Moet almal munisipale belasting betaal, of nie?

Donderdag, Mei 26th, 2016

Muhammad Ziyaad Gattoo

 

 

Moet daar ’n redelike verhouding wees tussen die dienste wat ’n munisipaliteit lewer en die belasting wat hy hef?

Hierdie vraag is deur die appèlhof oorweeg in die saak van Blair Atholl Homeowners Association vs The City of Tshwane Metropolitan Municipality (20634/2014)[2015]ZASCA 195 (1December 2015).

Die appèlhof het die argument verwerp dat die belastingbetalers van die Blair Atholl Estate, wat sy eie dienste (gewoonlik verskaf deur die Stad Tshwane Metropolitaanse Munisipaliteit) geïnstalleer het en in stand hou, vrygestel moet word van of afslag of ’n verlaging toegestaan moet word op die belasting op hul eiendomme.

In hierdie verband is dit belangrik om daarop te let dat belasting eiendomsbelasting is. Dit word opgelê aan alle belasbare eiendomme in ’n munisipaliteit en word nie verbind met die voorsiening van dienste nie. Belasting word gehef volgens die waarde van eiendom om die bedryfskoste van ’n munisipaliteit te dek en om sy doelstellings soos in a152(1) van die Grondwet uiteengesit word, te verwesenlik. Artikel 229(1)(a) van die Grondwet onderskei tussen belasting en bobelating, met bobelasting wat vir die verskaffing van dienste deur ’n munisipaliteit opgelê word.

Die appellante het hul argument gebaseer op die veronderstelling dat daar ’n redelike verhouding moet wees tussen die dienste wat ’n munisipaliteit aan sy belastingbetalers lewer en die belasting wat daardie belastingbetalers moet betaal. Die appèlhof het die appellante se aansoek op grond van die verduideliking hierbo van belasting en bobelasting van die hand gewys.

Solank ’n munisipaliteit se belastingbeleid in ooreenstemming is met die Grondwet en die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting (Wet 6 van 2004) is daardie munisipaliteit daarop geregtig om belasting op eiendom binne sy gebied te hef, ongeag of die bewoners van daardie eiendomme gemeenskaplike dienste soos biblioteke of openbare oop ruimtes het wat deur die munisipaliteit verskaf word.

 

Bron: Cliffe Dekker Hofmeyr

 

Ander Artikels

Afdwing van verbruikersregte deur die howe: Gebruik eers ander remedies
Justine Krige   Artikel 69 van die Wet op Verbruikersbeskerming (Wet 68 van 2008 [CPA]) sit ʼn verskeidenheid statutêre remedies uiteen vir die afdwing van verbruikersregte ingevolge die CPA. Dit sluit in die indien van ʼn klagte by die Nasionale Verbruikerskommissie (Kommissie), die verwysing van ʼn dispuut na die Verbruikerstribunaal (Tribunaal), of om ʼn bedryfsombudsman […]
Wie mag waar parkeer in ʼn meenthuiskompleks?
Vraag: “In die deeltitelskema waar ek woon is daar ʼn konstante gebaklei en gestry oor wie waar mag parkeer en wie verantwoordelik is vir die instandhouding van parkeerplekke. My vraag is: wie besluit watter dele van die skema vir parkeerplekke toegeken word, wie dit mag gebruik en wie dit moet in stand hou?” Antwoord: Wat […]
Moenie vanjaar val vir hierdie belastingslenters nie
Lede van die publiek ontvang dikwels ewekansig vals e-posse wat nagemaak is om te lyk asof hulle deur die SAID gestuur is, maar wat in der waarheid vals e-posse is wat daarop gemik is om niksvermoedende belastingbetalers uit te lok om persoonlike inligting, soos bankrekeningbesonderhede, te onthul. Voorbeelde sluit in e-posse wat skyn afkomstig te […]
1 2 3 150