Kan ek my huurder se slotte verander?

Dinsdag, Maart 29th, 2016

Vraag: “Ek verhuur ’n klein meenthuis aan ’n jong huurder. Ongelukkig is die huurder onbetroubaar met die betaling van sy huur en is daar altyd een of ander verskoning. Ek is nou keelvol vir die situasie en wil hom net uit my meenthuis hê. Kan ek die slotte verander terwyl hy by die werk is?”

 

Antwoord: Die verhuring van eiendom kan beslis finansieel voordelig wees. Daar is egter altyd die moontlikheid van ’n slegte huurder wat die appelkar kan omgooi.

Nes ’n verhuurder sekere verpligtinge het teenoor ’n huurder, so is dit ’n huurder se plig om sy huur betyds te betaal. Dit word bepaal deur die terme en voorwaardes van die huurooreenkoms.

So aanloklik soos dit egter mag klink om self in te gryp, is die antwoord nie om die reg in eie hande te neem nie – dit sal net die situasie vererger. Om eie reg te neem, ongeag of die huurder se huur agterstallig is, is onwettig.

As jy die slotte sonder die huurder se toestemming verander, sal dit neerkom op die onwettige ontneming van die huurder se gebruik en genot van die huureiendom wat verhoed word in terme van die Wet op die Voorkoming van Onwettige Uitsetting en Onregmatige Besetting van Grond (“VOU Wet”). Dan kan jou huurder ’n dringende hofbevel teen jou kry mét kostes, selfs al is die huurder se maandelikse huur agterstallig, wat jou dan sal dwing om die huurder se gebruik en genot van die huureiendom te herstel. Jou huurder kan moontlik ook ’n klag indien by die Huurbehuisingstribunaal.

Maar wat staan ’n verhuurder dan te doen? Wanneer ’n huurder nie sy huurder betaal nie, oortree hy/sy die huurooreenkoms. Die verhuurder moet die huurder van die oortreding in kennis stel en die huurder vra om die oortreding reg te stel. As die huurder ten spyte van die verhuurder se aanmaning steeds nie die oortreding regstel nie, kan die verhuurder die huurooreenkoms kanselleer en, indien die huurder weier om die eiendom te verlaat, ’n uitsettingsproses begin in terme van die VOU Wet.

Wat bogenoemde wys is dat daar wel regstappe beskikbaar is wat jy kan neem in geval van ’n slegte huurder. Wat jy nié moet doen nie, is om die reg in eie hande te neem. Kontak ’n litigasie-spesialis om jou te help met jou slegte huurder, aangesien die VOU Wet sekere voorskriftelike bepalings het wat streng gevolg moet word.

 

Bron: BDP Prokureurs

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170