Die verskil tussen likwidasie en sekwestrasie

Donderdag, Junie 2nd, 2016

Sanette de Jager

 

 

Likwidasie en sekwestrasie word dikwels met mekaar verwar. Daar is baie mense wat selfs dink dat die twee prosesse dieselfde is. Hierdie twee prosesse vind wel plaas weens dieselfde rede, naamlik skuld. Daar is egter ’n groot verskil tussen die twee.

 

Likwidasie

Likwidasie vind plaas wanneer ’n maatskappy nie oor genoeg kontant beskik om sy skuldeisers te betaal nie. Die maatskappy se vry (onbeswaarde) bates word verkoop om kontant te genereer om sy gesekureerde skuldeisers te betaal. Hierdie proses vind plaas deur middel van ’n hofaansoek.

Die aansoek gaan gepaard met ’n beëdigde verklaring wat die besonderhede van die Applikant en Respondent bevat. Die Applikant is die party wat vra dat die maatskappy gelikwideer word en die Respondent is die maatskappy wat gelikwideer word. Sodra die aansoek uitgereik is, word dit beteken op die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, die Meester van die Hooggeregshof, werknemers en vakbonde.

Die Meestersertifikaat word dan verkry en ’n voorlopige likwidasiebevel word toegestaan. ’n Keerdatum word verkry en alle krediteure word daarvan in kennis gestel. Indien die Applikant se prokureurs nie verdediging ontvang nie, sal ʼn finale likwidasiebevel toegestaan word. Die bevel tesame met die aansoek word na die Meester gestuur en ʼn likwidateur sal aangestel word. ’n Sekerheidstelling moet ook by die Meester ingedien word.

 

Sekwestrasie

Sekwestrasie vind plaas wanneer ’n maatskappy alle ander opsies om sy skulde te betaal uitgeput het en hy geen ander keuse het as om te sekwestreer nie. ’n Maatskappy wat gesekwestreer word, is in so erge verknorsing dat selfs as al hul bates verkoop word, hulle steeds te veel uitstaande geld sou hê, en dit sou onredelik wees om te verwag dat hulle van die verlies herstel. Die sekwestrasieproses het baie meer administrasie as die likwidasieproses. ’n Hofdatum word nie so vinnig bekom nie. ’n Waardeerder moet eers die maatskappy se boedel waardeer om te bepaal of die skuldenaar wel oorbelas is en dat daar inderdaad nie genoeg bates is om al die skulde te delg nie. Hierna kan die aansoek by die hof ingedien word.

Daar is ook die opsie van vrywillige sekwestrasie. In hierdie geval is die Applikant die maatskappy wat gesekwestreer word. Die waardeerder sal die bates waardeer op ’n gedwonge verkoopskaal. Hierdie skaal trek 20% van die werklike waarde af. Na hierdie waardasie plaasgevind het, moet ’n verklaring aan die Meester oorhandig word. Die skuldeisers moet ook ’n kennisgewing van oorgawe ontvang en dit moet in twee plaaslike koerante gepubliseer word. Sodra al bogenoemde gedoen is, kan dit by die beëdigde verklaring aangeheg word en deur die hof aangehoor word. Geen sekerheidstelling is nodig nie.

ʼn Sekwestrasie kan slegs aangehoor word deur die Hooggeregshof, terwyl ʼn likwidasie deur ʼn Landdroshof of die Hooggeregshof aangehoor kan word, afhangende van die meriete van die saak.

 

Ander Artikels

Wie betaal vir die vervanging van ʼn meenthuis-uitlaatpyp?
Vraag: Gee asseblief raad oor wie verantwoordelik sou wees vir die vervanging van ʼn uitlaatpyp in die kombuis van ʼn eenheid as dit deurgeroes het en aan die buitekant van die eenheid afgebreek het.   Antwoord: Eienaars is verantwoordelik vir die herstel en onderhoud van hulle eenhede en die beheerliggaam het dieselfde verantwoordelikheid met betrekking […]
Tipes kontantbeleggings
VASTE DEPOSITOREKENING ʼn Vaste depositorekening is ʼn tipe spaarrekening waar jy jou kontant vir ʼn spesifieke tydperk deponeer in ruil vir ʼn vaste rentekoers, wat gewoonlik hoër is as een wat jy uit ʼn gewone bankrekening sou ontvang. Tipies vereis vaste depositorekenings dat fondse in die rekening gelaat word tot die vervaldatum, met moontlike boetes […]
Voertuigfinansiering verduidelik
Tensy jy ʼn rekenmeester is, is voertuigfinansiering gekompliseerd. Weet jy hoe finansieringsbepalings werk? Is dit ʼn goeie idee om ʼn residu te neem?  Wat van die rentekoers – moet jy dit vas of gekoppel neem? Ons het met WesBank gesels vir hierdie beginnersgids oor die finansiering van die motorvoertuig van jou drome! Bereken hoeveel jy […]
1 2 3 161