubliseer word. Sodra al bogenoemde gedoen is, kan dit by die beëdigde verklaring aangeheg word en deur die hof aangehoor word. Geen sekerheidstelling is nodig nie.

ʼn Sekwestrasie kan slegs aangehoor word deur die Hooggeregshof, terwyl ʼn likwidasie deur ʼn Landdroshof of die Hooggeregshof aangehoor kan word, afhangende van die meriete van die saak.

 

Ander Artikels

Skop vas en moenie onnodig koop nie
Anja van den Berg   Alles rakende jou supermark is bedoel om jou geld te laat bestee wat jy nie beplan het om te bestee nie, en selfs geld wat jy nie regtig hoef te bestee nie. Hoewel die meeste mense aan produkte dink in terme van die funksionele eienskappe daarvan – die instrumentele waarde […]
Agterbakse supermarktaktieke om jou onnodige goed te laat koop
Anja van den Berg   Het jy al ooit aanvaar dat iets ʼn winskoop is net omdat die prys in rooi geskryf is? Of besluit om daardie duur handsak of aktetas te koop omdat jy daarvan oortuig was dat jy dit verdien? Of ʼn hand vol ongesonde snoepgoed van die impulsrak gegryp terwyl jy toustaan […]
OTM-kaartruilslenters neem toe: Let op hiervoor!
Die Suid-Afrikaanse Bankrisiko-inligtingsentrum (Sabric) waarsku die publiek om op die uitkyk te wees te midde van die hoë voorkoms van OTM-kaartbedrog in die land. Die groep het gewaarsku dat daar weer ʼn “kaartruil”-skelmstreek in Suid-Afrika voorkom en ʼn uiteensetting van die betrokke skelms se modus operandi gegee om die publiek teen hul metodes te waarsku. […]
1 2 3 152