Moet ek my versekeraar van my lapa vertel?

Donderdag, Maart 10th, 2016

Vraag: “Ek het onlangs ’n grasdak-lapa by my huis aangebou. Ek het ’n oop braai onder die lapa. Met die onlangse winde het ’n paar kole in die grasdak ingewaai en dit het aan die brand geslaan en het ek die hele lapa sowel as ’n deel van my huis in die brand verloor. Ek het my eis reg ingedien by my versekeraar, wat my nou in kennis gestel het dat hulle my eis afkeur omdat ek hulle nooit ingelig het van die lapa-aanbouing by my huis nie. Kan hulle dit doen?”

 

Antwoord: ’n Versekeringskontrak is ’n ooreenkoms nes enige ander kontrak gesluit tussen ’n versekeraar en ’n versekerde, en kan beskryf word as ’n kontrak om die versekerde te vergoed vir skade gely deur ’n onbepaalde gebeurtenis waarteen hy/sy verseker is. Wat belangrik is, is dat die versekeraar instem om risiko-dekking vir ’n bepaalde maar onsekere risiko te verskaf, en dat die versekeraar onderneem om ’n bedrag geld aan ’n versekerde uit te betaal, gegrond op die versekeraar se berekening van die moontlikheid van die onsekerheid se realisering.

Waar die gebeurtenis nie gespesifiseer is nie of die risko-berekening skeefgetrek is deur gebeurtenisse wat nie aan die versekeraar openbaar is nie, is die ooreenkoms om risiko-dekking te verskaf ook beïnvloed en lei dan daartoe dat die versekerde se eis afgekeur word.  In jou situasie het die nie-bekendmaking van die aanbou van ’n grasdak-lapa aan jou huis, wat ’n tipiese brandgevaar is wat nie aan jou versekeraar bekend gemaak is nie, gelei tot die afkeur van jou eis weens die nie-bekendmaking, selfs al het jou versekering vir brandskade voorsiening gemaak.

Om te bepaal of sodanige afkeuring wettig is, kyk ons howe of die inligting wat nie aan die versekeraar bekend gemaak is nie, wesenlik is en of dit ’n verskil sou maak aan die versekeraar se besluit om jou teen ‘n gespesifiseerde premie te dek, of nie.

Die vraag is dus, as die versekeraar bewus was van jou aangeboude grasdak-lapa, sou hulle die ooreenkoms gesluit het of die premie vasgestel het teen wat dit was, of sou hulle dit ’n vereiste gemaak het dat brandbestrydingstoerusting byvoorbeeld byderhand gehou moet word. As die antwoord is dat die versekeraar waarskynlik nie sou onderneem het om die risiko te dek nie of dit nie sou gedoen het sonder verdere vereistes nie, of dit slegs sou gedoen het teen ’n ander premie, sal die afkeuring deur die versekeraar geldig wees.

In ons reg, is dit ’n algemene plig van enige versekerde om skade of risko te verhoed, en is dit daarom altyd beter om van meet af eerlik met jou versekeraar te wees en ook enigiets bekend te maak wat jy vermoed jou risiko mag vergroot.  As jy voel dat jy onbillik behandel is deur jou versekeraar, kan jy ’n klag by jou versekeraar indien. As dit nie jou klag bevredigend aanspreek nie, kan jy ook oorweeg om ’n klag by die versekeringsombudsman in te dien, of regsadvies van ’n versekeringspesialis in te win.

 

Bron: BDP Prokureurs

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170